راه توده

شماره 218     دوشنبه 24 فروردین 1388

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

مهرداد فرجاد آزاد

دکتر حسین جودت

هوشنگ ناظمی

فصل پایانی، آخرین تحلیل کیانوری از اوضاع ایران در آغاز دهه 1370
حاکمیت ضد انقلاب، بنام انقلاب 57

بدلیل قدرت جنبش مردمی، راستگرایان چون نمی‌توانستند بنام "ضد انقلاب" بر كشور حكومت نمایند، "بنام انقلاب" به حكومت ادامه دادند. این تناقض یا با گرفتن یك چهره آشكار ضد انقلابی می‌تواند برطرف گردد و یا با منتقل شدن قدرت به نیروهایی كه ماهیت طبقاتی آنان با اهداف واقعی انقلاب بهمن سازگار است. همه قرائن و شواهد نشان می دهد كه راستگرایان فعلا و تا آینده نزدیک قادر به تغییر چهره نخواهند بود و لذا می توان و باید با تکیه بر انقلاب و اهداف انقلاب آنها را به عقب نشینی وادار کرد.

نورالدین کیانوری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -46

درباره کیانوری
کدام ارزیابی حزبی
را می توان داشت!

--------------------

اتحاد و مبارزه
سیاستی توده ای

--------------------

عبدالله نوری
می تواند پیشرو باشد
اما نه در نقشی که
برایش رقم می زنند!

--------------------

می توان، باز هم
بی تفاوت ماند؟
کریم. م- از تهران

--------------------

حزب توده ایران و انقلاب 57
حزب توده ایران
دنباله رو خمینی بود؟

بخش اول

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
کشته شدن دانشجویان انقلابی
خالی شدن میدان برای آقازاده های

 از خارج آمده

--------------------

شکست در جهش بزرگ با فاجعه "انقلاب فرهنگی"
در چین کامل شد!
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا (7)

--------------------

اقتصاد سیاسی - 48
زمین
ارث اجدادی
هیچکس نیست
ف. م. جوانشیر

60 روز فرصت برای طرد سیاست جنگی
محتوای "اصلاحات 88"
از جنس دوم خرداد 76 نیست!

کمتر از دو ماه به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری مانده است. انتخاباتی که بموجب همه شواهد و قرائن موجود، حساس ترین، پرتنش ترین و حتی تعیین کننده ترین انتخابات برای سرنوشت انقلاب 57 و کشور است. حیرت آور و تاسف بار است که نه تنها در خارج از کشور که پیوسته از قافله تحولات داخل کشور عقب بوده و هست، بلکه در داخل کشور نیز – بویژه در میان نیروی جوان و دانشجو- هنوز ما، یا شاهد تحرکی که پاسخگوی اهمیت این انتخابات باشد نیستیم و یا شاهد رویاپروی هائی هستیم که به سود جناح حاکم تمام خواهد شد. البته سهم حکومت در جلوگیری از حساس شدن و برانگیخته شدن مردم نسبت به انتخابات بیش از هر زمان و دوره دیگر است. ادامه

 ----------------------------------------

در 13 کشور امریکا لاتین، اکنون دولت های انقلابی و یا متمایل به چپ در قدرت اند
پیروزی چپ در انتخابات
ریاست جمهوری السالوادور
ترجمه و تدوین:عسگر داوودی

------------------------------------------

پیروزی کمونیست ها
در انتخابات مولداوی

------------------------------------------

کنفرانس خبری زوگانف در روسیه
جهان در جستجوی
جانشین امپریالیسم است
ترجمه راه توده

پیروزی کمونیست های روسیه حتی در یک انتخابات پر تقلب!
ترجمه بهروز بکتاشی

------------------------------------------

روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران در اوج جنگ دوم جهانی

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است