باز انتشار مقاله سخنی با همه توده ای ها
 

 

 

بازگشت
 

ـ جبهه ضد ارتجاع را می توان به بحث گذاشت؟

ـ کدام جبهه با کدام شعار پاسخگوی شرایط کنونی است؟

ـ حاکمیت ضد انقلاب، بنام انقلاب 57

ـ ارتجاع داخلی زمینه ساز توطئه های خارجی

ـ جناح راست ج. اسلامی با شعارهای قلابی، چهره انقلابی گرفت!

ـ قتل عام 67 بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران

ـ آیت الله خمینی بزرگترین گروگان جنگ با عراق

ـ یگانه راه حل وحدت توده ای ها تدوین سیاستی منطبق با نیازهای جامعه

ـ خاطرات کیانوری با چه هدفی منتشر شد؟

ـ تقویت نیروهای دمکراتیک برای مقابله با ارتجاع

ـ 15 سال پرحادثه کدام دیدگاه را تائید و یا تکذیب کرد؟

ـ یک حزب سیاسی چرا و چگونه در انفعال قرار می گیرد؟

 

 

                                                                                                      بازگشت