راه توده

شماره 211     دوشنبه 14 بهمن ماه 1387

عباس حجری

رضا شلتوکی

تقی کی منش

مریم فیروز

محمد علی عمویی

گفتگو لاله رشیدی قادر با محمدعلی عمویی
25 سال زندان شاه- 13 سال زندان ج. اسلامی
نگاه به سطح نکنید
جنبش بزرگ، درعمق جریان دارد

مدت کمی بین سالهای 1324 تا 1333مبارزه سیاسی کردم و بیرون از فضای زندان بودم. 3 - 4 سالی بعد از انقلاب بیرون بودم و باز سالها در زندان بودم. بسیار خوشحالم كه شاهد پویایی در جامعه هستم. بر خلاف كسانی كه خیلی مایوس از فضای جامعه هستند، به نظرم اینان جامعه را نمی‌شناسند. می فهمم كه واقعا چه حركتی درعمق وجود دارد، اگر چه در سطح جامعه خبری نیست. شاید فضای محدود و سرکوب مانع از جلوه گری شکوفایی نیروهای مبارز، بویژه نسل جوان باشد، اما همانطور که اشاره کردم حرکت جامعه در اعماق آن و نه در سطح آن حضور دارد.

نورالدین کیانوری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  39

آغاز بیان نگرانی
از شخصیت
دوگانه آیت الله خمینی

--------------------

ادامه "سخنی با همه توده ایها"- 3
تقویت نیروهای دمكراتیك
برای مقابله با ارتجاع

--------------------

دوران فروپاشی
شاه سلطان حسین را
ملت ایران شاهد است

--------------------

 خاطرات زندان عفت ماهباز-2 مجریان قتل عام 67
در پست و مقام های
قضائی- حکومتی!

--------------------

هفته های مهم، پس از تظاهرات 5ر2 میلیونی
فرانسه در آستانه
رویدادهای تعیین کننده
سیما انتظاری

--------------------

روسیه در محاصره
امریکا و ناتو
اسیر خواهد شد؟

ا.ئی.کاپیشف ژنرال نیروی هوائی
ترجمه و تنظیم بهروز بکتاشی

--------------------

مائو رهبر انقلاب فرهنگی چین:
بهترین برنامه ریزی نداشتن برنامه است

کاریکاتوری ترسناک
که در ج.اسلامی
بدنبال نمایش آن هستند
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا

--------------------

اقتصاد سیاسی - 41
نوسان قیمت ها
تابع اضافه ارزش اند
ف. م. جوانشیر

 

دو چشم انداز دربرابر آینده ایران
رفتن به سوی آشتی ملی
و یا تدارک یک کودتای سپاهی

احتمال همکاری جناح راست حاکم با جناح اصطلاح طلب حاکمیت در آینده امکان پذیر است؟
ما نمی توانیم جناح راست حاکم را یکدست ارزیابی و معرفی کنیم. اما می توانیم حدس بزنیم که در این طیف، آن جناح هایی که توازن به زیان آنها به هم ریخته و خود را در آستانه حذف شدن می بینند آماده شوند که با اصلاح طلبان و با نیروهای خارج از حاکمیت، حتی فراتر از اصلاح طلبان نزدیک شوند. این همان جناحی است که فکر "آشتی ملی" را اکنون و با احتیاط طرح می کند و در نهایت نیز چاره ای جز دنبال کردن آن ندارد. در مقابل، جناحی که احساس می کند دست بالا را پیدا کرده است تن به یک راه حل دمکراتیک و باز کردن دایره حکومت به روی قشرهای اجتماعی خارج از حکومت نمی تواند بدهد. این جناح طرفدار سیاست "جنگی" است. اما همه اینها یک نکته اساسی تر و بنیادین را نشان می دهد:
حفظ ائتلاف طبقه حاکم و حفظ توده های مردم در زیر سلطه این ائتلاف، در چارچوب جمهوری اسلامی، در شکلی که تا کنون این جمهوری داشته، ناممکن شده است.
هم طرح آشتی ملی و هم تحولاتی که در جناح غالب سرمایه‌داری نظامی روی می دهد، همین را نشان می دهد. این نیروی اخیر که در عرصه اقتصادی هیچ شریکی را نمی پذیرد، در عرصه سیاسی نیز حاضر به پذیرش راه حل دمکراتیک نیست. اما از آنجایی که در چارچوب شکل کنونی جمهوری اسلامی یعنی یک دموکراسی نیم بند و وجود انتخابات و مجلس و جناح ها و غیره نمی توان دیگر مانع از ورود مطالبات دیگر قشرهای اجتماعی به عرصه حکومتی شد، این جناح خود را آماده یک راه حل فاشیستی برای حل مشکلی که بر سر راه دارد می کند. حذف قانون اساسی از واژگان سپاه پاسداران، تلاش برای سازماندهی بسیج، گدایی رابطه و پذیرش آن از سوی امریکا، جزیی از این راه حل فاشیستی برای عبور از جمهوری اسلامی در شکل کنونی آن است. 
ادامه

------------------------------------------

دیدار با مریم فیروز
روی شبکه یوتوب
دو فیلم در رابطه با شهدای حزب و آخرین دیدار در مراسمی با مریم فیروز را می توانید روی شبکه یوتوب از اینجا (شماره 1 و شماره 2) ببینید.

------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

 هفته- 2 آبان 1361
برای حفظ آرمان های انقلاب
کارنامه توده ایها مکتوب است
دیگران بگویند در آن سالها چه کردند

------------------------------------------

همه پرسی
گام های انقلابی در بولیوی
مکزیک درانتظار تحولات انقلابی
ترجمه و تدوین عسگر داوودی
 

------------------------------------------

تظاهرات بزرگ ضد دولتی در مسکو

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
جدید راه توده
بزودی اعلام خواهد شد

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است