راه توده

شماره 582 پنجشنبه 16 دیماه 1395

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

مهرداد فرجاد آزاد

دکتر حسین جودت

برخی بررسی ها... احسان طبری (38)

قیام نیم میلیون برده

در ایران بعد از اسلام

قریب هزار سال پس از جنبش بزرگ غلامان به رهبری اسپارتاکوس که در آن قریب 120 هزار برده شرکت داشتند و مدت سه سال به طول انجامید، قیام دیگری نیز با شرکت غلامان و به رهبری صاحب الزنج در نواحی بصره و آبادان و اهواز واقع گردید که در آن به قولی بیش از 500 هزار غلام شرکت جستند و مدت پانزده سال به طول انجامید. الحاد و بدعت در دین از جمله شیعی گری (که از طرف مذهب رسمی الحاد شناخته می شد) در دوران قرون وسطی، شکلی از اشکال اپوزیسیون انقلابی بوده و در زیر این درفش به ظاهر دینی، انواع جنبش های اجتماعی و ملی ایرانیان صورت گرفت. وقتی صاحب الزنج بر منبر می رفت و خطبه می خواند به یاد غلامان می آورد که آن ها در دوران بردگی چگونه در محنت و سختی بودند.


از موقعیت داخلی

و جهانی پوتین

چه درسی

رهبر ایران

 باید بگیرد؟

--------------------

دست دراز

اتاق بازرگانی

در سفره مردم

--------------------

یارانه نقدی
سنگی که دیوانه
به چاه انداخت!

--------------------

گفتگو با استالین

 در سال 1934

استالین و جهان را بار دیگر باید

خواند و شناخت!

ترجمه دکتر محمد علی نجفی

--------------------

چوپانان کرُد
بردگانی در
اختیارمالکان

"مناسبات ارضی در کردستان"
علی گلاویژ (32)

--------------------

تروریسم جهانی

فررزند مشروع

نئو لیبرالیسم است

سمیر امین- ترجمه: سمیر سمیعی

--------------------

بدرقه اوباما

استقبال از ترامپ

ترجمه و تدوین- رضا نافعی

--------------------

چینی ها

از اروپا به خانه

باز میگردند

منبع روز نامه ژین مین ژیبائو

سایت روزنامه پراودا

ترجمه آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله 582
یک جنبش عمومی
زیر پوست مملکت است!

در برخی مسائل حکومتی، هر اندازه هم که حاکمان در قدرت سر را زیر برف کنند، باز هم دم خودشان و آن مسائل از برف بیرون می ماند. از جمله این مسائل، یکی هم ادعای نابودی به قول قدرت "فتنه 88" و به قول مردم "جنبش سبز ضد کودتا"ست. خب، اگر این بقول "قدرت" فتنه نابود شده و تمام شده، پس چرا این همه نگران سر باز کردن دوباره آن هستند؟ و مرتب به یکدیگر هشدار میدهند که ممکن است "فتنه" تکرار شود.....ادامه

---------------------------------------------------------

ایستادگی بشار اسد
از او یک قهرمان ملی ساخته

-------------------------------------------------------------

کنفرانس صلح در سوریه

پیش و یا پس از ورود ترامپ به کاخ سفید؟

ترجمه و تدوین از اومانیته- آذرنگ

-------------------------------------------------------------------

آنچه را از حلب

رسانه های غربی نگفتند، بخوانید

تدوین و ترجمه- عسگر داوودی

------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال 
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر

 می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است