راه توده

شماره 173     دوشنبه 31 فروردین ماه 1387

غلامرضا خاضعی

فرزاد جهاد

شاهرخ جهانگیری

دانش شریعت پناهی

غلامرضا خاضعی

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش دوم)
اتحاد روشنفکران و روحانیون
استراتژی انقلابی خمینی بود!

شاهرخ جهانگیری


ناگفته هائی
از یورش به
حزب توده ایران
رگهای دست هاتفی را در زندان
توحید بریدند تا هم او را کشته باشند
و هم گفته باشند خودکشی کرد!

--------------------

قسمت آخر نامه كیانوری به علی خامنه ای
کشتار توده ای ها
در قتل عام 67

--------------------

خواهران حراستی
روان پريشانی كه
فكری برایشان بايد كرد
امضا محفوظ

--------------------

وبلاگ ماه منير
سهم من
از زن بودن

--------------------

اقتصاد سیاسی
هیچ بزکی نمی تواند
اقتصاد را
غیر سیاسی جلوه دهد

 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
نخستین قیام کارگری
در آلمان نا متحد
رضا روستا

روزنامه ها و خبرگزاری های نزدیک به دولت چرا عصبانی اند؟
دو کلام حرف حساب راه توده
در برابر کیلو، کیلو تفسیرها و حرف های بی اثر دیگران
علیرغم همه محدودیت ها و نامردمی ها
21 میلیون ایرانی را
به انتخابات جمعه فرا بخوانیم!

جمعه ای که در پیش است، مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم برگزار می شود. قرار است تکلیف 82 صندلی خالی مانده مجلس هشتم در این مرحله روشن شود و 21 میلیون ایرانی نیز می توانند در 54 حوزه رای گیری در یکصد شهر، در این انتخابات شرکت کنند. یعنی حق رای دارند.

راه توده، به پیروی از مشی توده ای خود، از چند هفته پیش از آغاز انتخابات مجلس هشتم، نظرات خود را پیرامون این انتخابات، در سرمقاله های خود منتشر کرد.   ادامه   

--------------------------------------------------

مقاله تحلیلی "ایگورلیگاچف" آخرین دبیردوم حزب کمونیست اتحاد شوروی
وظیفه تاخیر ناپذیر حزب
گفتن حقایق اتحاد شوروی
برای نسل جوان کشور
ترجمه بهروزبکتاشی

--------------------------------------------------

نخستین کسانی که سدها را شکتند
تحصیلات دانشگاهی کردند
و به کوشندگان حقوق زنان تبدیل شدند

اين عكس شايد مربوط به 50- 60 سال پيش باشد. اندك شماری از آنها را ما می‌شناسيم و به احتمال قريب به يقين، بقيه را ديگرانی كه از اين نسل اند و در قيد حيات.
اين ها نخستين زنان تحصيل كرده ايران اند كه اولين كانون دفاع از حقوق زن را در ايران پايه ريزی كردند. يكی از آنها خانم تربيت است كه دبيرستان دخترانه ای را در تهران پايه ريزی كرد و ديگری از نخستين زنان پزشك زنان و زايمان "اختر
كامبخش"(نفر اول ایستاده از چپ) كانون آنها درابتدا به "كانون تربيت" شهرت داشت اما بعدها به سازمان دفاع از حقوق زن در ايران تبديل شد. حيف است، آنها كه اكنون و از نسلی ديگرند و همان اهدافی را دنبال می‌كنند كه اين زنان پيشگامان آن بودند، از آنها ياد نكنند و تاريخ جنبش برابری خواهی زنان ايران را روی شبكه اينترنت فراهم نیاورند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است