راه توده

شماره 170     دوشنبه 20 اسفند ماه 1386

بهرام دانش

هوشنگ قربانی نژاد

رفعت محمدزاده

احمد رصدی

ف. م. جوانشیر

چاپ جدید گفتگو با تاریخ- کیانوری (ویرایش راه توده)
جبهه ملی و نهضت آزادی
شناخت آنها از امریکا ناقص است

کسانی در جاهائی از قدرت هستند که حتی سیاست دنیای امروز را- با وجود همه وسایل ارتباط جمعی- درست درک نمی کنند و نمی دانند که ما در کجا هستیم و چگونه باید عمل کنیم؟! ما بهتر است از خوش بینی امثال مصدق، الهیار صالح و یا مهندس بازرگان نسبت به امریکا بگوئیم، زیرا آنها انسان های شریف و وطن دوستی بودند، اما درک و شناختشان از امریکا، یک شناخت امپریالیستی نبود.

عباس حجری


هماهوشمند راد
دبیرکل سازمان زنان
در سالهای دولت مصدق

--------------------

حزب توده ایران
در جمهوری اسلامی
امروز اگر پاسخ ندهیم
چه زمانی پاسخ بدهیم؟

--------------------

از نامه کیانوری به خامنه ای- 1
چه دست پرقدرتی
ارتباط حوزه قم و رهبری
زندانی حزب راقطع کرد؟

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
خسرو روزبه
درفش کاویانی دوران
رضا روستا

--------------------

دو سرهنگ
زیرسایه درخت سرانجام
ثروت و قدرت
امیرعلی لاهرودی

--------------------

شیراز
خار این سرخ گل
انگشت استبداد را
همیشه گزیده
از مجموعه گزارش های
باقی مانده از زنده یاد رحمان هاتفی

 

--------------------

اقتصاد سیاسی
شیوه تولید سرمایه داری
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران
ف. م. جوانشیر

مجلس هشتم
نه تنها یک فراکسیون، بلکه
یک "بانگ مخالف" غنیمت است

انتخابات هشتمین دوره مجلس؛ جمعه آینده برگزار می شود. آنچه تاکنون و در مقدمه این انتخابات، تا مرحله تدارک رفتن به پای صندوق های رای پشت سر گذاشته شده، شاید حیرت‌آورترین و بغرنج ترین حوادث و پدیده‌ها را، در طول سه دهه انتخابات در جمهوری اسلامی همراه داشته است. آنچه در چند روز آینده و تا رفتن مردم به پای صندوق‌های رای و سپس قرائت آراء پشت سر خواهد ماند نیز، در بغرنجی و پیچیدگی اگر بیشتر باعث حیرت نشود، کمتر نخواهد شد. حوادث بزرگی در کشورما، درحال روی دادن است و به همین دلیل انتخابات مجلس هشتم چنین حساس و بغرنج پیش رفته است.   ادامه

--------------------------------------------------

در غیاب توده ها
ماجراجویان، بنام انقلاب
دست به حادثه آفرینی می زنند
میراث انقلابی تورج حیدری بیگوند

درک مغشوش بیژن جزنی از مارکسیسم و پایه های تئوریکی که او برای نسل جوان دوران خود فراهم ساخت و امروز نیز هستند در میان دانشجویان – در جمهوری اسلامی- که آن را کارپایه انقلابی تبلیغ می کنند، در اساس تحریف آثار مارکسیسم و استنتاج های من درآوردی او از مارکسیسم است. حسن نیت و صداقت و جسارت هرگز نه به معنای درک دقیق از مارکسیسم و تحولات دوران است و نه مانع گفتن حقیقت.

--------------------------------------------------

تظاهرات هزاران کارگر معترض
در مقابل کاخ رئیس جمهور فیلیپین

هزاران کارگر استان های جنوبی فیلیپین، صدها کیلومتر فاصله جنوب کشور تا پایتخت کشور "مانیل" را طی کردند تا در مقابله کاخ ریاست جمهوری فیلیپین اجتماع کرده و خواهان کناره گیری او از قدرت شوند. این راهپیمائی و تظاهرات اعتراضی را سندیکاهای کارگری منطقه سازماندهی کرده بودند. کارگران معترض، "گلوریاآرویو" رئیس جمهوری فیلیپین و دولت او را متهم به فساد کرده و درعین حال خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار شدند. نه پلیس به اجتماع آنها یورش برد و نه پس از اعتصاب پلیس امنیتی به سراغ سازماندهندگان این راهپیمائی واعتراض رفت و آنها را به اتهام تشویش اذهان عمومی به زندان منتقل کرد. کاری که درجمهوری اسلامی سالوسانه بنام انقلاب و دفاع از دستآوردهای آن که چیزی جز غارت و چپاول و سرکوب و تحمیل خرافات مذهبی نشانه امروز آن نیست انجام می شود و تفاوت نمی کند که دانشجو باشند یا کارگر، معلم باشند یا پرستار، راننده اتوبوس شهری باشند و یا خلبان هواپیما، زنان طالب حقوق اجتماعی باشند و یا روزنامه نگار و نویسنده معترض به سانسور حکومتی! همه این طبقات و اقشار طی سه سال گذشته به اشکال مختلف و مسالمت آمیز خواست ها واعتراضات خود را بیان داشته و رهبران و فعالانشان سر از زندان ها در آورده اند. وقتی دولتی ها برای اثبات وجود آزادی ها در ایران، با شیخ نشین ها و حتی کشورهای عقب مانده عربی مقایسه می کنند – ونه حتی با ترکیه یا پاکستان و هندوستان- باید به یادشان آورد که فیلیپین نیز کشوری از جهان سوم و با جمعیتی وسیع از مسلمانان!

--------------------------------------------------

بیانیه گنادی زیوگانف کاندیدای حزب کمونیست روسیه فدراتیو
برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری
ما می دانستیم تقلب خواهد شد
فرصت بیان نظرات حزب
برای مردم را از کف ندادیم
بهروزبکتاشی

انتخابات ریاست جمهوری در 2 مارچ برگزار شد. اردوگاه روسیه واحد همراه با شرکای خویش- اولیگارش ها و کارمندان خودفروش بر طبل پیروزی می کوبند. اما حقیقت اینست که پیروزی در کار نبود، زیرا انتخابات واقعی صورت نگرفتند. جانشین ریاست جمهوری کنونی بطور عملی 10 دسامبر یعنی مدت ها قبل از انتخابات بعنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود. این عملیات از جانب راس حاکمیت برای حفظ حکومت کنونی و ادامه غارت کشور و مردم صورت گرفت.
در 2 مارچ تقلبات سراسری صورت گرفتند. می پرسند آیا برای حزب ما شرکت در این نمایش مضحک معنی داشت؟
تصمیم ما در جهت شرکت در انتخابات کاملا آگاهانه بود. ما نمی توانستیم رای دهندگان روسیه را با ماشین خودکامه حکومت کنونی تنها بگذاریم. ما می بایستی حقیقت را در رابطه با رژیم کنونی واهداف و خواسته های آن با مردم در میان بگذاریم. چشم و گوش مردم را در رابطه با وضعیت واقعی روسیه را باز کنیم. دوروئی کرملین و غیر عملی بودن برنامه های او را هویدا سازیم. القای این نکته به هوادارن حزب که حزب کمونیست فدراتیو روسیه از اصول عقب نشینی نمی کند و به سازش متعفن با دولت تن در نمی دهد. طی ماه گذشته و با استفاده از امکانی که برای تبلیغات انتخاباتی فراهم آمده بود، بسیاری از شهروندان روسیه برای اولین بار حقیقت را در باره حزب کمونیست فدراتیو روسیه و برنامه های مردمی دانستند. عدم استفاده از این امکان اشتباهی نابخشودنی بود. اینست ارزیابی حزب ما از دلیل شرکت دراین انتخابات، علیرغم یقین داشتن به تقلب ها و تصمیماتی که از قبل برای جانشینی در کرملین گرفته بودند.

ما میدانیم که ارقام واقعیت را منعکس نمی کنند. در این باره سالنهای پری که من در تمامی نقاط روسیه سخنرانی می کردم،هزاران بیانیه و نامه برای پشتیبانی از کاندیداتوری من گواه هستند. حتی در چنین شرایطی ما 5 میلیون رای به حزب کمونیست فدراتیو روسیه افزودیم. ضمنا این آ راء از جانب افرادی است که بیشتر فکر می کنند، کار می کنند و می فهمند آنچه در کشور می گذرد.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است