راه توده

شماره 171     دوشنبه 27 اسفند ماه 1386

عید آمده
بهاران خواهند آمد
کام تلخ را
شیرین کنیم!

از خاک شیراز
عشق و ُگل
باهم می رویند
از مجموعه گزارش های
باقی مانده از زنده یاد رحمان هاتفی

پیام واقعی انتخابات مجلس هشتم
طرد سیاست جنگی حاکم
انتخابات نشان داد، رای دهنده و تحریم کننده
هیچکدام جنگ نمی خواهند

خود را نه آماده ادامه شرح آنچه در این انتخابات کردند، بلکه آماده آن حوادثی کنیم که از دل سیاست نظامی- اتمی حاکم بیرون می آید و با مردمی سخن بگوئیم که در عمق وجود خویش خطر را احساس کرده و برای دفع و رفع آن به پای صندوق های رای رفتند و یا با همین انگیزه خود را از انتخابات قدرت فرموده کنار کشیدند زیرا مانند همان هائی که رای دادند، با سیاست های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، نظامی، امنیتی و سانسور و نابرابری، فقر و غارت مخالف اند.
با چنین نگاهی به انتخابات مجلس هشتم و جامعه بیدار ایران، به استقبال سال 87 برویم که گشایش مجلس هشتم تنها رویداد مهم آن نخواهد بود!
ادامه


آن بهار

در آنجا، نه آفتابی بود
نه پرواز نگاهی
هوشنگ ابتهاج
(ه ا سایه فروردین 1363)

--------------------

سیاوش کسرائی
یک اعلامیه
همراه با یک گزارش

--------------------

چاپ جدید گفتگو با تاریخ- کیانوری
چند سال پس از 28 مرداد
شاه پس از سرکوب ملی،
رهبران نظامی کودتا را
برکنار و ژنرال های جدید را منصوب کرد

--------------------

راه توده
شاخه ای که
به ریشه ها وصل است

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران-10
راه ناهموار "اتحاد"
در جنبش کارگری
اینگونه طی شد!

رضا روستا

--------------------

ارثیه انقلابی، باقی مانده از تورج حیدری بیگوند

پل دشواری که باید میان کارگران و روشنفکران زده شود

--------------------

اقتصاد سیاسی-2 مناسبات انسانها با هم
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران
ف. م. جوانشیر

 

فیلم آخرین دیدار و گفتگو
با مریم فیروز
در خانه میدان "سنائی"

 فیلم را اینجا ببینید  

پیمانه عمر "مریم فیروز" نیز لبریز شد و شمع آب شده وجود او نیز خاموش. چهارشنبه گذشته خاموشی او اعلام شد. در تمام روزهای گذشته، در مقابل سکوت دستوری مطبوعات و خبرگزاری های داخلی درباره خاموشی ابدی مریم فیروز، رادیوهای فارسی زبان، سایت ها و خبرگزاری های خارجی، هریک بنا بر وابستگی و گرایش های فکری خویش خلاصه ای از زندگی مریم فیروز را به همراه خبر درگذشت او منتشر کردند. ادامه

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

آنها از این آشیانه پر کشیدند

این آپارتمان کوچک، شاید روزگاری موزه شد. مریم، سالها آن قسمت از اتاق نشیمن را که محل مطالعه و یادداشت برداری کیانوری بود، دست نخورده و در همان حالت و وضعی که کیانوری از پشت آن برخاسته بود حفظ کرد. آخرین روزنامه ها و کتاب هائی که می خواند و دو عینکی که از آنها استفاده می کرد، به همراه تصویری از آیت الله موسوی خوئینی ها، که امید آیت الله خمینی برای آینده بود، اما ندانست که بعد از او به فرزندش نیز رحم نخواهند کرد، چه رسد به خوئینی ها. آنچه را لازم بود، باید تا زنده بود می کرد، که پا سست کرد و نکرد. همان تردیدی که پیامبر برای اعلام جانشینش داشت و با همین تردید بزرگترین نزاع و اختلاف مذهبی و شاخه شاخه شدن اسلام را، پس از خویش به یادگار گذاشت. واقعیت تلخ آنست که با تصور خام "وحدت روحانیت" بزرگترین دشواری ها را برای انقلاب 57 بوجود آورد. صندلی نیمه مبله خالی و تک نفره دیگری که آن نیز برای همیشه خالی ماند، استراحتگاه مریم فیروز بود. این دو صندلی نیمه مبله برای همیشه خالی ماندند.

--------------------------------------------------

نامه کیانوری به خامنه ای اینگونه آغاز می شود:
حضرت آیت الله!
واقعیات نه در شعارها
بلکه در رعایت حقوق اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی مردم منعکس است!

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است