راه توده

شماره 200     دوشنبه 13 آبان ماه 1387

مریم فیروز

ایراندخت ابراهیمی

هما هوشمندراد

جمیله صدیقی

هما نصر زنجانی

بخش دوم سخنرانی محمد علی عموئی در تهران
مدعیانی بنام ملیون
پشت سنگر 6 دهه انکار واقعیات

در پیکار با دربار و عوامل آن، زیاده‌خواهی‌های کاشانی و توطئه‌های امثال حسین مکی، بقایی و حائری‌زاده که در جبهه ملی بودند، همراه با خواست‌ها و تهدید‌های فدائیان اسلام عرصه را بر مصدق تنگ کرد. حتی او ناچار شد در پی تهدید فدائیان اسلام، چندی در مجلس سکنی گزیند و پس از آن به جای استقرار در کاخ نخست‌وزیری به خانه‌اش پناه ببرد تا ازگزند‌ تهدید‌های فدائیان اسلام در امان ماند. با آنکه بارها این واقعیات گفته و نوشته شده، همچنان از سوی مدعیان ملی انکار می شود. دکتر مصدق نه فقط در دادگاه، که در کتاب «خاطرات و تالمات» نیز همین واقعیات را گفت. واقعیاتی که در خاطرات دکتر کیانوری و دیگر رهبران حزب توده ایران منعکس است.

فاطمه مدرس


یادمانده ها
روزنامه کیهان
با دو چهره تاریخی
1- همراهی با تحولات
2- توطئه علیه تحولات

--------------------

نقل از نوید خرداد 57
هر بهار
چلچله ها با عزیز
به مهاباد بازمی گردند

عزیز یوسفی

--------------------

آن فضای سبز
به این بیمه می آید!
هدایت احمدی

--------------------

با ایجاد 5 بسیج جدید
ایران را، سراسر
پادگان نظامی می کنند

--------------------

اقتصاد سیاسی
اعتبارهای بانکی
در اختیار
سرمایه داران بزرگ

 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

نگاهی متفاوت و ملی
به4 رکن پایه ای سیاست حاکم

با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری درایران- حداقل در محافل حکومتی- با پیگیری بیشتری دنبال خواهد شد. بحثی که از ابتدای سالی که درآن هستیم آغاز شد و ادامه نیز دارد.  ادامه   

-------------------------------------------------

آغاز باز انتشار
گزیده های تحلیل هفته

جدال تاریخی
دو خط بر سر
تفسیر انقلاب 57

تحلیل اخبار هفته، از اسناد تاریخی و مهم سال های اول انقلاب 57 است. بویژه برای نسل جوان ایران که آن سالها را بخاطر ندارند و نمی دانند رهبران و حکومتیان چه گفتند و چه کردند و حزب توده ایران چه نقشی در آن سالها ایفاء کرد. براثر همین عدم آگاهی است که مغرضان و توده ای ستیزان، جامعه امروز ایران را نشان این نسل داده و می گویند حزب توده ایران از این جمهوری اسلامی و این حاکمیت دفاع کرد! پشت این تبلیغات خصمانه، هدف دیگری نیز خفته است که خطر آن نیز کم نیست. این تبلیغات می خواهد بگوید انقلاب 57 و نتایج آن یعنی همین که می بینید، بنابراین نسل گذشته اشتباه کرد که در انقلاب شرکت کرد و رژیم شاه را سرنگون ساخت. آن وضعی که سرنگون شد، برتری داشت بر وضعی که اکنون حاکم است.
برای مقابله با این تبلیغات، یگانه امکانی که ما در اختیار داریم، بازگشت به گذشته و انتشار اسنادی است که آن سالها و کوشش های حزب توده ایران را نشان می دهند. از جمله "تحلیل هفته".

-------------------------------------------------

دو عکس، در ارتباط با سخنرانی محمد علی عمونی

این دو عکس نیز در مجله "ایران" منتشر شده که شرح انگیزه انتشار آن را در شماره گذشته راه توده نوشتیم. در یکی از دو عکسی که در این شماره منتشر کرده ایم، آن که بالای سر آیت الله کاشانی ایستاده "شمس قنات آبادی" است که در سخنرانی محمدعلی عموئی اشاراتی به نقش او در جریان جنبش دهه 1330 شده است. عکس مربوط به یکی از مصاحبه های مطبوعاتی آیت الله کاشانی است. عکس دوم مربوط به مراسم ختم و چهلم آیت الله خوانساری (امام جمعه وقت تهران) است که آیت الله کاشانی در آن شرکت کرده است. نفر اول دست چپ عکس آیت الله خمینی است که هنوز یک موی سفید در محاسن خود ندارد و نفر پنجم از راست پسر آیت الله کاشانی "مصطفی" است که آقای کاشانی به هر ترفندی که بود می خواست او نماینده مجلس هفدهم شود. با آنکه رابطه و مناسبات و آشنائی آیت الله خمینی با آیت الله کاشانی به آن سالها باز می گشت، وی در طول دوران انقلاب و پس از انقلاب، حتی یکبار نام آیت الله کاشانی را در هیچ یک از صحبت های مفصل و مکرر خود بر زبان نیاورد!

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است