راه توده

شماره 201     دوشنبه 20 آبان ماه 1387

سیاوش کسرایی

فرزاد جهاد

سعید آزرنگ

فاطمه مدرسی

رحمان هاتفی

ماشاء الله ج. اسلامی به مشروطه ایرانی "آجودانی"
راست و پوست کنده بگوئید
قرار است به استقبال رضاخان برویم؟
بخش سوم - ن. کیانی

بر خلاف آنچه آقای آجودانی در کتابش می گوید، حوادث پس از انقلاب مشروطه و حادثه دوم فروردین 1303 نه تنها ایستادگی مردم برای دفاع از مشروطیت و آزادی ها را نشان می دهد، بلکه عیان می سازد که تاريخ انقلاب مشروطه بیانگر عظمت و بزرگی کاری است که روشنگران و اصلاحگران و روحانیان مشروطه خواه برای مردمی کردن آرمان های دمکراسی و قانون خواهی در ایران انجام دادند.

نورالدین کیانوری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  29

4 ماه فلج سازمانی
در تشکیلات
غیر علنی حزب

--------------------

ایران
3 سال پس از
بمباران بی امان
با خرافات مذهبی
یک گزارش دریافتی

--------------------

چین
دمکراسی سوسیالیستی
و ضرورت گذار
همراه با هژمونی حزبی
ترجمه جعفرپویا

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران تا سال 1362
هشدار حزب توده ایران
سرکوب آزادی ها
و ادامه جنگ عراق
دو فاجعه علیه انقلاب
27 تیر ماه 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی - 32
سرمایه داران
"سرمایه" اولیه را
از کجا آورند؟
ف. م. جوانشیر

گفتگو با برخی محافل داخل کشور
حرف و سخن نیروی چپ
و دمکرات چه باید باشد!

در هفته ای که گذشت، بیانیه ای انتشار یافت پیرامون شرایط کشور و ضرورت برگزاری یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و واقعی، حتی مستند به قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشور جهانی حقوق بشر.
این بیانیه هم رویکرد حقوقی و جهانی دارد و هم از سوی دیگر مخاطبان داخلی، با امضای "کمیته برگزاری انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه" انتشار یافته است.
انتشار این بیانیه در ایران، همزمان شد با انتشار این شماره راه توده که در دست دارید و اتفاقا تماس برخی محافل داخل کشور که خواهان آگاهی از نظر ما پیرامون این بیانیه شدند. آنچه می خوانید فشرده ایست ویراستاری شده از نتیجه این تماس و تبادل نظر دو طرفه، که خواه نا خواه بدلیل محدودیت امکانات تماس و ملاحظاتی که رعایت آن در اینگونه تماس ها اجتناب ناپذیر است، همه جانبه نیست، اما حداقل اشاره به واقعیاتی است که ما به آن می اندیشیم.
ما سعی کرده ایم این گفتگو را- حتی علیرغم ویراستاری های ناگزیر- تا آنجا که امکان دارد به همان صورت اولیه منتشر کنیم:  
ادامه

------------------------------------------

کنفرانس بزرگ اقتصاد جهانی
از15 نوامبر در امریکا آغاز می شود

جهان درانتظار اخبار
صف آرائی بز
رگ
سیاسی- اقتصادی

برزیل، روسیه، هند وچین- در برابر امریکا و اتحادیه اروپا

------------------------------------------

17 سال پایداری راه توده
برای ترویج مشی توده ای

دویست و یکمین شماره اینترنتی راه توده را در برابر خود دارید. دوره دوم راه توده از مهرماه 1371 آغاز شد که پس از 127 شماره چاپ و انتشار ماهانه، با توجه به گسترش شبکه اینترنت و دسترسی سریع خوانندگان به نشریات اینترنتی، ادامه انتشار راه توده از شماره 127 به بعد روی شبکه اینترنت ادامه یافت. ضرورت کوتاه کردن زمان انتشار راه توده که بارها و بارها از جانب خوانندگان آن مطرح شده بود نیز انگیزه دیگری بود برای انتشار اینترنتی راه توده و بصورت هفتگی. بدین ترتیب است که از شماره 127، شماره راه توده اینترنتی از "یک" آغاز شد. در واقع شماره 128 راه توده چاپی شد، شماره "اول" راه توده اینترنتی. درحقیقت آنچه در برابر خود دارید 328 مین شماره راه توده دوره دوم است. دوره اول این نشریه که انتشار آن از مصوبات پلنوم وسیع 17 در داخل کشور بود، در خارج از کشور و اندک زمانی پیش از یورش به حزب توده ایران انتشار یافت و تا باز انتشار ارگان مرکزی حزب توده ایران "نامه مردم" در خارج از کشور، به انتشار خود ادامه داد.
مطابق تصمیم رهبری منتخب پلنوم 18 که در نیمه دوم سال 1362 تشکیل شد، انتشار "راه توده" در اروپای غربی متوقف شد و حیات دوره اول انتشار این نشریه به همین جا خاتمه یافت.
انتشار دوره دوم راه توده، همانطور که در بالا نوشته شد، از مهرماه 1371 و پس از بحث ها و فراز و فرودهائی که شرح آن در این مجال نمی گنجد، سرانجام آغاز شد و تا شماره ای که در برابر خود دارید ادامه یافته و امید آنست که انتشار آن ادامه یابد. در طول این راه 17 ساله، دشواری های بسیاری پشت سر ماند که بخشی از تاریخ حزب توده ایران در سالهای پس از ضربات وارده به حزب در دو یورش 1361 و 1362 است. در باره این بخش نیز بموقع خود باید سخن گفت، چرا که امروز، روز همگام سازی و جلو رفتن است و اگر نیرو و توانی هست باید صرف اوضاع به غایت بغرنج ایران و سخن گفتن از آن شود. یعنی همان سیاستی که راه توده از ابتدای انتشار دوره دوم، علیرغم همه سختی ها و دشواری ها و حتی کارشکنی ها دنبال کرده است.
دست همه آنهائی را که همچنان درکنار راه توده ایستاده اند می فشاریم و برای آنها که به هر دلیل نتوانسته و یا نخواسته اند درکنار ما بمانند آرزوی سلامت و بهروزی داریم و یاد آن هائی که تا آخرین دم حیات با ما بودند و در سالهای اخیر چهره در نقاب خاک کشیدند را گرامی می داریم و در هر فرصت ممکن در راه توده یادشان خواهیم کرد. 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است