راه توده

شماره 231     دوشنبه 2 شهریور ماه 1388

شاهرخ جهانگیری

عباس حجری

سیاوش کسرایی

رحمان هاتفی

نورالدین کیانوری

56 سال پس از کودتای 28 مرداد
مردم این بار، بموقع گریبان
کودتاچی های 22 خرداد را گرفتند

کودتای 28 مرداد و 22 خرداد هر دو از درون و بنام قدرت حاکم انجام شد. شاه و دربار سلطنتی بنام دفاع از سلطنت مشروطه، اما در واقع برای سلطنت استبدادی کودتا کردند و علی خامنه ای و بیت رهبری بنام دفاع از نظام جمهوری اسلامی علیه جمهوریت نظام بعنوان بخش مهم انقلاب 57 کودتا کردند. هردو کودتا برای پایان دادن به آن چیزی صورت گرفت که بنام آن کودتا شده بود!

غلامرضا خاضعی


اوباش
در قلب بسیج
یا حزب پادگانی

 راه توده در آذرماه 78  بسیج

 و طائب را چگونه معرفی کرد!

--------------------

نقد بموقع نظرات آقای رئیس دانا
با همه دوستیم
اما با حقیقت
پیوند خونی داریم!

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و کودتائی که در پایان روز رای گیری و با هدف جلوگیری از اعلام پیروزی میرحسین موسوی انجام شد، شاید بزرگترین درس های 30 سال گذشته را برای همگان در پی داشت. از جمله برای آنها که با تصور انفعال مردم و عدم شرکت آنها درانتخابات یکبار دیگر بر طبل تحریم کوبیده بودند. حتی با ایجاد این توهم که تحریم یک موضع چپ و انقلابی است. بر سر همین موضع گیری های بیگانه با شرایط کشور، در مهرماه سال گذشته (1387) سفر آقای رئیس دانا به چند شهر اروپائی و سخنرانی های وی که عمدتا تحریم انتخابات را در بر می گرفت و یکسان بودن هر دولتی که درجمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، راه توده نقدی بر سخنان ایشان نوشت که البته با اعتراضات و گله هائی نیز روبرو شد. از جمله از جانب خود ایشان چه در برخی محافل خصوصی و مهمانی ها و چه در برخی مصاحبه ها و سخنرانی ها. ما با همه احترام و آشنائی که با ایشان داشتیم و داریم، بیان صریح نظرات خود را درست ترین روش سیاسی دانسته و در تمام دوران پیش و پس از انتخابات اخیر نیز این سیاست را ادامه دادیم. از جمله درباره دفتر تحکیم وحدت، آقای زید آبادی و دیگران و دیگران. دوستی و علاقمندی همیشه به جای خود محترم است، اما مشی و روش سیاسی پیوسته از این مناسبات فاصله دارد. اگر به حقیقتی دست یافته ایم باید آن را گفت. امروز که به دیروز نگاه می کنیم – ماه های پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری- هم خود ما و هم خوانندگان ما دقیق تر می توانند و می توانیم قضاوت کنیم.
نقد مواضع آقای رئیس دانا در جریان سفر مهرماه سال گذشته به چند کشور اروپائی را به نقل از راه توده 196- مهرماه 1387 می توانید ازاینجا بخوانید !

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
برای فتح جهان
باید دوباره
از ریشه روئید

ف.م.جوانشیر

--------------------

کودتای 22 خرداد
پرده ها را از برابر
چشمان مردم و حکومت کنار زد

کودتای 22 خرداد دهها پرده را از برابر چشمان ملت ایران و حتی حاکمیت کنار زد و پاسخ بسیاری از سئوالات و ابهامات را داد. این که حاکمیت متزلزل، با این کودتا کدام پرده ها از برابر چشمانش کنار رفت و درسی گرفت یا نگرفت؟ می تواند به سیستم گذشته حکومت کند و یا نکند؟ در آینده و با تشدید تضادها و برخوردهای درون حکومتی بیشتر از امروز مشخص خواهد شد. اما این که مردم در پس پرده های کنار رفته چه دیدند، نیاز به انتظار و آینده نیست.

در باره حاکمیت، ما اعتقاد داریم نماز جمعه توام با بغض و حالت نیمه گریه رهبر جمهوری اسلامی که در اولین هفته پس از کودتا برپا شد، بسیاری پیام ها داشت. این که علی خامنه ای در این نماز فرمان خشونت و سرکوب داد، نه از سر قدرت، بلکه از موضع ضعف و شتاب و ناتوانی در پاسخگوئی به خواست توام با اعتراض میلیون ها ایرانی بود. او در پس پرده هائی که با کودتا از برابرش کنار رفت فروپاشی تمام توهماتش را مشاهده کرد. نفرت عمومی علیه خود را دید، او که سالها از یورش فرهنگی غرب گفته بود و با همین "لولو" دهها روشنفکر و دگراندیش کشور قربانی شدند، مطبوعات بسته شدند و قلم ها و قدم ها  شکسته شدند، یکباره با شال سبز، شعار الله اکبر و "یاحسین، میرحسین" روبرو شد. او که بارها از بسیج 20 میلیونی سخن گفته بود و زیرپایش سجاده پهن کرده و عده ای را بعنوان فدائی روی زمین دراز کرده بودند تا جای پای او را ببوسند، ناگهان در سطح شهرها با مشتی اوباش چماق بدست، چاقوکش حرفه ای، قمه زن، منحرف جنسی و آدم کش حرفه ای بعنوان بسیجی موتور سوار روبرو شد. او که باورش شده بود "فصل الخطاب" است، ناگهان با مجسمه با سر سقوط کرده خود روبرو شد و شعار "مرگ بر دیکتاتور" را علیه خود یافت. کارنامه آنچه حاکمیت، پس کودتا و با کنار رفتن پرده توهمات و آرزوها و تخیلات و رویاهای روبرو شد، اکنون بحث ما نیست. این بحث می ماند برای آینده و گفتن سخنی جامع تر. ما اشاره به 100 کردیم، تا بدانیم که 90 هم در شکم این 100 است.  ادامه

-------------------------------------------------

دیدار رهبر حزب کمونیست روسیه و اوباما
پیشنهادهای ما
شانس های اوباما

ترجمه بهروز بکتاشی

 سایت حزب کمونیست فداراتیو روسیه

------------------------------------------------

تاریخ معاصر ایران را
تحریف نکنیم، پاس بداریم!

اخیرا، از سوی برخی وبلاگ ها و سایت ها، سلسله عکس هائی تحت عنوان جنبش ملی و یا تظاهرات دهه 30 و عناوینی مشابه منتشر شده است، که دو نمونه آن را در این شماره راه توده مشاهده می کنید. منتشر کنندگان این عکس ها، یا از سر ناآگاهی و کم اطلاعی و یا از سر خصومت و بدسگالی، نه می نویسند و نه اشاره می کنند که کلیه این عکس ها مربوط به تظاهرات و میتینگ های حزب توده ایران در دهه 1330 و همانطور که در پلاکاردها دیده می شود، عمدتا علیه امپریالیسم و برای آزادی است. بویژه آن اجتماعاتی که در برابر مجلس وقت و در میدان بهارستان برپا شد. با انگیزه توصیه به انصاف و امانت داری و پرهیز از تحریف تاریخ معاصر ایران، این دو عکس و این زیر نویس را منتشر کردیم. در آینده مجموعه این عکس ها را در یک فایل تصویری منتشر خواهیم کرد.

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است