راه توده

شماره 232     دوشنبه 9 شهریور ماه 1388

ابوالحسن خطیب

سعید آذرنگ

حسین قلمبر

محمد بهرامی نژاد

گیتی مقدم

گذشت زمان چه چیز را ثابت کرد؟
سپاه پاسداران
ایران و ج. اسلامی را به کجا می برد؟

در بهمن ماه 1385 و در اوج بحث های روشنفکرانه مهاجرین سیاسی که معضل جنبش را "سکولاریسم" و یا "لائیک" تشخیص داده بودند و لکنت زبان های جاری در میان ملی – مذهبی ها و طیفی از اصلاح طلبانی که گاه از بیم واکنش حکومت و گاه از سر اعتقاد، بحث هائی بیگانه با روند جاری در کشور را دامن می زدند، راه توده نوشت: اگر نتوانیم انگیزه های اقتصادی میلیتاریسم شتابگیر در ج.ا و نقش سپاه را در آن کشف و درک کنیم، نخواهیم توانست تحلیلی واقع بیینانه از اوضاع ایران ارائه دهیم!

فاطمه مدرسی


سلطه سپاه بر اقتصادی کشور
بورس تهران
پشت قباله
فرماندهان سپاه

"بنیاد تعاون سپاه" هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا و ۲۵ درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد و شرکت "باما" را خریداری کرده است. از جمله شرکت‌های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه است می‌توان به شرکت "کشت و صنعت شاداب خراسان"، شرکت "خدمات هوایی پارس" و صنایع غذایی "مائده" اشاره کرد.

--------------------

نگاهی به انتخابات
ریاست جمهوری
در همسایگی ما
"افغانستان"
اصلان سلامی

--------------------

از یک گزارش دریافتی
واگن سازی پارس
نمونه بحران
در کارخانه ها

--------------------

خاکم به سر
مبادا چپ های دیروز هم
میل به سلطنت کرده باشند!

بهرام نگاه

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
دو قرن پس از نخستین
اعتصاب های کارگری

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

برای رضای خدا کودتا نکردند
اهداف اقتصادی پشت کودتا بود!

از ما سئوال می کنند که پایگاه اقتصادی کودتائی که در 22 خرداد علیه نتیجه واقعی انتخابات و شخص میرحسین موسوی انجام شد کدام است؟
پاسخ ما به این دوستان و خوانندگان راه توده و یا هر شخص و نیروی دیگری که چنین سئوالی را در ذهن دارد اینست که پایگاه اقتصادی کودتا باید در سالهای گذشته و گام به گام دنبال می شد تا با کودتای 22 خرداد غافلگیر نشویم. این پایگاه یکشبه شکل نگرفت، بلکه سیر تکاملی آن سه دهه ادامه یافت و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد بر سرعت آن افزوده شد.

 ادامه

-------------------------------------------------

تندیس خسرو روزبه
در غربت ایتالیا
همچنان گرامی است

با درود فراوان به شما و همکارانتان
در آرشیو شما به نشریه شماره 4 نوید دیماه 1355 برخوردم. در آنجا خبری بود در باره نصب تندیس خسرو روزبه در شهر "فیلانو رومانو" در نزدیکی های شهر رم پایتخت ایتالیا. خود من هرهفته به دنبال کار و زندگی از نزدیکی های همان شهر میگذرم. گفتم می روم ببینم آیا هنوز هم تندیک یادبود در همان جا هست یا نه. تندیس را 10-12 سال پیش از میدان مرکزی شهر – روبروی ساختمان شهرداری- به یک پارک کوچک در یک کیلومتری همان جا منتقل کرده بودند. عکسی گرفتم، اگر مناسب دیدید می توانید در راه توده منتشر کنید. در سرزمین خود روزبه می ترسیدیم حتی نام او را بر زبان بیآوریم. این که در یک سرزمین بیگانه تندیس او را بپذیرند و هنوز هم پس از گذشت 33 سال آن را به هر حال نگهداری کرده و به انبار نبرده اند و بر عکس در میدانی بنام دو تن از قضات شهید ایتالیا ( فلاکونه و بورسلیون) نصب کرده اند افتخاری است برای این کشور و همه مردم آن بویژه سازمان های مردمی آن با هر گونه اندیشه. این را مقایسه کنید با کشور خودمان که هنوز هم به آرامگاه های بزرگان توهین کرده و آنها را ویران می کنند. تازه اگر آرامگاهی داشته و در یک گور دسته جمعی زیر خاک نخفته باشند.
اینجا در "فیلانو رومانو" حتی شهرداران دست راستی و نئوفاشیست هم بر سر کار بوده اند، اما یادبود روزبه هنوز در میدان این شهر نگهداری می شود. عکس تندیس را به همراه نوشته زیر آن برایتان می فرستم.
نمی دانید هنگامی که از مردم اینجا آدرس تندیس را می پرسیدم، با این که ایران و عراق را با هم قاطی می کردند، اما با چه شادی به من آدرس می دادند. همیشه دنبال کار و زندگی خود بودم اما نسبت به جانبازی و از خود گذشتگی انسان های والا در راه پیشبرد اندیشه های انساندوستانه و عدالت خواهانه شان – از هر مسلکی که باشند- بی تفاوت نبوده ام. در فیلانو رومانو گریستم و این تنها کاری بود که توانائی انجام آن را در این غربت داشتم. امیدوارم سرانجام روزی فرا برسد که تندیس روزبه و دهها هزار روزبه های گمنام دیگر را در ایران برپا ساخته و یادشان را گرامی دارند.

بدرود- پیروز باشید


راه توده- ضمن تشکر از ارسال این متن و عکس هائی که همزمان با این نوشته منتشر می کنیم، به نویسنده این متن توصیه می کنیم که بجای گریستن، در جستجوی راه های دیگری برای کمک به ادامه راهی که روزبه رفت بیاندیشند.


 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است