راه توده

شماره 241     دوشنبه 11 آبان ماه 1388

فرزاد جهاد

ناخدا بهرام افضلی

کیومرث زرشناس

پرویز حکمت جو

رحمان هاتفی

جنبش سبز ایران
می تواند و باید "روئین تن" شود

طبقه کارگر از یکسو زیر ضربات دولت احمدی نژاد و چشم انداز یک اقتصاد رو به ویرانی است و از سوی دیگر در کنار جنبش سبز قرار دارد در شرایطی که نمی‌داند که این جنبش چه آینده‌ای را به او پیشنهاد می‌کند. جنبش سبز اگر بتواند اصول مندرج در بیانیه شماره 11 موسوی را در شعارها و بیانیه های خود جای دهد قطعا زمینه گسترده ترین پشتیبانی طبقات مختلف و وسیعترین ائتلاف اجتماعی را در پشت خود فراهم خواهد آورد. در اینصورت هیچ نیرویی نخواهد توانست این جنبش را از مسیر خود خارج کند.

نورالدین کیانوری


نیروهای مسلح
تفنگی دو لول
با مردم- علیه مردم

--------------------

بازار سوسیالیستی
در اقتصاد چین
 نشریهٔ کانادایی the Spark
شمارهٔ ۲۰

نوشتهٔ C.J. Atkin

برگردان: حبیب مهرزاد

--------------------

شب
"شعری از نیما یوشیج"

دست بردار، ز روی دیوار
شب قورق باشد بیمارستان
اگرازخواب برآید بیمار
کرد خواهد کاری، کارستان...

--------------------

مردم خفته نبودند
ما بی خبر بودیم!
سیاوش

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی

بحثی 140 ساله
پیرامون دو مقوله
رفرم و انقلاب

ف.م.جوانشیر

--------------------

از ما می پرسند درباره فعالیت اتمی درایران چه نظری داریم؟
فعالیت اتمی - سیاست نظامی
با اولی موافق و با دومی مخالفیم

از ما خواسته اند تا با صراحت کامل نظر خودمان را درباره فعالیت های اتمی در جمهوری اسلامی بنویسیم. ما بارها در تحلیل رویدادهای 4 سال اخیر ایران، دراین باره نظرات خود را اعلام داشته ایم. از جمله در ارزیابی از نتایج کودتای 22 خرداد تاکنون چند بار نوشته ایم: «شرکت وسیع مردم در انتخابات، استقبال ملی و مردمی از نظرات میرحسین موسوی که اتفاقا بخشی از آن دفاع از برنامه های اتمی در ایران بود، اگر با کودتا علیه رای و انتخاب واقعی مردم روبرو نشده بود، چنان پشتوانه ای را برای فعالیت های اتمی در ایران فراهم می ساخت که حتی در صورت آزمایش اتمی نیز هیچ قدرتی در جهان خیال تعرض به ایران را به بهانه چنین آزمایشی، به خود راه نمی داد.»  ادامه

-------------------------------------------------

حاکمیت اقتصادی سپاه
فروپاشی نظام و کشور را در پی دارد

یکی از مهمترین جلسات پیش از انتخابات، دیدار میر حسین موسوی با فرماندهان سپاه بود. جلسه ای که در آن موسوی قاطعانه اعلام کرد که به هیچ عنوان اجازه فعالیت های اقتصادی به سپاه نخواهد داد و با رئیس جمهور شدن وی سپاه باید کلیه فعالیت های اقتصادیش را متوقف کند. آینده صحت و جنبه ملی و میهنی این نظر را بیش از امروز نشان خواهد داد.

-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران - 28 شهریور 1361
روستائیان ایران را
اینگونه ذبح شرعی کردند!

------------------------------------------

کنگره مسکو

تحلیل ها و نقطه نظرات
نمایندگان احزاب کمونیست
بهروز بکتاشی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
 آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است