راه توده

شماره 233     دوشنبه 16 شهریور ماه 1388

نورالدین کیانوری

احسان طبری

سیاوش کسرایی

دکتر حسین جودت

منوچهر بهزادی

تحلیل هفتگی- 14 شهریور 1361
تاریخ و مردم قضاوت می کنند
چه کسی ریزش کرد و چه کسی رویش؟

رهبر کنونی جمهوری اسلامی، یعنی آقای علی خامنه ای، در سالهای اخیر بارها اعلام داشته که "هر انقلابی ریزش و رویش نیرو دارد و در جمهوری اسلامی هم همین اتفاق افتاده است". اخیرا نیز فرمانده کل سپاه پاسداران با استناد به اعترافاتی که از محمد علی ابطحی در زندان گرفته اند، همین جمله آقای خامنه ای را در باره ریزش و رویش نیروها تکرار کرده است. این جمله از شخص ایشان است که در سخنرانی در جریان سفر به مشهد در همان زمان یعنی هفته دوم شهریور 1361 ایراد کرده است: اگر این مردم ما را نخواهند و با ما نباشند ماندن ما چه دلیلی دارد. 

رحمان هاتفی


اعتراف نامه
کامنیف به استالین
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

انتشار

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی

ف. م. جوانشیر
(3)

دلیل رهبر جمهوری اسلامی برای ستیز با علوم اجتماعی
ایران را می توان
یک قرن و نیم
به عقب باز گرداند؟

ف.م.جوانشیر

 

گذشته را مرور کنیم
امروز را ببینیم، آینده را حدس بزنیم

مصمم تر از هر زمان دیگری اعتقاد داریم، برای تحلیل رویدادهای پیش و پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و کودتائی که صورت گرفته، باید گذشته را مرور کرد، این گذشته را با رویدادهای اخیر مقایسه کرد و از دل آن دو نتیجه بدست آورد:     ادامه   

-------------------------------------------------

ارتجاع نیم خفته

سرانجام در ج. اسلامی بیدار شد

ارتجاع نیم خفته ای که سرانجام پس از دو دهه خمیازه در جمهوری اسلامی از خواب برخاست و احمدی نژاد را عصای دست خویش ساخت تا فاتحه انقلاب 57 را بخواند، ریشه های استوار داخلی و خارجی دارد. آنها که می خواستند درکلاس درس دانشگاه ها پرده کشیده و دختر و پسر را از هم جدا کنند، سرانجام با دفن کردن تابوت های خالی در دانشگاه و اعلام مقابله با علوم اجتماعی و انسانی به هدف خود نزدیک شدند. با کودتای 22 خرداد زمینه را برای رفتن به دستبوس امریکا آماده ساختند و سر چپ و اصلاح طلب مذهبی را در سینی هدیه می برند. به شعارها و پرخاش ها نگاه نکنید، به ماهیت نهفته در پشت آنها توجه کنید. از این شعارها، اخوان المسلمین نیز زیاد داد، اما تاریخ به یاد دارد که بنیانگذار آن به پابوس هیتلر رفت. کتاب بازی شیطانی، نوشته تحقیقی "رابرت دریفوس" نگاهی است مستند به این تاریخچه و ما به همه آنها که می خواهند با ماهیت رویدادهای چند سال اخیر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد و نقش آفرینی امثال آیت الله مصباح یزدی آشنا شوند توصیه موکد می کنیم که این کتاب را نه یکبار، بلکه چند بار خوانده و حتی از آن یادداشت برداری کنند تا در بزنگاه های مختلف آن را مرور کنند. با هدف آشنائی دوباره شما با این کتاب، در این شماره راه توده بخشی از مقدمه و پیشگفتار کتاب را در منتشر می کنیم. برای خرید این کتاب می توانید با پرداخت 20 اورو به حساب بانکی راه توده، قبض بانکی و آدرس دریافت کتاب را به آدرس پستی راه توده که در پایان صفحه راه توده اعلام شده ارسال دارید.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارچ از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است