راه توده

شماره 236     دوشنبه 6 مهر ماه 1388

آصف رزمدیده

عزیز یوسفی

سیاوش کسرایی

به آذین

کیومرث زرشناس

نگاهی به نظرات تقی رحمانی
بازگردیم به آستانه انتخابات
و بحث ازحال رفته "مطالبه محور"

طرح "مطالبه محور" چند روز مانده به انتخابات دهم توانست امضای بیش از 500 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی را گرد آورد و در خارج از کشور نیز با استقبال مواجه شد. بدون آنکه این گروه اصلا بدانند پایه‌های نظری و مقصود از طرح مطالبه محور چیست. این طرح حاوی یک فکر فوق العاده خطرناک بود که متاسفانه مورد توجه امضاکنندگان بیانیه‌های آن قرار نگرفت و خوشبختانه توده‌های مردم هم به آن توجه نکردند!

احسان طبری


مخابرات نیز به سپاه واگذار شد
کودتای 22 خرداد
فرزند طبیعی
استحاله اصل 44
قانون اساسی بود!
---------------

نگاهی به
نظرات استخواندار
تا پیش از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری

--------------------

ترکمن ها
با ملت ایران
درانتخابات همراه شدند
یوللی آمانبای

--------------------

درباره مناسبات روسیه و چین با ایران
مشکل ایران
حاکمیت آنست
نه مناسبات خارجی

--------------------

ریشه پیوند روحانیون شیعه ایران با لبنان
اولین تئوریسین
"ولایت فقیه"
مرتد اعلام و اعدام شد

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
160 سال پس از
اندیشه انحرافی
صدور مسلحانه انقلاب

ف.م.جوانشیر

دوران رهبری آیت الله خمینی و دوران رهبری علی خامنه ای
تفاوت نگرش های سیاسی- مذهبی
سپاه پاسدران در دو دوران

آنها که در زمان آیت الله خمینی منع در قمه زنی شدند، در زمان علی خامنه ای نه تنها خود قمه زدند و نه تنها دسته های قمه زن تشکیل دادند، بلکه به قمه زن ها و چاقو کش های حرفه ای برای یورش به مردم تبدیل شدند. آیت الله خمینی به شهادت مطالبی که در نشریه ارگان سپاه منتشر شده بود، با صراحت گفته بود شما قبل از هر چیز تکلیف مقدس نماها را روشن کنید. آنها دست شما را می بندند، مثل این که دشمن به شما حمله کرده باشد. و در زمان علی خامنه ای آنها نه تنها دست طرفداران خط امام را بستند، نه تنها آنها را به زندان افکندند، بلکه در تدارک قتل عام آنها نیز هستند.

9 آبان 1361. 3 ماه و اندی پیش از یورش اول به حزب توده ایران و دستگیری بخشی از رهبری حزب به بهانه جاسوسی و همسوئی با سیاست اتحاد شوروی وقت برای مخالفت با مرحله دوم جنگ با عراق. تحلیل هفتگی حزب انتشار یافت که به بهانه سالگرد شهادت امام حسین مطالبی در آن مطرح شد، که آنچه که اکنون و بویژه بعد از کودتای 22 خرداد شاهد آن هستیم، گوئی تابلوی تمام رنگی و به پایان رسیده و آماده قاب و به دیوار آویختن آن پیش بینی و ابراز نگرانی است. ادامه

-------------------------------------------------

فیدل کاسترو:
کودتا در "هوندوراس"
علیه گردش به چپ بود
روزنامه چپ گرای یونگه ولت
ترجمه رضا نافعی( وبلاگ آینده ما)

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است