دکتر تقی ارانی

هدف از تبلیغ نزدیکی آخرالزمان
بخشی از برنامه یک جنگ اتمی است

ادعای نزدیکی آخرالزمان یک پروژه جهانی است که از آمریکا و اسرائیل ریشه می‌گیرد و بیش از همه در این دو کشور تبلیغ می‌شود. و جزیی از پروژه یک جنگ اتمی است. تبلیغ مهدویت درایران را در درون این فضای جهانی برای قربانی کردن مردم کشور ما باید درک کرد. یعنی یا تسلیم محض به امریکا و اسرائیل یا پذیرش خطر نابودی اتمی. احمدی نژاد و دست‌هایی که پشت سر او هستند - چه در داخل و چه در سطح جهان - برای هر دو اینها برنامه ریزی می‌کنند.

حیدر عمواوغلی

راه توده

شماره 279     دوشنبه 25 مرداد ماه 1389

علی امیرخیزی

عبدالصمد کامبخش

محمد پروین گنابادی

اردشیر آوانسیان


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------

مصاحبه ای که توصیه می کنیم، آن را پس از 4 سال، بار دیگر بخوانید
حاکمیت یکدست
از تونل
کدام توطئه ها
عبور کرد؟

--------------------

مرور راه توده
انتخابات مجلس پنجم
زنگ بیداری بود
اما "نامه مردم"
نخواست بیدار شود

--------------------

سپاه وارد کننده
بنزین قاچاق
به فرماندهی سرداران
آذر فریتاش

--------------------

ضد انقلاب بی پروا به میدان آمده!
حرف دل
کودتاچی ها
از دهان
فاطمه رجبی

--------------------

بنگلادش
35 سال پس از
کودتائی خونین
 یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

--------------------

از کجا به کجا رسیدیم!
شرکت حزب توده ایران
در نخستین انتخابات
مجلس ج. اسلامی

قطع پیوند با رویدادهای ایران
معنائی جز "مرگ سیاسی" ندارد!

شورای سردبیری راه توده به آنها که "نبرد که بر که" را پایان یافته اعلام کرده بودند، هشدار داد که به بیراهه نروید:
به آنها که به جبهه مشارکت و به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توصیه می‌کردند از حاکمیت خارج شده و به اپوزیسیون بپیوندید،
به آنها، که در سالهای بسیار تعیین کننده برای حوادثی که اکنون شاهد آن هستیم، در داخل کشور دچار خوش بینی‌های مذهبی و تحت تاثیر دوستی‌ها و همکاری‌های گذشته‌ها بودند و اعتقادی به زیربنای قدرتمند تحولات اجتماعی، یعنی قشربندی‌های طبقاتی- اقتصادی نداشتند،
به آنها که درمهاجرت، در چنبره بحث‌های بی سرانجام و آلترناتیو سازی‌های دلخواه خویش سرگرم شده و از تحولات در داخل کشور و در داخل جمهوری اسلامی غافل بودند،
به آنها که نتوانستند اهمیت انتخابات دوم خرداد را درک كنند باوجود ادعاهایی كه پس از تحریم آن انتخابات و اعلام غافلگیر شدن از نتیجه انتخابات مطرح كردند،
به آنها که با رویدادهای کنفرانس برلین آنقدردور خود چرخیدند که سرشان گیج رفت و زمین خوردند،
به آنها که اهمیت مجلس ششم را درک نکردند و نتوانستند درجهت تقویت و دفاع از آن گام بردارند،
به آنها که نتوانستند پل ارتباط قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 را با قتل‌های زنجیره ای، ترورها و انفجارهای منسوب به مجاهدین خلق را با اعدام‌های حکومتی پیدا کنند،

به آنها که روحانیت را از ابتدای انقلاب و جمهوری اسلامی یک کاسه و یک "کاست" اعلام کردند و مدال تیزبینی به سینه خود نصب کردند و .... ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------------------

حریق
به جان مسکو
و جنگل های آن افتاده
سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

---------------------------------------------------------------------------------------------

خاطراتی از مهندس رضا شیخ
در شطرنج ایران
جنبش سبز
خیلی ها را مات کرد!

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است