کیومرث زرشناس

زنگ هوشیاری
15سال پیش به صدا در آمد

انتخابات مجلس پنجم، آغاز مسیری بود که به انتخابات دوم خرداد و پیروزی محمد خاتمی و سپس انتخابات 22 خرداد و کودتای انتخاباتی علیه میرحسین موسوی انجامید. جنبش سبز این مسیر را طی کرده و برخلاف برخی تصورات و ادعاها، این جنبش عمری 15 ساله دارد و از نشیب و فرازهای بسیاری گذشته، تا به آگاهی و توان امروز رسیده است.

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 275     دوشنبه 28 تیرماه 1388

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


نگاهی به مقاله "سلطانیسم فرهنگی"-1
پرواز رویائی
آقای اکبر گنجی
در آسمان مهاجرت

--------------------

افغانستان
کلاف در هم پیچده ای
که یک سر آن
 به ایران وصل است
آذرفریتاش

--------------------

آرمان های سوسیالیستی
در میان قرقیزها

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

--------------------

چاوز:
در امریکای لاتین
باد جنگ می وزد

جعفر پویا

--------------------

یانوکوویچ:
تاریخ اوکرائین
نباید تحریف شود!

--------------------

زندگی مردم
پس از فروپاشی
اتحاد شوروی

آزاده اسفندیاری

--------------------

"چاوز" و "مورالس"
دو هدف برای ترور

از نگاه حزب توده ایران
وظائف انقلابی و اصلاحی
احزاب و رهبران سیاسی

رهبری حزب توده ایران، در ماه های پس از انقلاب 57، با دقتی کم نظیر، شیوه عمل حاکمیتی را که هنوز پشت پرده دولت بازرگان و شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی پنهان بود دنبال می کرد. هم در برخورد با مخالفان سیاسی بیرون حاکمیت و کشاکش‌های سیاسی درون حاکمیت و هم در برخورد با پدیده ها و مشکلات اجتماعی. آنها هم دوران سخت جنبش ملی دهه 1330 را که به کودتای 28 مرداد ختم شد تجربه کرده بودند، هم تاریخ انقلاب مشروطه را با دقت خوانده بودند و هم تاریخ انقلاب در کشورهای مختلف را مطالعه کرده بودند. با همین تجربه و مطالعه سعی داشتند هرچه زودتر کشف کنند، در نبرد "که بر که" ای که درحاکمیت چند لایه جمهوری اسلامی پس از انقلاب جریان داشت، کدام  لایه بر دیگری غلبه خواهد کرد و هر کدام به کدام شیوه حکومتی متمایل‌اند. آنچه بلافاصله پس از انقلاب، هفته به هفته پررنگ تر جلوه می کرد، نقش آفرینی گروه های فشاری بود که سرنخ آن ها در دست لایه هائی از حاکمیت پشت صحنه بود. لایه هائی که تجربه بهره گیری از گروه های فشار در دهه 1330 را داشتند  و این بار تفنگ هم بدست داشتند! نخستین نشانه‌ها و تجربه‌ها، با دادگاه های در بسته و فوری سران نظامی و غیر نظامی رژیم شاه و اعدام های فوری آنها بدست آمد. رهبری حزب ما، مستند به تجربه همين دوران و مطالبی که در ارگان مرکزی وقت حزب "مردم" منتشر شد، با این نوع محاکمات سرپائی و چند ساعته، در پشت درهای بسته و سپس اعدام های گروهی آنها  مخالفت کرد و گفت که آنها باید در یک دادگاه واقعی محاکمه شوند.

تجربه دوم با نقش آفرینی گروه های فشار علیه آزادی مطبوعات و در واقع تسخیر روزنامه‌ها بدست آمد، که البته ماجراجوئی ها و چپ نمائی های برخی از مطبوعات وقت نیز آب به آسیاب نقش آفرینی گروه های فشار و اهداف رهبران پشت صحنه آن ها می‌ریخت. فضای باز سیاسی بعد از انقلاب مخدوش و محدود شد. همین گروه ها، با شعار "حزب فقط حزب الله- رهبر فقط روح الله" حمله به گروه های سیاسی و بحث های جاری در مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب را آغاز کردند. گام بعدی آنها حمله به دفاتر احزاب بود.

درعرصه اجتماعی نیز، راه حلی که برای حل آنها اتخاذ می شد، همسوئی کامل داشت با شیوه و شکل برخورد با پدیده های سیاسی و ... ادامه

-----------------------------------------------------------

دیدارهای انقلابی
میان رهبران، در مسکو
بهروزبکتاشی
دبیرکل حزب کمونیست ویتنام و هیات مجمع خلق لائوس با دبیراول حزب کمونیست روسیه در مسکو دیدار و مذاکره کردند.

---------------------------------------------------------------------------------

سایت حزب کمونیست روسیه - ترجمه آزاده اسفندیاری
لوکاشنکو:

جمهوری سوسیالیستی بلاروس
وارد دوران بلوغ خود شده

----------------------------------------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است