سیاوش کسرایی

راه توده ها را برای شما ورق می زنیم
جبهه نا نوشته میان حاکمیت
سلطنت خواهان و مجاهدین خلق

حاکمیت تلاش دارد با نسبت دادن جنبش سبز به طرفداران مجاهدین و سلطنت، این نیروی عظیم اجتماعی كه در پشت جنبش سبز جمع شده را به سمت این دو جریان متمایل كند. ثانیا با حذف اصلاح طلبان و جنبش سبز، اپوزیسیون داخلی ایران را حذف کند و با بزرگ کردن اپوزیسیون خارج كشور آینده خود را تضمین کند. در خارج از کشور نیز اپوزیسیون دراین دام افتاده و فشار می آورد جنبش سبز قانون اساسی را نفی کند، تا آینده خود را تضمین کند! 

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 270     دوشنبه 17 خرداد ماه 1389

وارطان سالاخانیان

هوشنگ ناظمی

مرتضی کیوان

اسماعیل ذوالقدر


خواندن راه توده

از طریق گوگل ریدر

----------------

نگاهی به اسناد گذشته
ماجراجوئی ها
و خوش باوری‌های
شاهپور بختیار

--------------------

باز انتشار گزیده پرسش و پاسخ ها
سه دهه مخالفت
با موسوی
و امثال بهزاد نبوی

--------------------

درس های تلخ
از گذشته ای که
به فاجعه امروز انجامید

--------------------

نام توهین به
انتخاب و منتخب مردم
هرچه باشد
سکولاریسم نیست!
حمید فرخنده

--------------------

مجارستان
گردش به راست
به سبک نازی ها

چرخش مهمی که در سالروز در گذشت آیت الله خمینی از پرده بیرون افتاد
ملاک، برای ادامه رهبری
حال امروز آقای خامنه ایست!

جمعه ای که گذشت، مراسم 21 مین سالروز درگذشت آیت‌الله خمینی برگزار شد. مراسمی كه به نمایش موقعیت سقوط كرده مقام معظم تبدیل شد. از مخالفت خانواده آیت‌الله خمینی با دولتی و ساندیسی و اتوبوسی كردن مراسم سالگرد، تا دعوا بر سر نحوه برگزاری و دخالت دفتر رهبری و سپاه د راین برگزاری. جلوگیری از حضور یاران و نزدیكان آقای خمینی در این مراسم و تبدیل كردن احمدی نژاد به پیش سخنران مراسم و جمع كردن ارازل و اوباش برای هتاكی و فحاشی به حسن خمینی و رهبران جنبش سبز و سرانجام، خطبه‌ سیاسی علی خامنه‌ای و ... همگی درکنار هم وزن و موقعیت سقوط کرده علی خامنه ای را میان مردم و در جامعه به نمایش گذاشت.
اینكه برای همه مردم و کلیه رسانه ها و مطبوعات و حتی محافل سیاسی جهان، دو جمله حسن خمینی در این مراسم از تمام نطق علی خامنه‌ای و پیشكارش احمدی نژاد مهم تر تلقی شده خود نشان می‌دهد كه نبض جامعه در كجا می‌زند و موقعیت مقام معظم و اهمیت سخنان او در تناسب واقعی قدرت تا چه اندازه سقوط كرده‌ است!
اما لرزش دست و خطبه خوانی علی خامنه‌ای نیز كمتر از حواشی این مراسم نشاندهنده سقوط او نبود. آقای خامنه‌ای در این سخنرانی از محدوده متعارف مذهبی فراتر رفت و خود را به مقام امام علی رساند و مخالفانش را طلحه و زبیر نامید. آن هم در شرایطی كه مردم وی را حتی در "خط امام" خمینی هم قبول ندارند چه رسد به امام علی. اگر جز این بود مقام معظم بیش از نیمی از سخنانش را به این اختصاص نمی داد که ثابت کند او خط امامی است و نبودن او در خط امام یک اتهام است!
خامنه ای در تاييد خط امامی شدن خود و اثبات اينكه رهبران جنبش سبز و اکثریت نزدیک به مطلق روحانیون و سیاسیون مذهبی و جان از ترور به در برده از این خط خارج شده اند گفت "ملاك حال افراد است" (امری که اتقاقا بیش از هرکسی شامل حال خود او می شود که رهبری یک کودتای خونین را علیه انقلاب و آرمان ها و بلندگوهای آن برعهده دارد) و مشتی سفسطه به هم بافت تا گذشته و حال خودش و دیگران را وارونه جلوه دهد. در سخنان او دو اعتراف و جود داشت و یك نتیجه.
اعتراف اول اینكه رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبانى كه در یکسال گذشته زندانی شده اند و بخش مهمی از كسانی كه توسط او در این دو دهه از ارگان های نظامی و حکومتی كنار گذاشته شده یا در دوران اخیر دستگیر و شكنجه شده اند، همگی از نزدیك ترین یاران آیت الله خمینی بوده اند و مقام معظم قادر به انكار این واقعیت نیست.
اعتراف دوم اینكه خود او و جماعت شكنجه گران و ارازل و اوباشی كه دور او را احاطه كرده اند، در گذشته چندان در "خط امام" نبوده‌اند، ولی اكنون و با "ملاك حال" در خطی که ایشان بعنوان خط امام جا زده قرار گرفته اند. فراموش نكرده ایم زمانی كه گروه 99 از مخالفان آیت‌الله خمینی در مجلس سوم تشكیل شد، آقای خامنه‌ای كه در آن زمان رئیس جمهور بود با افتخار اعلام كرد "این گروه 99، نفر صدمش من هستم". به دلیل همین سابقه مقام معظم زیاد نمی تواند راجع به پیشینه خط امامی خودش صحبت كند ....
 ادامه

------------------------------------

در صادرات و تولید داخلی
جمهوری بلاروس،
روسیه را پشت سر گذاشت!

ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------------------------------------------------------------------

گام های بلند
ویتنام سوسیالیستی بسوی اتمی شدن

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است