احسان طبری

مرور راه توده
8 سال تمرین پنهان کودتا
و 4 سال تدارک اجرای آشکار آن

همه آنچه در دوران محمد خاتمی علیه اصلاحات و شخص وی تمرین می شد، در پایان 8 سال توطئه فرماندهان سپاه و بیت رهبری علیه اصلاحات و حفظ قدرت مطلقه و غیر پاسخگو، با روی کار آمدن احمدی نژاد به شیوه حکومتی تبدیل شد و سرانجام نیز، سر از کودتای ننگنین 22 خرداد در آورد. راه توده در اردیبهشت 76 نوشت: برقراری جامعه مدنی و استقرار قانون در جامعه، تنها این نیست که حقوق سلب شده مردم را بتدریج به آنها باز گردانند، بلکه در محدود کردن اختیارات غیرقانونی حکومت کنندگان در چارچوب قانون نیز هست..." این همان درک و شعاری است که امروز جنبش سبز بر آن پافشاری می کند.

هوشنگ ناظمی

راه توده

شماره 311    دوشنبه  29 فروردین ماه 1390

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


سخنرانی حجت الاسلام سعیدی
درباره "علی" گفتن خامنه ای هنگام تولد
رهبر بیخ دیوار
جائی برای
عقب نشینی ندارد

-----------------------

گرانی گوشت و مرغ
 هنوز در راه است
21 میلیون مرغ
بی سرو صدا
درایران معدوم شد

------------------------

نخستین مصاحبه میرحسین موسوی
برای نجات انقلاب
به صحنه آمدم!
پیشرفت اتمی کشور باید

از مسئله نظامی  جدا شود

--------------------

اگر شاهان و شازده‌ها
امان داده بودند
ایران می‌توانست
ژاپن را
پشت سر بگذارد
تاریخ تحلیلی ایران- دکتر سروش سهرابی

--------------------
توطئه سیدخراسانی و شعیب صالح
ظهوردیکتاتوری
فیلم نیست
ونمایش‌آن‌ آزاد است!
--------------------
مردم کلمبیا
علیه خصوصی‌سازی
به خیابان آمدند
آذر فریتاش
--------------------
آخرین توصیه ها
و نامه های لنین
به حزب کمونیست
اتحاد شوروی
--------------------
ترور "لنین"
توطئهای انگلیسی
که سرانجام اجرا شد!
--------------------

توطئه حکومت برای فراموشی
کودتای 22 خرداد را خنثی کنیم!

زندانی کردن میرحسین موسوی در خانه اش، هرگز نباید به آن نتیجه ای ختم شود که آقای خامنه ای و همفکران و همکاران حکومتی‌اش در نظر دارند. یعنی فراموش شدن آنچه میرحسین موسوی در جریان کارزار انتخاباتی گفت و آنچه پس از کودتای 22 خرداد در بیانیه هایش اعلام کرد. در واقع، انتخابات 22 خرداد و کودتائی که علیه آن شد به هیچ وجه نباید شامل مرور زمان شود. چنان که نسل کودتای 28 مرداد اجازه نداد کلیات و ماهیت آن کودتا فراموش شود، اکنون نیز با دراختیار بودن شبکه های بزرگ خبری و تفسیری روی اینترنت، نه تنها کلیات و ماهیت کودتای 22 خرداد را نباید اجازه داد فراموش شود، بلکه جزئیات آن نیز باید بی وقفه مطرح شده و حتی اطلاعات تازه ای که بدست می آید به آن اضافه شود.
کودتای 22 خرداد، یک رویداد ساده نبود، واقعه ای بود تاریخی که با سرنوشت تلخ یک انقلاب در پیوند بود. درحقیقت کودتای 22 خرداد، کودتائی بود برای جمع کردن پس مانده سفره یک انقلاب از نفس افتاده. آنچه گام به گام طی سه دهه علیه همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب 57 انجام شده بود، با کودتای 22 خرداد رفت که به نقطه پایان خود برسد، اما هوشیاری موسوی و کادرهای مذهبی باقی مانده از انقلاب 57 و بیداری و آگاهی مردم نسبت به ماهیت حکومت و ماهیت کودتا، اجازه نداد عاملین و آمرین کودتا به نتیجه قطعی که در نظر داشتند برسند. کودتای 22 خرداد می خواست آنچه در کودتای طبس و کودتای نوژه امپریالیسم بدست نیآورده بود، یکجا بدست آورد. یعنی قتل عام باقی مانده کادرهای مذهبی انقلاب 57، قلع و قمع همه تشکل های مذهبی طرفدار آرمان های انقلاب، رفتن به پابوس امریکا و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و گدائی حضور در "تجارت جهانی". یعنی کسب اجازه فعالیت اتمی زیر نظارت و هدایت امریکا و قدرت های اروپائی و حتی اجرای فرامین منطقه ای آنها، به شرط دادن تکه ای نان غارت شده در منطقه از سوی این قدرت ها به رهبران کودتا. آنچه در دهه 60 شد، می رفتند تا در 22 خرداد 88 کامل کنند و دو نسل مذهبی و غیر مذهبی انقلاب را هم سرنوشت سازند.
این گام های از پیش طرح ریزی شده – که روی آن سالها کار شده و عوامل اجرائی را در نهادهای امنیتی و سپاه و حکومتی جاسازی کرده بودند- بلافاصله از غروب 22 خرداد با یورش به احزاب و ستادهای انتخاباتی موسوی و دستگیری شناخته شده ترین کادرهای مذهبی طرفدار آرمان های انقلاب و یورش تبلیغاتی به روحانیون حامی آنها آغاز شد. از دانشجوی خط امام تا آیت الله شاگرد امام. شاید بسیاری تصور کنند که حکومت، یک هفته پس از واکنش خیابانی مردم به خود آمده و کشتار و دستگیری و برپائی دادگاه های نظامی- کودتائی را آغاز کرد.
این تصور غلط است. این که کودتاچی ها پیش بینی چنین واکنش ملی را نکرده بودند صحت دارد، اما این که از پیش تصمیم دستگیری و اعتراف گیری و برپائی دادگاه های کودتا و اعلام انحلال احزاب مذهبی را در برنامه نداشتند بکلی غلط است. در حقیقت این کودتائی بود علیه میراث مثبتی که از آیت الله خمینی باقی مانده بود و همه آنها که برای دفاع از این میراث به صحنه آمده بودند. آنها با جنجال دستگیری اوباش تهران و برپائی سوله کهریزک از ماهها پیش از انتخابات 22 خرداد تدارک روزهای پس از کودتا را دیده بودند. آنچه نتوانسته بودند ببینید نفوذ معنوی موسوی در میان مردم، پیوند شیخ مهدی کروبی با موسوی و بیان جسورانه و افشاگرانه . ... ادامه

------------------------------------------------------------------

غنی بلوریان
از خاطر نمی رود
آنکه دلش زنده شد به عشق مردم

---------------------------------------------------------------

گفتگو با "چاوز" در ونزوئلا- ترجمه جعفر پویا
وقتی مردم با انقلاب اند
حکومت از تلویزیون نمی ترسد

------------------------

دیدار پوتین با رهبر حزب کمونیست روسیه

طرحی نجات روسیه

در اختیار رئیس جمهور

قرار گرفت

سایت حزب کمونیست روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است