شاه عباس

سلطنت مذهبی صفویه
اتحاد ایران و همسایگانش را ناممکن کرد
دکتر سروش سهرابی

در آستانه سلطنت صفویه، امكان رشد و توسعه ایران، در رقابت با اروپای آن دوران، درگرو همراهی دولت عثمانی، ایران و امپراتوری مغول و حتی امپراتوری چین ممکن بود. برآمدن شاه اسماعیل با دامن زدن به شكاف و دشمنی مذهبی میان ایران با تمام همسایگانش و تعصبات و وحشیگری‌های ابتدایی او نمی توانست به چنین همراهی كمك كند. سیاست حكومت كنونی ایران در ایجاد "هلال شیعی" ادامه تاریخی اشتباه صفویه است و بیش از آنكه تامین كننده منافع مردم ایران و همسایگان آن و منطقه باشد، در خدمت منافع اسراییل و قدرت های استمعاری و امپریالیستی غربی است.

شاه اسماعیل

راه توده

شماره 300     دوشنبه 20 دی ماه 1389

غلامرضا خاضعی

شاهرخ جهانگیری

منوچهر بهزادی

گیتی مقدم


مرور راه توده

دو دهه
رویدادهای ایران
با گام های راه توده

--------------------
چگونه می توان
مقالاتی با سبک
توده ای نوشت؟
--------------------
پاسخ به پیام های شما
استالین را بگذارید
برای مردم روسیه
فکری برای
جنتی کنید!

بخش قابل توجهی از پیام های دریافتی هفته های اخیر، اختصاص به نقد مطلبی داشت که یکی از خوانندگان راه توده با نام "خان داداش" درباره استالین و دوران او نوشته بود و همچنین توضیحات مشروحی که خود ایشان، یعنی "خان داداش" به یادداشت کوتاه آقای هدایت احمدی از همکاران داخل کشور راه توده نوشته بود. ... ادامه

--------------------
ادبیات توده ای
استخوانی در گلوی
هر حکومتی که
در برابر مردم بایستد
--------------------
بدهی هر کس را
به در خانه خودش
باید پست کرد!
امیر پویا
--------------------
حکومت ضد انقلاب
با شعار
دفاع از انقلاب!
هدایت احمدی
--------------------
بلوغ دروغ!
حسن یوسفی اشکوری

حاکمیت راستگرایان کودتاچی
از دل غفلت های ما بیرون آمد

سالهای جنگ، سالهای اجرای برنامه "تعدیل اقتصادی"، انتخابات مجلس سوم و پیروزی چپ مذهبی در آن، نزدیک به دو سال از صحنه اصلی سیاسی خارج شدن آیت الله خمینی تا مرحله درگذشت وی، انتخابات مجلس پنجم و آغاز تصفیه چپ مذهبی از حاکمیت، دلائل برکشیده شدن امام جمعه تهران و مسئول بخش ضد جاسوسی سپاه پاسداران به مقام رهبری و جانشینی آیت الله خمینی، انگیزه های قتل عام زندانیان سیاسی و دست های آلوده به خون پشت صحنه این فاجعه، قتل های زنجیره ای و پیوسته به قتل عام زندانیان سیاسی، تصفیه روحانیون طرفدار خط سیاسی و مذهبی آیت الله خمینی از حاکمیت و پاکسازی سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب (نیروی انتظامی کنونی) از مقلدان و طرفداران این روحانیون، انتخابات مجلس پنجم و تحمیل عقب نشینی به راستگرایان درحاکمیت، انتخابات دوم خرداد و ضربه غافلگیرانه به لشگر متوحش و ازهم گسیخته راستگرایان، هشت سال توطئه برای فلج کردن هرگامی که جهت اصلاحات برداشته شد، تعلل ها و خوش بینی های اصلاح طلبانی که فراموش کردند زبان توده های مردم را نیز باید بشوند و برای شکم گرسنه آنان نیز باید فکری کنند تا بتوانند عظیم ترین بسیج را بوجود آورده و راستگرایان را به عقب برانند، روی کار آمدن فریبکارانه و راستگرا ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی با نقاب "انقلاب"، بیداری دوباره مردم و گسترده ترین بسیج ملی و مردمی برای به عقب راندن راستگرایان در انتخابات 22 خرداد و سرانجام کودتای 22 خرداد و آنچه که شبانه روز شاهدش هستیم. .... ادامه

-------------------------------------------------------------------

برگزاری کنگره حزب چپ اروپا
با شعار مقابله با "تعدیل ساختاری"
گردش به چپ جهانی
گردش به راست ایرانی
هدفمندکردن یارانه ها، نسخه ایرانی"تعدیل اقتصادی" است که دولت احمدی نژاد
با عوامفریبی هدف از اجرای آن را برقرار "عدالت اجتماعی" اعلام کرده است!
سایت حزب کمونیست اتریش- ترجمه عسگر داوودی

-------------------------------------------------------------------

حزب کمونیست فرانسه
به سرخی انقلاب، به سبزی بهار
آذر فریتاش

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است