هوشنگ ناظمی (نیک آیین)

رو نمائی از جزوه ای که
کسی از محتوای آن سر در نمی آورد

هفته گذشته یک سایت وابسته به وزارت اطلاعات بنام "ندای انقلاب" متن بقول خود "جزوه براندازانه" با ادبیات توده‌ای را منتشر کرد. با خواندن متن این جزوه، تنها چیزی که به نظر ما می‌رسد آن است که بگوییم: باید بر سر آن وزیر و وزارتخانه و کارشناسان اطلاعاتی خاک ریخت که این جزوه را "براندازنه" و ادبیات آن را ادبیات حزب توده ایران ارزیابی کرده‌اند. حتی ما که خود را ملزم به پیروی از مشی و ادبیات حزب توده ایران میدانیم نیز از ادبیات و مفهوم این جزوه سر در نیآوریم.

رحمان هاتفی

راه توده

شماره 301     دوشنبه 27 دی ماه 1389

ف. م. جوانشیر

به آذین

سیاوش کسرایی

حسن قزلچی


یک حاکمیت دیکتاتوری و فاسد،
حتی قادر به اجرای سیستم مالیاتی
و حذف یارانه ها نیز نیست
هدف واقعی

از هدفمند کردن
یارانه ها

--------------------

نامه فرخ نگهدار و برائتنامه نویسان
اولی حرفش را زده
دومی‌ها

پشت انتقاد
پنهان شده اند!

--------------------
هشدار حزب کمونیست فرانسه
به دولت این کشور

سرنوشت تونس را
مردم این کشور
باید تعیین کنند!
آذر فریتاش
--------------------

یادداشت های روزانه فیدل کاسترو-1
از جان. اف. کندی تا "گابریله گیفوردز"
هنوز در امریکا
گلوله

زبان سیاست است!
ترجمه ابراهیم بیگی

--------------------

نگاهی به تاریخ ایران- دکتر سروش سهرابی
آغاز بازی بزرگ

 انگلستان
با برگ "اسلام"

-------------------
سايت حزب کمونيست فدراتيو روسيه
با کشتاری 10 میلیونی
نقشه نابودی
اتحاد شوروی را داشتند
روزنامه گاردين- ترجمه از کيوان خسروی
--------------------

اخبار جمهوری
سوسیالیستی بلاروس
بهروز بکتاشی

کارخانه های شکر بلاروس در سال2011 در نظر دارند حداقل 500 هزار تن شکر سفید صادرکنند که در مقایسه با سال 2010، 7هزار تن بیشتر است. طبق قرارداد بین دولت ها به  روسیه 200هزار تن شکر صادرخواهد شد که 11 هزار تن بیشتر از سال 2010 است. به دیگر  کشورها 300 هزارتن صادر خواهد شد.

شباهت های دو جنبش سبز و جنبش انقلابی تونس
و چاره اندیشی های بی نتیجه حاکمیت برخاسته از کودتا
فتنه بزرگ
در تونس، ختم به پیروزی شد!

خیزش مردم تونس که شباهت های بسیاری با جنبش سبز مردم ایران داشت، و بویژه سرنگونی دیکتاتور این كشور "بن علی"، شاید بعد از تونس، بیش از هر کشوری، حاکمیت ایران را تکان داد و مردم ایران را بیش از هر مردم هر کشور دیگری خوشحال کرد. چنان، که مردم با عبور از سد سانسور و تحریف اخبار این رویداد، از سرنگونی بن علی با خبر شده و آن را دهان به دهان به یکدیگر منتقل کردند. صحنه های سرکوب پلیسی مردم، ورود لباس شخصی های مسلح به تپانچه و باطوم به صحنه تظاهرات خیابانی مردم تونس و کشتار مردم و سپس تخریب امکان عمومی توسط لباس شخصی ها و... همه و همه برای مردم ایران، تداعی کننده آن توحش بی نظیری بود که حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر فریاد "رای من كو؟" از خود نشان داد و بنام دفاع از انقلاب، جنبش انقلابی مردم را به خون کشید!
شاید از دیگر تفاوت های برجسته رویدادهای تونس و رویدادهای پس از کودتای 22 خرداد ایران، یکی هم آن باشد که تلویزیون تونس فرصت نیافت تا مانند سیمای جمهوری اسلامی نقش بلندگوی جنگ روانی با مردم را با دروغ و اتهام و تحریف ایفاء کند. وظیفه ای که سیمای جمهوری اسلامی به جای تلویزیون دیکتاتور سرنگون شده تونس، با تحریف اخبار جنبش انقلابی این کشور آغاز کرده و درانتظار فرصت و حتی فرصت سازی برای ادامه و گسترش آنست. یعنی دخالت شتابزده سپاه پاسداران با سرهم بندی کردن چند گروه اسلامی به کمک دلارهای نفتی و سپس ادامه تبلیغاتی آن! جنبش انقلابی تونس، مهر باطل بر آن تبلیغاتی زد که طی 6 سال گذشته، حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی روی آن تبلیغ و سرمایه گذاری کرده است. این که احمدی نژاد قهرمان و حزب الله سرمشق هر جنبشی در کشورهای عرب منطقه است. در جنبش انقلابی تونس کوچکترین نشانه و علامتی از این توهم رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران وجود نداشت. ما در آینده ای نزدیک خواهیم دید که در دیگر کشورهای منطقه نیز، پاسخ مردم به توهم های اسلامی و ارتجاعی جمهوری اسلامی چگونه نقش برآن شده و زیربنای پوسیده ستون پنجم خیالی کودتاچی های جمهوری اسلامی آشکار خواهد شد. چنان که در افغانستان شاهدیم. این آینده شامل حال لبنان و غزه نیز خواهد شد.
قیام مردم تونس، در کشوری موجب سرنگونی دیکتاتور آن شد که دولت احمدی نژاد با دستور و حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسلامی، گام های بلندی را به تقلید از سیستم اقتصادی آن برداشته است. نام این گام را "تحول اقتصادی" نهاده اند و حذف یارانه ها، یا "هدفمند کردن یارانه ها" گام بلندی در این مسیر بود. مسیری که هم در تونس و هم در جمهوری اسلامی به توصیه صندوق بین المللی و بانک جهانی برداشته شده است. این نیز، یکی دیگر از وجوه تشابه جنبش سبز ایران با جنبش انقلابی تونس است که بر نگرانی حاکمیت ایران افزوده است.
صندوق بین‌المللی پول چندی پیش تونس را قهرمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری اعلام کرده و "دومینیک استروس کان" دبیر کل این صندوق شخصا به تونس سفر کرده و از دست "بن‌علی" نشان لیاقت دریافت کرده بود. به مجموعه این دلائل است که توجیه دلایل قیام مردم تونس، توسط حاکمیت ایران دشوار است. .
... ادامه

-------------------------------------------------------------------

هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان
جریان یافتن خون تازه
در حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است