تقابل و تضادی که نشانه های آن
از 5 سال پیش قابل پیش بینی بود

راه توه، یکسال پس از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد، یعنی در شماره 83، سال 1385، در سرمقاله خود، به نکته بسیار مهمی در باره آینده اشاره و تاکید کرد که، آینده باصطلاح حاکمیت یکدستی که تشکیل شده، عرصه بروز عمیق ترین شکاف ها بین روحانیون و فرماندهان سپاه که دولت احمدی نژاد را تشکیل داده اند خواهد بود. شاید این سرمقاله و پذیرش نکاتی که در آن مطرح شده بود، در آن زمان برای بسیاری دشوار بود، اما سیر حوادث و رویدادها نشان داد که راه توده مسیر تحولات آینده، ماهیت دولت احمدی نژاد و سیاستی که وی را بر اساس آن بر سر کار آوردند و سرانجام این سیاست را در مجموع خود دقیق دیده بود. حتی پیش بینی کودتای 22 خرداد را.

راه توده

شماره 325     دوشنبه 3 مرداد ماه 1390

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


از کودتای 28 مرداد
تا کودتای 22 خرداد
دو کودتائی
که میان آنها
56سال فاصله‌بود!
"ع.گلبانگ"

------------------------------------

نگاهی به تاریخ 200 ساله ایران
جرقه تنباکو
به انبار خشم
یک جنبش ملی
دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------

نقش آفرینی
اوباش و چماقداران
در کودتاها!

---------------------------------------

مردم کتاب می خوانند
اما نه کتاب های حکومتی را
بنوش "باده"
که یک ملتی
به هوش آمده!

--------------------------

مصاحبه اومانیته با "میشل کیلو"
 از رهبران مخالفان دولت سوریه

سرکوب

سوریه را

متلاشی می کند

-----------------------------------

ترور و انفجار

در کشور نروژ
چرا با آینده ایران
درارتباط است!

آذر فریتاش

-----------------------------------

آلمان و فرانسه

یونان را
نقره داغ کردند!

یونگه ولت ـ گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

عبور پیروزمندان جنش سبز

از بالا و یا، زیر پل انتخابات

جنبش سبز و ضد کودتائی میهن ما، برای عبور از یک مرحله و ورود به مرحله ای تازه، به پل پیروزی رسیده است. این پل، انتخابات نام دارد. چرا نام آن "پیروزی" است؟ به این دلیل ساده که:

1- اگر شرایط مناسب شرکت در آن باشد و حاکمیت تن به ابتدائی ترین اصول برگزاری یک انتخابات آزاد بدهد، جنبش با پیروزی از این پل عبور خواهد کرد و علیرغم تمام تمهیدات و حذف و محدودیت های حکومت، باز هم حداکثر این مجلس با رای ملت انتخاب شده و تابع ملت خواهد بود.

2- اگر حاکمیت، در نهایت خیره سری و بی خردی تن به گشودن فضای سیاسی کشور و برگزاری یک انتخابات نیمه آزاد هم ندهد، دراین صورت جنبش تحریم انتخاباتی، بزرگترین و حتی مرگبارترین شکست را به حاکمیت تحمیل کرده و به این دلیل پیروزمندان پل انتخابات را پشت سر خواهد گذاشت.

از جمله انگیزه های حاکمیت برای استقبال از حمله به ایران و یا هر نوع ماجراجوئی دیگر که بتواند روی این دو نتیجه تاثیر مستقیم بگذارد، همین حساب ساده ایست که در بالا به آن اشاره شد. این تلاش و توطئه، البته به آن آسانی که تصور می شود نیست، زیرا می تواند اساس نظام را دگرگون کند و نتیجه ای به مراتب هولناک تر از دو نتیجه بالا برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشد. این، خود، وحشتی افزون بر وحشت از نتیجه انتخابات آینده و عبور از پل انتخاباتی است. ادامه

--------------------------------------------

آرشیو مصور کودتای 28 مرداد

از آرشیو مصور راه توده درباره کودتای 28 مرداد دیدن کنید. این آرشیو به همت بخش فنی راه توده تهیه شده است.

-------------------------------------------

در شاخ افریقا

از میان 12 میلیون قطحی زده

القاعده عضو گیری می کند

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-----------------------------------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است