کنگره فدائیان خلق ایران- 2
زبان راه توده را نمی توان برید
قلم آن را هم نخواهند توانست بشکنند!

ما می پرسیم مسئولیت انتشار مقالاتی نظیر "سرخی گل‌های روسری خانم زهرا رهنورد از خون مردم است..." در سایت اخبار روز با کیست؟ در تاریخ 17 خرداد 1388 یعنی پنج روز پیش از برگزاری انتخابات دهم  مقاله " چماق سبز!" با مسئولیت چه کسی در اخبار روز منتشر شد؟ مسئولیت نگارش و انتشار یادداشت سیاسی 11 خرداد در اخبار روز– در آستانه انتخابات 22 خرداد- با کیست، که نوشت سرنوشت انتخابات 22 خرداد را تحریم کنندگان رقم می‌زنند؟ از نویسنده این یاداشت که می شد در کنگره پرسید: شما بر مبنای کدام سیاست سازمان چنین مواضعی را اتخاذ کردید؟ همین بی خبری از اوضاع کشور و سهل و آسان تلقی کردن انتشار بیانیه و برگزاری کنگره نیست که موجب شد در همین کنگره اخیر پیشنهاد شود نام کنگره را بگذاریم "حمید اشرف" و یا "کنگره سبز"؟

به آذین

راه توده

شماره 314     دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1390

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

مهرداد فرجاد

محمد پورهرمزان


پنجمین سال خاموشی به آذین
گفتگوی رویائی
من با آن که
جانی شیفته داشت
رضا نافعی

----------------------
نگاهی کوتاه
به زندگی
اعتماد زاده "به آذین"
------------------------------

سه دهه دشواری
همسو شدن
با تحولات ایران

در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و ندارد که اگر کسی یک انقلاب را رهبری کرد، بعد از این که از دنیا رفت، بگویند، خوب حالا از این به بعد این آقای دیگر به جای آن یکی که دیگر در این دنیا نیست، رهبر انقلاب است! رهبر مولود یک شرایط انقلابی و پذیرش او برای رهبری آن شرایط است. بنابراین کجا می شود قبای رهبری انقلاب را موروثی کرد و تن این و یا آن کرد؟ مگر دنبال نوعی سلطنت باشند! حزب توده ایران در سال 1358 و در سخت ترین شرایط فعالیت علنی اعلام و منتشر کرد که با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی موافق نیست و یقین دارد که در آینده دشواری های بزرگی بوجود خواهد آورد.

----------------------
نگاهی به تاریخ 300 ساله ایران
نقش واردات
و سوداگران
درعقب‌ماندگی ایران
دکتر سروش سهرابی
----------------------

ضد و نقیض‌های
اعلام خبر
قتل اسامه بن لادن

بهرام نگاه

-------------------------------

مرور راه توده- نگاهی به نامه مردم
دو دهه گریز
ازپذیرش واقعیات
و ادامه بیراهه!

---------------------------------

با اعلام مرگ بن لادن
استراتژی کاخ سفید
درحال تغییر است؟
تدوین و ترجمه- آذرفریتاش
---------------------------

زندگی مارکس به‌نقل از دخترکوچکش
مردی که تاریخ را
زیر و رو کرد
در گرداب فقر

کشاکش درون حکومتی
با ورود مردم به صحنه معنا پیدا میکند

دو هفته جر و بحث میان دو گروهی که مشترکا کودتای 22 خرداد را سازمان داده و فجایع پس از انتخابات را مرتکب شدند، به هر نتیجه ای که ختم شود، یک واقعیت آشکار را آشکارتر کرد. این که بحران همه جانبه ای که مانند سرطان خون در تمام رگ های حکومت جریان دارد و شکست سیاست نظامی- اتمی که رهبر جمهوری اسلامی پرچمدار آنست، به مرزی رسیده که از این پس، در پی هر حادثه درون حکومتی و بیرون حکومتی باید در انتظار نتایج آن بصورت جر و بحث حکومتی و تشدید کشاکش های امنیتی و نظامی میان دو گروه یاد شده بود. در حقیقت، آنچه ما درحاکمیت شاهدیم، بازتاب مستقیم التهاب و انفجار نهفته ایست که درجامعه وجود دارد. همچنان که جنبش سبز برآمد اجتماعی این بحران است، کشاکش های درون حکومتی نیز برآمد و بازتاب همین بحران درحاکمیت است. به همین دلیل است که بحران در درون حکومت کودتائی، جدا از جنبش سبز نیست و نمی تواند باشد و ما هر اندازه که به انتخابات آینده مجلس – اگر توان برگزاری آن را داشته باشند- نزدیک تر می شویم و متعاقب آن به فصل تجدید انتخابات ریاست جمهوری می رسیم، شاهد رویاروئی ها و یارگیری های مستقیم تر، آشکارتر، تندتر و حتی خونین خواهیم بود. هر یک از دو گروهی که در کودتای 22 خرداد دست داشته اند، برای حذف آن دیگری از هیچ تلاش و توطئه ای دریغ نخواهد کرد. یکی با شعار "رهبری امام زمان" و اعلام غیر مستقیم طرفداری از حذف روحانیت از حاکمیت و محاسبه روی ناخنک زدن به رای چند ده میلیونی جنبش سبز، و دیگری با شعار "حمایت از ولایت" و "روحانیت" و محاسبه روی قدرت نظامی و سپاهی خود به سوی سرنوشت این کشاکش می روند؛ و هر دو، نگران و بیمناک از برنده سوم در کوران و سرانجام این کشاکش. یعنی مردم و جنبش سبز!
در واقع نیز، هیچیک از این دو گروه حمایت مردم را ندارند و تنها می توانند به نیروی دیگری چشم طمع داشته باشند. دو نیروی که روی هم، به اقلیتی می مانند در برابر اکثریت مردم! هر کس بخواهد روی انتخابات و جلب مردم به پای صندوق های رای و یافتن پایگاهی در میان آنها حساب کند، باید از هو و جنجالی که در دو هفته گذشته در حاکمیت جریان داشته فاصله بگیرند. یعنی از صف بندی دو لشگر اوباش یکی به طرفداری از رهبر و دیگری به طرفداری از احمدی نژاد و  ... ادامه


آغاز انتشار ترجمه گزارش کنگره ششم حزب کمونیست کوبا
جوان سازی
حزب کمونیست کوبا
با کدام هدف حزبی؟
و کدام برنامه اجتماعی؟

ترجمه ابراهیم بیگی

ششمین کنگره ی حزب کمونیست کوبا، با دو هدف مهم تشکیل شد. نخست جوان سازی حزب و دوم تدوین سیاست های نوین اقتصادی و اجتماعی که محتوای آن را گسترش دمکراسی و برخی تجدید نظرها در اصول گذشته اقتصاد متمرکز دولتی بود.

گزارش مشروحی که هیات رهبری حزب تنظیم و تدوین کرده و توسط رائول کاسترو رهبر حزب و برادر فیدل کاسترو قرائت شد، خود نشان دهنده اهمیت دو محور بالا و تدارک وسیعی است که برای تدوین این سند و ارائه آن به کنگره صورت گرفته است.

نظر به اهمیت این کنگره و برای آشنائی آنها که یا فراموش کرده اند و یا اساسا نیآموخته و نمی دانند اصول پایه ای یک کنگره چیست؟ و با چه اهداف و در چه زمانی تشکیل می شود؟، ما این گزارش را در چند بخش ترجمه و عینا منتشر می کنیم.


پشت پرده رویدادهای لیبی
شبح القاعده را
به شاخ افریقا
منتقل می کنند!

تدوین و ترجمه عسگرداوودی- بخش دوم

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است