پرفسور آگاهی

لغو قانون اساسی
کلام آخر
کودتای 22 خرداد

آنچه را در ادامه می خوانید مقاله ایست که در مهرماه 1388 – 23 سوم مهر- در راه توده منتشر شد. سرانجام، پس از دو سال و اندی که از انتشار آن پیش بینی طرح شده در این مقاله می گذرد، بحث تغییر قانون اساسی و حذف انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. ما نه علم غیب داریم و نه پیشگو هستیم، اما مجهز به نگاه تاریخی و بررسی رویدادها بر حسب تجربه گذشته هستیم و این بزرگترین خصلت یک توده ای و شناسنامه "مشی توده ای" است که با کمال تاسف در سالهای اخیر مهاجرت، عده ای از آن فاصله گرفته و با آنکه خود را توده ای می‌دانند، هویت تاریخی خویش را از کف داده اند.  

دکتر هوشنگ تیزابی

راه توده

شماره 340     دوشنبه23  آبان  1390

سرهنگ عطاریان

داوود نوروزی

سرهنگ آذرفر

مهرداد فرجاد


آقای خمینی را
نه می ‌توان
و نه باید دور زد

در هفته‌های اخیر، هم از داخل و هم از خارج کشور این پیام واحد را دریافت داشته‌ایم که کمتر به آیت‌الله خمینی بپردازید زیرا پرداختن به جنبه‌های مثبت نقش او در رهبری انقلاب 57 و بنای جمهوری اسلامی، به سود موقعیت جا افتاده راه توده نیست!
ما با این نظر موافق نیستیم و حاضر نیستیم تسلیم موج هائی شویم که می‌گذرند. آیت‌الله خمینی رهبری انقلاب 57 را در دست داشت و هرگز نمی‌توان در باره او سکوت کرد و یا هنگام بررسی رویدادهای ایران او را دور زد. همچنان که درباره بنای جمهوری اسلامی نمی‌توان چنین کرد. حتی اگر او فقط نقشی تعیین کننده در برپائی جمهوری در ایران داشته باشد – که دارد- و امروز حاکمیت کودتائی می‌خواهد آن را از ملت بازستاند، باید این خدمت را باز گفت و از آن دفاع کرد. این درحالی است که بسیار بیش از اینها میتوان در باره آیت الله خمینی سخن گفت. ... ادامه

-------------------------------

مهندس بازرگان
شاید بختیار می شد
اما ‌حتما مصدق‌نبود

-----------------------------------

فرقه دمکرات آذربایجان ایران
خیانت به انقلاب
جاده را برای حمله
به ایران صاف کرده

--------------------------------------

حزب کمونیست عراق
پیش بسوی
ائتلاف های نوین
و تشکیل دولت
آشتی و وحدت ملی
ترجمه جعفر رضائی

----------------------------------

اخبار حزب کمونیست روسیه
آخرین دبیردوم حزب کمونیست شوروی:
جهان به پرتگاه
بحران دهه 30 وجنگ
نزدیک می شود
گردآوری و ترجمه بهروز بکتاشی

تغییر سیاست جنگی حاکم
یک ضرورت تاریخی است

از همان آغاز بحث بر سر عبور از مرزهای عراق برای ادامه جنگ با ارتش صدام حسین به امید فتح بغداد و کربلا و حرکت به سوی مسجد الاقصی و تبدیل آن به کعبه شیعیان، عده ای با اجرای ماموریت و عده ای که فریب آنها را خورده بودند، سرنوشت جمهوری اسلامی را با سرنوشت این فتنه گرده زدند. در آخرین سال جنگ 8 ساله با عراق، شماری که توانستند علی خامنه ای را پیش انداخته و رهبر جمهوری اسلامی کنند، با توقف جنگ مخالف بودند. از جمله خود علی خامنه ای. در سالهای اخیر، هر بار که هاشمی رفسنجانی درباره ضرورت توقف جنگ، ناتوانی درادامه آن و نقش شخص آیت الله خمینی در قبول آتش بس سخن گفته، آگاهانه درباره نقش آقای خامنه ای در این زمینه و در این مرحله سکوت کرده است، زیرا نه می خواسته و نه می توانسته درباره مخالفت او با آتش بس سخن بگوید، زیرا در اینصورت از مخالفت آقای خامنه ای با آیت‌الله خمینی سخن می گفته است.
آن مخالفت، آن ماموریت ها و آن خود بزرگ بینی هائی که در شخص آقای خامنه ای یافتند، سرانجام به تبدیل سپاه پاسداران به ابزار دست ایشان برای تدوین یک سیاست جنگی و نظامی انجامید و تمام امور حکومتی از صدر تا ذیل- اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی- به این سیاست گره خورد. از جمله فعالیت های اتمی که امروز در صدر بهانه ها برای حمله نظامی به ایران قرار گرفته است. می گوئیم بهانه، زیرا هیچ جنگ و حمله نظامی در طول تاریخ با هدف انساندوستانه و یا نجات بشریت صورت نگرفته است. انگیزه تمام جنگ ها چنگ اندازی به منابع و گسرتش منافع نامشروع قدرت های جهانی بوده است.  ... ادامه

------------------------------------------

گفتگوی اشپیگل با "سارا واگن کنشت"
به سرخی دوران به طعم آینده!
گزینش و ترجمه رضا نافعی
----------------------------------------------------------------------

جبهه اقتصادی- نظامی انگلیس و امریکا
خواب های طلائی
برای تصرف نفت و گاز ایران
نشریه چپگرای « پس زمینه» چاپ آلمان
ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است