احسان طبری

سرگذشت روزنامه "کیهان"- سرنوشت حاکمیت در ج.ا. (2)
آغاز تبدیل سپاه پاسداران
به ارتش شاهنشاهی در ج. اسلامی

سه دهه مدیریت در روزنامه "کیهان"، آینه نبردی است که در پشت و روی صحنه حکومتی، در جمهوری اسلامی پشت سر مانده است! بیش از دو دهه از این مدیریت که به فاجعه کنونی در جمهوری اسلامی انجامیده، سکان در دست علی خامنه ای بوده است. درهمین دوران سپاه و ارگان های امنیتی تبدیل به تجارتخانه شدند و انواع جنایات در سپاه سازماندهی شد و سرانجام نیز یک کودتای سپاهی در کارنامه آن ثبت شد. بسیاری از کادرهای معترض به استحاله سپاه برکنار، بازنشسته، خانه نشین و یا زندانی و ترور شدند، تا امثال سرلشگر عزیز جعفری و سردار نقدی و احمدی مقدم و رادان مطیع رهبر تشخیص داده شده و در راس سپاه و نیروی انتظامی و بسیج قرار گیرند.

هوشنگ ناظمی

راه توده

شماره 336    دوشنبه 18 مهر ماه 1390

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


ارزش های طلائی
خبر، تیتر
و آرایش صفحه
دکتر صدرالدین الهی
وبسایت خواندنی ها- سوم مرداد 1387

--------------------

غلط درشت 3 میلیارد دلاری
دیکته های پر غلط
آقای خامنه ای را
ملت ایران، سرانجام
 تصحیح خواهد کرد

------------------------
آقای کاتوزیان
فراموش کرده
جامعه ایران
دگرگون شده است
--------------------

امریکا بر سر دو راهی
عقب نشینی اجتماعی
یا جنگ‌افروزی جهانی
آذر فریتاش

--------------------
راستگرایان مجلس
اگر راست می گویند
برنامه اقتصادی
جایگزین را اعلام کنند
------------------------

یک قلم اختلاس

در ج. اسلامی

باندازه سرمایه

یک بانک

فرانسوی-بلژیکی است
------------------------
10 سال
از حمله نظامی
ناتو
به افغانستان‌گذشت
بهروز بکتاشی
-----------------------------
کار و سرمایه
درامریکا و اروپا
روبروی هم
سایت فرقه دمکرات آذربایجان ایران
-----------------------------
نظری به جنبش کارگری در ایران-2
انقلابیون مشروطه
در اوج غرور استبداد
به آن یورش آوردند
عبدالصمد کامبخش
-----------------------------
پدیده ای نا آشنا
در والاستریت

سرنوشت حاکمیت کنونی
متفاوت از سرانجام رژیم شاه نیست!

نشانه های بسیاری وجود دارد از سرانجام پر حادثه حاکمیتی که قدرت را گام به گام از چنگ مردم در آورده و با تکیه بر سر نیزه از موجودیت خویش دفاع می کند. تشکیل انواع گردان ها و گروه ها و لشگرهای بسیج و سپاه برای مقابله با مردم و دفاع از حاکمیت (ولایت)، خود بزرگترین نشانه دو نکته بالاست. یعنی ربودن قدرت از چنگ مردم و تکیه به سرنیزه برای حفظ آن.

این همان مسیری است که شاه رفت. شاه نیز در دهه 50  علاوه بر ارتش و ژاندارمری، پلیس و سازمان امنیت، لشگر گارد شاهنشاهی را برپا کرد و از این نیز فراتر رفته و "گارد جاودان" برای دفاع از حکومت تشکیل داد. اما آن لحظه که همه مانورها و فریبکاری ها به بن بست رسید و بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، شکست بلندپروازی های مالیخولیائی او(دروازه های تمدن بزرگ) را بدنبال آورد، زلزله انقلاب 57 مستحکم ترین قلعه های او را نیز به لرزه در آورد. حتی گارد جاودان نیز از هم پاشید.

هیچکس نمی گوید جمهوری اسلامی همان حکومت شاه است، اما احکام تحولات اجتماعی همیشه یکسان است و به اشکال و نام حکومت ها اعتنائی ندارد. این نکته که شکل و اشکال در هم پاشی حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود، قابل بحث است، اما این که این حاکمیت دوام نخواهد آورد قابل بحث نیست و در پشت هیچ لفاظی و خطبه خوانی و رجزخوانی و قدرت نمائی امنیتی و نظامی نیز پنهان شدنی نیست. اتفاقا این لفاظی ها و خطبه خوانی ها و قدرت نمائی ها خود حکایت از عمیق تر شدن بحران و نزدیک تر شدن فروپاشی دارد. و هر اندازه که بحران عمیق تر می شود و خطر نزدیک تر، مانند همه حکومت های استبدادی، حاکم مستبد امور را بیشتر در دست خود متمرکز می کند زیرا براثر وحشت از سرانجام، اعتماد به دیگران از وجودش رخت بر می بندد. هر حکومت مستبدی که با زور سرنیزه و زندان و کشتار خود را سرپا نگهداشته، می کوشد با همین ابزار به حاکمیتش ادامه بدهد، زیرا تغییر ابزار خواب را از چشم او می گیرد و کابوس سقوط گریبانش را.

ما، با اولین نشانه های شکست آن سیاست مرکزی که حاکمیت کنونی بر محور آن خود را استوار کرده، یعنی سیاست "نظامی- اتمی"، با آن حوادث بزرگی روبرو خواهیم بود که در بالا به آن اشاره شد. حوادثی که باید کوشید عواقب خونین و ویرانگر آن هرچه کمتر دامن ملت ایران و تمامیت ارضی ایران را بگیرد و در یک کلام، به فاجعه جنگی دیگر در ایران ختم نشود. تمام هنر و مانور سیاسی مخالفان سیاست نظامی- اتمی حاکم که سکان آن دراختیار آقای علی خامنه ایست، در همین تلاش خلاصه می شود. تلاش برای تغییر سیاست و برکناری و کنترل سکانداران سیاست نظامی- اتمی و جلوگیری از ویرانی و خونریزی در ایران.

این سیاست، زاده امروز و دیروز نیست. در واقع از پایان جنگ ایران و عراق، کسانی به شمول آقای خامنه ای چنین سیاستی را در سر داشته اند، بر مبنای آن گام به گام پیش آمده و برای حفظ و دفاع از آن دست به کودتا و جنایات متعاقب آن نیز زدند.

وقتی از تفاوت میان جمهوری اسلامی و رژیم شاه سخن گفته می شود، استناد این تفاوت باز می گردد به تاثیرات عمیق انقلاب 57 بر جامعه ایران که واکنش گسترده مردم نسبت به کودتای انتخاباتی 22 خرداد یکی از بارز ترین نشانه های تاثیر عمیق آن تحول در جامعه ایران است. هنوز در بدنه و حتی در لایه هائی از حاکمیت جمهوری اسلامی هستند نیروهائی که در کنار آگاهی مردم و جنبشی که در سال 88 به خیابان آمد، تفاوت های دو رژیم جمهوری اسلامی و رژیم شاهنشاهی را رقم می زنند. هنوز در جمهوری اسلامی ظرفیت های مهمی برای مقاومت در برابر حاکمیت و همراهی با مردم وجود دارد و این همان ظرفیتی است که در رژیم شاه در دهه 1350 دیگر وجود نداشت. هنوز و همچنان در نیروهای نظامی و سپاهی جمهوری اسلامی تفکر و تاثیرات انقلاب 57 و آرمان های – بویژه اقتصادی- آن وجود دارد و این نیز از  . ... ادامه

---------------------------------------------------------------

نمونه ای از تبلیغ سیاست جنگی

در میان مبلغان سیاست نظامی حاکم، که شاید پیشینه جنایتکارانه او بر نسل جوان کشور آشکار نباشد، رحیم پور ازغدی است. بازجوی دهه 1360 زندان توحید و زندان اوین که اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ما بعنوان نمونه ای از تبلیغ و دفاع از سیاست نظامی- جنگی حاکم که سکان آن را آقای خامنه ای در دست دارد، دیدن بخشی از سخنرانی وی را توصیه می کنیم.

------------------------------------------------------------------------------

نگرانی حزب کمونیست سوریه
از تعلل در اصلاحات
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان- ترجمه عسگر داوودی

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

 

 

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است