رحمان هاتفی

حزب توده ایران در ج. اسلامی
از یورش اول تا یورش دوم

بخش خبری یورش اول و دوم به حزب توده ایران ارتباطی به انگیزه سیاسی این یورش ندارد. یورشی که سرانجام رسید به بسته شدن فضای سیاسی ایران و منحل اعلام کردن نهضت آزادی، جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و در ادامه آن می‌رود تا همین آوار حتی بر سر حزب موتلفه اسلامی هم وارد بیآید. این بخش تفسیر و تحلیل دیگری دارد. آنچه دراین مقاله مورد بحث است، دلیل تعلل و خوش بینی پیش از یورش اول، و غفلت بسیار مهم‌تر در فاصله دو یورش است.    

فاطمه مدرسی

راه توده

شماره 352     دوشنبه 24 بهمن ماه 1390

آصف رزم دیده

صابر محمدزاده

م. ا. به آذین

سیاوش کسرایی


یاد مانده های علی خدائی
پس لرزه های
بی. بی. سی و
حزب توده ایران

--------------------

در فراق آن یار
که نامش هست
سیاوش کسرائی
اسفندیارصادق زاده

---------------------------------

آینده را جدی بگیریم
از تاریخ یکپارچه
حزب توده ایران
باید استوار دفاع کرد

--------------------

فیسبوک علی خدائی
آخرین شعر کسرائی
در آستانه ترک ابدی ایران

--------------------

اتحاد نظامی
چین و روسیه
علیه ناتو

آزاده اسفندیاری

----------------------------------

سوریه
در آستانه جنگ؟
برگردان: ا. م. شیری۲۳ بهمن ۱۳۹۰

--------------------

جنبش مقاومت
در برابر
خاکسپاری یونان

اومانیته آذرفریتاش

--------------------------------------

جنبش کارگری و کمونیستی در ایران- 16
"جبهه آزادی"
برای نخستین بار
به همت حزب ما
در ایران تشکیل شد
عبدالصمد کامبخش

--------------------------------------

نمایشگاه بینالمللی
کتاب در کوبا
با 6 میلیون
 بازدید کننده!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

تقابل های درون حکومتی
مجلس آینده را متلاشی می کند

بی رونق‌ترین راه پیمایی 22 بهمن 32 سال گذشته در ایران و بویژه شهر 12 میلیونی تهران در شرایطی برگزار شد که تا انتخابات آینده مجلس چند هفته‌ای بیشتر نمانده است. انتخاباتی که استقبال مردم از آن را می‌توان از میزان عدم مشارکتشان در این راه پیمایی حدس زد. هم حکومت تصمیم خود را گرفته است و هم مردم. حکومت تصمیم قطعی گرفته انتخاباتی نمایشی و مجلسی فرمایشی برقرار کند و مردم هم تصمیم گرفته اند حکومت را در این نمایش انتصاباتی تنها بگذارند.
مردم ما در زمان رضاشاه و شاه سابق هم از این مجلس‌های فرمایشی و یکدست زیاد دیده اند ولی تفاوت آن مجلس‌ها با مجلس یکدست کنونی که می‌خواهند تشکیل دهند در آن است که آن مجلس‌ها از سر قدرت و اقتدار حکومت یکدست شده بودند و این مجلس بدلیل ضعف و بحران حکومت می‌خواهد یکدست شود. مجلسی که وجودش و شیوه برگزاریش خود برخاسته از بحران حکومتی است می‌خواهد گویا به این بحران خاتمه دهد. این تضاد و تناقض اصلی طرح و برنامه‌ای است که برای مجلس آینده ریخته شده است. ... ادامه
--------------------------------------------------------------------

خاموشی
دکتر پرویز رجبی

وداع با
ابراهیم یونسی

--------------------------------------------------------------------------------

شب بیداری - نگاه کنید به مطلب آخرین شعر کسرایی

-------------------------------------------------------------------------------------

به راه حزب
ادامه بدهید!

نامه کوتاه زیر را که وزن و اعتبار آن محفوظ و مفروض است، هفته گذشته و همزمان با تشدید حملات به راه توده دریافت داشته ایم که با حذف نام ارسال کننده منتشر می کنیم:
سلام علی آقا. خسته نباشید! به جیر جیر این هائی که فقط کارشون شتک زدن به همه چیز است تا شاید بتوانند یک جوری خودشان را مطرح کنند، اهمیت ندهید و به همین راه ارزنده که با این همه تلاش شبانه روزی گروه راه توده طی شده و از زیرخروارها گرد و غبار تهمت و دروغ و ناروا توانستید برای توده ای ها سری با غرور و مباهات بلند کنید ادامه بدهید . همه چیز و بویژه شرایط خاص کشور ما و اوضاع جهانی نشان از درستی راه و روشی دارد که حزب ما در کلیت خود آن را استادانه فرموله و اعلام کرده بود. تا بوده این جور آدم ها هم بوده اند که بجای انتقاد درست و سازنده که حزب ما و شماها همیشه با خوشروئی پذیرنده آن بوده‌اید، سیل دروغ و تهمت را بسوی ما سرازیر کرده اند و عجبا که همیشه هم انگشت اتهام را بسوی آنها دراز می کنند که بیش از همه صادقانه به راه حزب رفته اند گرم ترین سلام هایم را به همه رفقای پرکار و بی مزد و مواجب گروه راه توده برسان و بگو که دستتان درد نکند . سلامت و شاد و پیروز باشید...

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است