نورالدین کیانوری

مقاله ای تحقیقی از مریم مهاجر

نقش جاسوس های انگلیسی

در یورش به حزب توده ایران

یورش به حزب توده ایران، آغاز گردش به راست بزرگ در جمهوری اسلامی بود. گردشی که سرانجام انقلاب بهمن 57 را به سرانجام فاجعه بار کنونی کشاند. در واقع، این یورش، ضربه بزرگ به کمر انقلاب بود و تیرک خیمه انقلاب را از مرکز ثقل این خیمه کشید. تمام رویدادهای پس از یورش به حزب توده ایران، یکی پس از دیگری تابع همان یورش بود. حزب ما با ادامه جنگ مخالف بود، با صدور نظامی انقلاب مخالف بود، بر ضرورت اتحاد همه نیروهای طرفدار انقلاب تاکید داشت، خواهان هوشیاری و موقعیت سنجی نیروهای چپ بود، حجتیه را جاده صاف کن بازگرداندن سلطنت به ایران و دارای ارتباط های مستحکم و ریشه دار با انگلستان میدانست، معتقد بود که سازمان جاسوسی انگلستان بصورت ریشه ای در کشور نفوذ دارد، اعتقاد داشت بازرگانی خارجی باید ملی و دولتی شود، تولید ملی تقویت شود و نباید کشور زیر بار دیکتاتوری سرمایه داری بزرگ تجاری برود و... به حزب توده ایران یورش برده شد تا تمام آنچه که در بالا گفتیم نشود و سخنگوئی نداشته باشد. این یورش که بعدها زنده یاد کیانوری نیز در نامه خود به خامنه ای و در تحلیل مفصلی که با نام "سخنی با همه توده ایها" پس از آزادی از زندان نوشت و راه توده هر دو آنها را برای نخستین بار منتشر کرد، جزئیات آن را نوشت. از جمله بهانه جاسوسی و کودتا. اخیر خانم مریم مهاجر در مقاله تحقیقی که منتشر کرده و بهانه آن مصاحبه ایست که سعید حجاریان کرده، بر محور همین دو بهانه یعنی کودتا و جاسوسی و پوچ بودن آن تنظیم شده که می خوانید.

راه توده

شماره 386     دوشنبه 13 آذر ماه 1391

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


مصاحبه ای

که پس از 8 سال

باز هم شنیدنی است

----------------------------------

مهندس موسوی

کلید انتخابات

آینده را در دست دارد

---------------------------------------

گفتگو با مریم فیروز

اگر از مهاجرت

با داخل وصل نباشیم

درک درستی

از تحولات و رویدادها

نخواهیم داشت

---------------------------------------

بحث میان رهبران اکثریت

اختلاف بر سر

انتخابات آینده

ریاست جمهوری است

--------------------------------------

حکمت جو

و بیژن جزئی

پیش از حمید اشرف

--------------------------------------

نگاهی به مصاحبه
 موسوی لاری و رفسنجانی

ورق زدن ناگزیر

پرونده های گذشته

-----------------------------------

مشترکات و تفاوت‌ها

انقلاب فرانسه

انقلاب مشروطه

دکتر سروش سهرابی

---------------------------------

چهره‌های درخشان- مریم فیروز

"آرسن"

نمونه‌ای برجسته

از ارامنه توده‌ای

-----------------------------

سقوط اصفهان- 6

اجساد

قتل عام شدگان

در میدان شاه اصفهان

در کتاب تاریخ واپسین انقلاب ایران، در کنار گزارش های کلی درباره اوضاع اصفهان، دو داستان جالب توجه نیز آمده است. کروسینسکی می گوید که یکی از بزرگان شهر، به تدریج، همه دارایی خود را برای نیازهای خانواده خود فروخته بود. زمانی که دیگر آهی در بساط نمانده بود، او تصمیم گرفت دست به کاری بزند که خانواده او دچار عسرت نشود، غذائی لذیذ فراهم آورد و بی آن که کسی از خانواده او به مطلب پی ببرد، سمی بسیار در آن وارد کرد و همه اعضای خانواده بر اثر خوردن آن غذا از میان رفتند. شمار ساکنان اصفهان، که پیش از یورش افغانان بالغ بر یک میلیون نفر بودند، پس از سقوط شهر، به صد هزار نفر نمی رسید و این در حالی بود که در جنگ تنها 20 هزار نفر کشته شده بود. از افغانان با وجود این که آنان در تیررس سربازان حکومتی قرار داشتند، از زمان محاصره اصفهان کسی کشته نشده بود. کروسینسکی شمار توپ های سپاهیان ایران را چهارصد عراده برآورد می کند و می گوید با این که خدمه هر یک از آن ها چهارصد توپ شلیک کرده بودند و شمار گلوله های پرتاپ شده به صد و شصت هزار توپ بالغ می شد ... ادامه

برای انتخابات ریاست جمهوری

بازگشت مردم به صحنه

تنها با افشای ناگفته ها ممکن است

تفکر حجتیه سه دهه پس از انقلاب 57، سرانجام توانست یک رکن از سه رکن اصلی حاکمیت، یعنی قوه مجریه را کاملا در اختیار بگیرد. درعین حال، این تفکر در دو رکن دیگر، یعنی قوای مقننه و قضائیه نیز دست بالا را پیدا کرد و بخش مهمی از مجلس خبرگان را نیز در اختیار گرفت.
این جریان نه تنها رهبر جمهوری اسلامی را در کنترل و تحت هدایت دارد و در جریان حکم اخیر حکومتی رهبر برای جلوگیری از سوال مجلس از وی نیز این کنترل آشکار شد، بلکه در مهم ترین ارگان و سازمان کشور، یعنی قوای نظامی نیز عمیقا رخنه و نفوذ دارد. این نفوذ، در کشوری نظیر کشور ما - مانند بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و افریقائی و آسیائی- همیشه بالاترین و گرهی ترین نقش را در سرنوشت کشور و نظام ها و رژیم های حاکم داشته و دارد.
با همه این نشانه های نفوذ سازمان یافته حجتیه درارگان های حکومتی، ما، معتقدیم سلطه تفکر حجتیه بر دستگاه عریض و طویل حکومتی هرگز کم خطرتر از سلطه سازمانی آن نیست.
این همان خطری است که از بدو پیروزی انقلاب 57 و بنای جمهوری اسلامی، رهبری حزب توده ایران با قاطعیت و پیگیری آن را اعلام داشت و بخش مهمی از انتقامی که از حزب ما در زندان ها گرفتند و سرانجامی که در پای چوبه های دار برای آن رقم زدند، ناشی از همین هشدار و قاطعیت در پیگری آن و انگشت گذاشتن روی آن قدرت خارجی – انگلستان- که پشت این جریان خفته بود.
تمام کوشش رهبری حزب توده ایران، در سالهای فعالیت علنی در جمهوری اسلامی، به هر بهانه و مستند ساختن هشدارهای خود به گفته آیت الله خمینی، برای تفکیک دو اسلام از یکدیگر ادامه همین هشدار و پیگیری بود. ... ادامه

--------------------------------------------------------------

سخنرانی "سارا واگن کنشت" از حزب چپ در پارلمان آلمان

پول مالیات دهندگان آلمانی

بعنوان کمک به یونان

به جیب بانکداران یونان میرود

ترجمه عسگر داوودی

-----------------------------------------------------------

آخرین عکس های

پرویز حکمت جو و حمید اشرف

 

این عکس ها در موزه عبرت که در محل کمیته مشترک دوران شاه و زندان توحید جمهوری اسلامی برپا شده، به همت یکی از یاران راه توده گرفته شده است. عکس برداری در این موزه ممنوع است و یار و همراه راه توده در یک فرصت استثنائی با تلفن همراه توانسته این عکس ها را بگیرد.

یکی از قربانیانی که عکسش را می بیند پرویز حکمت جو (خلبان و عضو سازمان نظامی حزب توده ایران که همراه با علی خاوری از مهاجرت برای فعالیت به ایران اعزام شده بود) عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران است که در دهه 1353  در زندان شاه زیر شکنجه کشته شد. البته نام او را در زیر عکسی که روی دیوار نصب کرده اند ننوشته اند. دو عکس دیگر از حمید اشرف، آخرین عضو نسل اول رهبری و بنیانگذاران چریک های فدائی خلق است. یکی از عکس ها از پیکر بی جان وی پس از کشته شدن در جریان محاصره خانه تیمی او در تهران (تیر ماه سال 1355) و دیگر نیز از آخرین عکس های وی پیش از کشته شدن است که روی دیوار موزه عبرت نصب است.

بعدها، بویژه عکس حمید اشرف را از راه توده گرفته و در سایت های مختلف منتشر کردند بی آن که حداقل یادی از منبع اولیه آن بکنند تا زحمت و جسارت گیرنده عکس را پاس داشته باشند! (مراجعه کنید به راه توده 197 مهرماه 1378)

عکس پرویز حکمت جو کاملا نشان می دهد که وی در جریان شکنجه کشته شده است. رد خونی که از بینی و سر وی که تا روی پیشانی و پشت گوش باقی مانده و احتمالا ناشی از ضرباتی است که به سر او زده اند، نفی کننده آن خبرهائی است که پس ساواک، پس از کشتن پرویز حکمت جو در زندان منتشر کرد. از جمله این دو شایعه که او سکته کرده است!

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

----------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است