شاه، آجر را از زیر

پای خودش و سلطنتش کشید!

3 روز حكومت اوباش بر شهرهای تبريز، اردبيل، رضائيه با 5 هزار اعدام و كشتار خيابانی همراه شد. ترور شاه در كاخ مرمر يك هشدار ملايم انگليسی به شاه بود. شاه 3 بار قانون اساسی را تغيیر داد و بالاخره گفت: "من برای مملكت تصميم می گيرم.". هويدا هنگام آوردن قانونی به مجلس تاكيد می كرد كه اين قانون طبق دستور "ذات مقدس همايونی” تقديم می گردد. خواجه نظام الملك در سياست نامه جمله ای دارد: "دشمن خليفه، دشمن پيغمبراست و دشمن پيغمبر دشمن خدا و لذا قتلش واجب" در زمان محمد رضا نيز جريان بر همين منوال بود. شاه در آستانه انقلاب، از سفر استراليا و زلاندنو با قرار داد گوشت و گندم بازگشت اما مسائل دیگر بزرگتر از آن شده بود كه بتوان با نان و گوشت آن را حل كرد!

راه توده

شماره 428    پنج شنبه 18 مهر ماه 1392

ابوتراب باقرزاده

ف. م. جوانشیر

فاطمه مدرسی

مریم فیروز


نگاهی به مصاحبه

مضحک محسن رضائی!

ادامه جنگ

و یورش به

حزب توده ایران

دو روی

یک سکه بودند

--------------------------------------

جبهه چپ

در تلویزیون امریکا

آنها که نه دیروز

فهمیدند

نه امروز می فهمند

دکتر سروش سهرابی

--------------------------------------

شطرنج نفت

اطراف

دریای مدیترانه

--------------------------------------

کانون کنونی نویسندگان

اهدافش را گُم کرده

واحد صنفی

برای نویسندگان

گریز ناپذیر است

--------------------------------------

سیستم پیچیده

بدهکاری دولت

به خزانه داری ها

جعفر پویا

--------------------------------------

روز شمار تاریخ - 11

زمینه های

ظهور رضاخان

و حاکمیت نظامی

کم‌کم فراهم می‌شد!

--------------------------------------

خورشید

اخوان المسلمین

در تونس

روبه غروب است

آذر فریتاش

--------------------------------------

سخنرانی در جمع جوانان کمونیست روسیه

دولت رُمانی

ژاندارم اتحادیه اروپا

در جمهوری مولدوای

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه آزاده اسفندیاری

---------------------------------------

 فراموش نمیشود!

ژنرال "جیاب"

فرمانده افسانه ای

ویتنام درگذشت

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

--------------------------------------

"نرمش قهرمانانه"

نام رمز شکست سیاست نظامی است

سياست، مجموعه‌ای از تصميمات اقتصادی، سياسی و فرهنگی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، - بعنوان دو روی يك سكه- است که بر چهار اصل استوار می‌باشد:
1- فراهم بودن زمينه‌های تحقق آن در داخل و خارج
2- جلب حمايت طبقه حاكم و رضايت ديگر طبقات و اقشار اجتماعی در يك دوره (پروسه)
3- تامين منافع ملی و عمومی دراين پروسه يا دوره
4- درك و اقبال عمومی از داشتن سهم و مشاركت در تصميماتی كه سود ملی در آنهاست.
گام بعدی، شيوه ايست كه برای تحقق سياست‌ها برگزيده می‌شود، - يعنی ابزار تحقق سياست ها و سپس نقش مثبت يا منفی كار بدستان و مجريان سياست ها جهت تحقق آنها.
اين كلی ترين وعام ترين تعريف از مجموعه ايست كه بنام "نظام" بر يك جامعه حاكم است و دوران تكامل علمی خود را، تا جابجائی و برقراری نظام بعدی – در يك حركت رو به جلو و مترقی- طی می‌كند.
اين شناختی است عام كه ما از سياست يا رژيم، نظام (با هر نام و عنوان) و حكومت يا دولت و دولتمردان در هر نظامی داريم. و طبيعی است كه اين درخت شاخ و برگ‌های بسياری نيز دارد، اما برای بحثی كه ما در پی طرح آن هستيم، همين كليات كافی است.
بحث از آن چهار اصل ياد شده در بالا و ادامه آن در جامعه است. يعنی در هر مقطع و شرايطی بايد ديد، در هر كشوری و از جمله در ميهن ما، مجموعه سياست هائی كه رهبری يك نظام در پی آنست و دولت (رژيم) مجری آن، امكان تحقق دارند و يا نه تنها امكان تحقق ندارند، بلكه فاجعه بار نيز می‌توانند از آب درآيند؟
اين مقدمه، ما را به آن اوضاعی در جمهوری اسلامی آشنا می کند که پس از چند خیزش مقاومت در برابر آن (از جمله انتخابات 88) منجر به انتخابات 92 و آشکار شدن شکست محتوم سیاست نظامی- امنیتی 8 ساله شد و یک معمم بنام "حسن روحانی" از دل نظام و این انتخابات بیرون آمد. مردم به او رای دادند به این دلیل که مخالفت همین سیاست 8 ساله نظامی – امنیتی بود. حدود 30 در صد از دارندگان حق رای نیز در اعتراض به همین سیاست و با این تصور که حاکمیت مانند سال 88 مانع تحقق خواست مردم شده و دوباره دست به کودتا علیه رای مردم خواهد زد در این انتخابات شرکت نکردند. بنابراین، این 30 در صد را هم باید در جمع آرای حسن روحانی بعنوان مخالف سیاست حاکم دانست و لاغیر! بدین ترتیب ما یک اکثریت قاطع مخالف سیاست نظامی- امنیتی را در کنار خود و در کنار دولتی که بر سر کار آمده داریم.
مردم ايران درانتخابات 92 از سياست نظامی - امنیتی كه سوار بر زره پوش خصوصی سازی لجام گسیخته، شعارهای ماجراجویانه و حراج نفت ايران، با توهم تبديل شدن به قدرت نظامی- اتمی منطقه و گسترش اسلام تشيع پيش می‌ رفت حمايت نکردند. این عدم حمایت چنان قاطع بود که سرانجام، سکاندار این سیاست، یعنی رهبر جمهوری اسلامی تن به قبول شکست این سیاست داد و نام پذیرش این شکست را "نرمش قهرمانانه" گذاشت..... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------------

مردم در انتخابات 88 نیز همان را می خواستند

که در سال 92 خواستند و نظام ناچار به تمکین از آن شد

پیوند انتخابات

ریاست جمهوری

با تغییر سیاست نظامی

یکبار دیگر سرمقاله 5 سال پیش

 راه توده را با هم بخوانیم

-----------------------------------------------------------------------------------

به بهانه انتشار

شعر جنگ از اخوان ثالث

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است