خاطرات ثريا پهلوی

بعد از کودتای 28

دیدن فیلم اعدامها تفریح  شاه بود

بررسی کودتای 28 مرداد از دو زاویه هم جالب است و هم کامل کننده یکدیگر. نخست اسناد رسمی و سپس نوشته ها و گفته های شهود و ارائه شواهد. بخش دوم، یعنی گفته ها و نوشته های شهود وقتی جذاب تر است که نقل مستقیم و یا نوشته مستقیم از کنار دست آمران و سازماندهندگان کودتا باشد. اعتبار خاطرات ثریا پهلوی که در فصولی از آن به روزهای پیش از کودتا و روزهای پس از آن و حتی چند سال پس از آن باز میگردد در همین است. لحظاتی تاریخی که او درکنار محمدرضا شاه بوده است.

راه توده


شماره 422   پنج شنبه 7 شهریور ماه 1392

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


دردناک ترین شعر فارسی

طبری

عاشق ایران بود

خاطرات "سایه"

---------------------------

نگاهی به مصاحبه

28 مردادی خسرو معتضد

وحشت دوباره

از نفوذ حزب

توده  ایران

در میان مردم

--------------------------

نگاهی به نامه مردم

پس ازانتخابات

نتیجه طبیعی

سیاست غلط

زانوی "چه کنم؟"

بغل گرفتن است

---------------------------

"بد و بدتر"

اصطلاح بی جائی

که ِورود زبان

عده ای شده

عزیر ناصریان

---------------------------

روز شمار تاریخ- 6

مرور اخبار

انقلاب مشروطه

را با دقت و

حوصله بخوانید

-----------------------------

حمایت قاطع

حزب کمونیست مصر

از قیام ارتش

علیه "مرسی"

سایت حزب کمونیست روسیه

ترجمه و تلخیص - آزاده اسفندیاری

-----------------------------

رهبر چپ های فرانسه:

انقلاب شهروندان

ضرورت

دوران است

آذرفریتاش- ترجمه از اومانیته

-----------------------------

 

سرمقاله راه توده 422

از دولت ائتلافی و جبهه ای

روحانی بی تزلزل حمایت کنیم

هشت سال تجربه دولت اصلاح طلب خاتمی همراه بود با تجربه اصلاحات در جمهوری اسلامی و انواع حوادث و رویدادها که مرور آن دراینجا هدف نیست. هشت سال تجربه تلخ و ویرانگر دولت احمدی نژاد که در مرز 4 سال اول و 4 سال دوم آن یک کودتای انتخاباتی فراموش نشدنی در جمهوری اسلامی اجرا شد. و همچنین تجربه خونین سالهای ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی و سپس جنگ با عراق و ترور و اعدام دهه 60 و یورش به آزادی ها و آرمان های انقلاب. چکیده همه این راه دراز و رفته شده، امروز و در بدترین شرایط داخلی و خارجی در برابر دولتی است که با رای اکثریت مردم ایران بر سر کار آمده است. کافی است شرایط داخلی، اوضاع منطقه و شرایط جهانی با دقت در نظر گرفته شود تا اهمیت وظیفه ای که دولت روحانی برای بیرون کشیدن ایران از گردابی که در آن گرفتار آمده بازشناخته شود. دراین صورت است که هر فرد و نیروی سیاسی ملی و میهن دوستی باید تکلیف خود را ابتدا با خویش و سپس با دولتی که با رای مردم بر سر کار آمده روشن کند. یا اینطرف رودخانه و یا آن طرف. و آن که شنا نمی داند و بی گدار به آب بزند غرق امواج خواهد شد.
یا نجات ایران و دفع خطر خارجی و با توجه به شرایط موجود در کشور، تغییر سمت گیری های سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی و یا در کنار براندازانی که متکی به جنگ داخلی امپریالیسم ساخته و حمله نظامی به ایران امید بازگشت به 40 سال پیش را در سر می پرورانند. شماری علنی و شماری غیر علنی و شماری نیز منتظر جهت بادها!
راه توده، نه با خود شوخی دارد، نه با جنبش سبز اصلاحات، نه با حاکمیت، نه مدعیان توده ای و نه با تحولات درکشور. به همین جهت است که نه بی گدار به آب زده و به آب می زند و نه این سوی روخانه می ماند. ما اهل آن میدانی هستیم که نامش "داخل کشور" است. از گشوده شدن فضای سیاسی در کشور نه تنها استقبال می کنیم، نه تنها خواهان و مشوق آن هستیم، بلکه خواهان باز شدن فضا، حداقل برای نشر و بیان نظرات توده ای خود بصورت آزاد هستیم. طبیعی است که با همه موانع و شرایط آشنائی داریم و باز طبیعی است که میدانیم جهان سه دهه تغییرات علمی و سیاسی و جغرافیائی را به خود دیده و ما سالهای 1357- 1360 را بکلی پشت سر گذاشته ایم. تکنولوژی بسیاری از معیارهای حزبی و سازمانی و حضور سیاسی علنی در داخل کشور را زیر و رو کرده است. گذشته است آن دورانی که بریزند دفتر بگیرند و رهبری دستگیر کنند تا صدای حزب به مردم نرسد. این صدا امروز از طریق رسانه هائی به مردم می رسد که در سه دهه پیش حتی تصورش هم ممکن نبود. ما نمونه های بسیاری را در اختیار داریم که تائید کننده این نظرات است. برای نمونه در انتخابات 92 پیام هائی را از مراکز استان ها و برخی شهرستانها در اختیار داریم که از ما در باره شرکت یا عدم شرکت درانتخابات سئوال می کردند. پیام هائی را داریم که پس از انتخابات برای ما ارسال شده و در آن نوشته اند تا یک روز پیش از شروع انتخابات منتظر نظر راه توده بودیم که برای انتخابات بسیج شویم و یا بسیج بکنیم یا خیر؟
گذشته است آن دورانی که برای توزیع یک اطلاعیه انواع محدودیت ها و خطرات سازمانی را باید متحمل می شدیم. امروز یک بیانیه، بسرعت توفان در داخل کشور می تواند از طریق اینترنت پخش شود و طرفداران یک جریان سیاسی – از جمله توده ایها- بدانند چه باید بکنند.
بحث ما نه در باره این بخش، بلکه در باره بخش نخست این سرمقاله بود. یعنی ضرورت تعیین تکلیف با خود، با جنبش مردم، با دولتی که بر سر کار آمده، با تحولات، با خطرات، با راه حل های ممکن برای بیرون کشیدن کشور ... ادامه

------------------------------------------------------------------------

کشتار 67:

در سینه ما چه حکایت هاست!

پاسخ کوتاه

به چند پیام

------------------------------------------------------------------------

لبنان بدنبال سوریه
قربانی آغاز جنگ خواهد شد

------------------------------------------------------------------------

فیلم را ببینید!

برای سوریه خواب بازگشت به

1400 سال پیش را دیده اند

عسگر داوودی

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

  تماس با

 راه توده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است