با مشروطه ایرانی شد!

روحانیت شیعه

ایران

"عالمان شیعه چون درتمام مراحل زندگی و دانش اندوزی با زبان عربی سروکار داشتند زير نفوذ اين فرهنگ قرار گرفتند. با فرهنگ، تاريج، زبان وادب و آئين ها و باورهای ذوقی وفکری ملت ها بیگانه بودند. چنان که حتی کشش نژادی ويژه ای در آنان پديد نمی آمد. از آقا حسين خوانساری مجتهد معروف و متنفذ دوران شاه سليمان که از تربيت يافتگان مکتب علمای مهاجر از لبنان به ایران بود پرسيدند: "آيا اين حديث که دنيا پيش از اين خلقت در دست ايرانيان بوده است درست است يانه؟ وی در پاسخ به طعنه گفت که نه تنها پيش از خلقت چنين بوده، بلکه پس از آن نيز جهان در دست خران است." (روحانیت شیعه ایران، از انقلاب مشروطه به بعد است که از نجف فاصله گرفته و ایرانی می شود.)

راه توده

شماره 412     پنج شنبه 30 خرداد ماه 1392

عزت الله سیامک

هوشنگ قربان نژاد

کیومرث زرشناس

محمد پورهرمزان


مهاجرین سیاسی

نه آموختند و نه

می خواهند بیاموزند

--------------------------------------

درک ناقص

آخوند زاده

همچنان در میان

روشنفکران ایران

حیات دارد!

دکتر سروش سهرابی

----------------------

"خود نویس"

را از چنگ

شریعتمداری

در آورید!

------------------------------------

چپ افراطی

عرصه را باخته

همانطور که

راست افراطی باخته

--------------------------

قبیله‌ای که

نمی تواند از

شکست

سیاست تحریم

درس بگیرد!

--------------------------------------

چپ ایران

باید برنامه های

اقتصادی

منطبق بر شرایط

را ارائه کند!

-----------------------------------

گزارشی از

جلسه انتخاباتی در برلین

آنها که

بعد از انتخابات

انتخاباتی شدند!

---------------------------------------

نقل از خاطرات رفسنجانی

بازجوهای سپاه

و شکنجه رهبران

حزب توده ایران

---------------------------------------

تحلیل هفتگی

رویدادهای ایران تا سال 1362

جدال دو خط

از ابتدای

 ج. اسلامی

در صدا و سیما

20 تیر ماه 1361

نتیجه انتخابات 92

تغییر سیاست نظامی حاکم است

انتخابات روز جمعه گذشته یک پیروز اصلی و دو بازنده بزرگ داشت. پیروز انتخابات مردم ایران بودند که شعور و هشیاری سیاسی و میهن دوستی خود را به نمایش گذاشتند. بازنده‌‌های بزرگ انتخابات نیز گروه‌‌های واپسگرا بودند که در داخل کشور شامل دار و دسته مصباح یزدی و جبهه پایداری، فرصت طلب‌‌ها و غارتگرهای جمع شده در کنار محمود احمدی نژاد، بخشی از فرماندهان سیاست باز و آلوده به قدرت و ثروت در سپاه پاسداران، چهره‌‌های منفوری نظیر حسین شریعتمداری و ارگان‌‌های مطبوعاتی آنها نظیر کیهان و خبرگزاری فارس و رجانیوز و مشابه آنها بودند. نتیجه انتخابات ضربه‌ای خرده کننده بر این گروه بود، زیرا درست در لحظه‌ای وارد شد که آنها شرایط را برای بدست گیری کامل قدرت آماده دیده بودند. نتیجه انتخابات بزرگترین تشتت و چند دستگی را در میان این گروه بوجود آورده و هر کس سعی می‌کند "اشتباه" به گردن دیگری و البته مردم بیاندازد.

بازنده بزرگ دیگر انتخابات بخشی از گروه تحریمی در خارج کشور بودند. هسته اصلی این گروه تشکیل شده است از سلطنت طلب‌‌ها و طرفداران رضا پهلوی، آرزومندان حمله امریکا به ایران، رهبری مجاهدین خلق، اکثریت تلویزیون‌‌های فارسی زبان خارج کشور، گروه‌‌های نظیر حزب کمونیست کارگری و راه کارگر و جمعی از مدعیان سکولاریسم و چپ در خارج کشور که سایت "اخبار روز"‌ را ارگان خود کرده اند. این مجموعه نیز در دوران انتخابات با تمام نیروی خود بسود جبهه ارتجاع داخل وارد صحنه شد و بیشترین و پیگیرترین حملات را به اصلاح طلب‌‌های بقول خودشان "زرد" و "مماشات طلب" و نامزد نیروهای تحول خواه وارد و تا آنجا که می‌توانست کوشید نتیجه انتخابات این نشود که اکنون شده است. ضربه‌ای که به این مجموعه نیز وارد شده خردکننده است زیرا آنان شرایط کشور را مشابه سال 1367 و قبل از پایان جنگ با عراق و پذیرش قطعنامه 598 تشخیص داده و معتقد بودند حکومت به راهی وارد شده که امکان بیرون آمدن از آن را ندارد و سقوط آن در ادامه این راه حتمی است. پیامد‌‌های این "سقوط" که با نابودی و تجزیه ایران می‌توانست توام باشد ظاهرا برای این گروه اهمیتی نداشت و اشتباه بزرگشان در آنجا بود که تصور می کردند این مسئله برای مردم هم بی اهمیت است. این گروه از تحریمی ها، در کنار غفلتی که کردند و صحنه را باختند، یک خدمت هم با اعلام تحریم انتخابات به اصل انتخابات و نامزدهای اصلاح طلب و تحول طلب کردند. آن خدمت این بود که امثال شریعتمداری و امام جمعه های حکومتی نتوانستند اعلام حمایت آنها از این کاندیداها را مبنای حملات تبلیغاتی خود قرار داده و باصطلاح خود ضد انقلاب را حامی اصلاح طلبان اعلام کنند.

بازندگان انتخابات در داخل و خارج کشور مسئله اصلی انتخابات را معکوس تشخیص دادند. در حالیکه نگرانی بزرگ مردم ایران بیش از آنکه اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی باشد، نگرانی از ادامه سیاست جنگی و خطر فروپاشی و نابودی کشور بود بازندگان انتخابات در داخل و خارج روی ادامه سیاست جنگی تا مرز نابودی شرط بندی کرده بودند. بازندگان انتخابات در داخل سعید جلیلی را نامزد کردند که برای مردم بیش از آنکه نماینده ارتجاع مذهبی باشد، نماینده نابودی بود. مهر روی پیشانی وی آنقدر اهمیت نداشت که نقش منفی او در ادامه سیاست جنگی اهمیت داشت. همانگونه که عبا و عمامه حسن روحانی مانع از رای دادن به او نشد. بازندگان انتخابات در خارج نیز مردم را به تحریمی دعوت کردند که نتیجه آن چیزی دیگر جز نابودی نمی توانست باشد. ایندو در داخل و خارج بر روی عدم مشارکت مردم سرمایه گذاری کرده بودند و فراموش کردند که در انتخابات مجلس نهم بخش مهمی از جامعه با این فکر که عدم مشارکت احتمال خطر خارجی برای کشور را افزایش خواهد داد به پای صندوق‌‌های رای رفت. قهر مردم با صندوق رای تا جایی است که از این طریق بتواند نارضایتی خود را از ادامه سیاست جنگی به گوش حاکمیت برساند. در حالیکه آشکار بود اگر چشم اندازی برای برونرفت کشور از خطر را در صندوق رای ببیند از آن صرفنظر نخواهد کرد.
. .. ادامه

--------------------------------------------

حزب کمونیست ترکیه

در کنار جنبش "پارک گزی"

استانبول- آذر سرابی

--------------------------------------------

تفسیر روزنامه اومانیته از کنفرانس گروه 8
روسیه زیر فشار
7 کشور بزرگ سرمایه داری
آذرفریتاش

-------------------------------------------

باز انتشار "تحلیل هفتگی" ها

تبلیغات زهرآگین

علیه حزب توده ایران

را با انتشار اسناد خنثی کنیم

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد
---

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است