فرج میزانی - جوانشیر

بین دو یورش، حزب توده ایران چه گفت!

سخنان تاریخی جوانشیر

در حسینه زندان اوین!

 من در شهر برلین زندگی می کنم. در ایران از معروف ترین برش کاران خیاط بودم و البته توده ای. در برلین سالها یکی از پر رونق ترین خیاطی ها را داشتم. این اواخر که دیگر در تدارک تعطیل مغازه و بازنشستگی بودم، یک روز روحانی عمامه سیاه به همراه یکی از ایرانیان آشنا وارد مغازه شد. یک شلوار برای تعمیر آورده بودند و عجله هم داشتند. دست به کار تعمیر شلوار شدم که آن روحانی سید که شاید حدود 50 تا 55 سال داشت آهسته دهان گشود و پرسید:

راه توده

شماره 407  پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1392

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


ضمیمه ای

بر یادمانده های علی خدائی

نشریه "همراهی"

به ایران هم رسیده

و توزیع می شد!

-----------------------------

شهریور 20

حکم تاریخ

به رضاشاه

ابلاغ شد!

دکتر سروش سهرابی

-----------------------------

نگاهی به کتاب
 "هوشنگ ماهرویان"

مصطفی شعاعیان

بهانه ای برای

بهتان علیه

حزب توده ایران

امیر راهی

-----------------------------

سخنان نبوغ آمیز رهبر

درانتخابات 92

به حجت شرعی

رای بدهید!

-----------------------------

از کتاب پیر پرنیان اندیش

احسان طبری

دائره المعارف

موسیقی ایران و جهان

باز تایپ و ارسال از "سروش"

-----------------------------

ورود ارتش ونزوئلا
 به  مبارزه با تبهکاران

محاصره ضد انقلاب

در ونزوئلا

گریز ناپذیر شد

صادق پایدار

-----------------------------

تحلیل اومانیته از انتخابات پاکستان

نواز شریف

سکان کشتی شکسته

پاکستان را

بدست می گیرد

آذر فریتاش

-----------------------------

پیام های شما

پاسخ های راه توده

---------------------------

2 هزار کرد مسلح

از ترکیه به عراق

عقب می‌نشینند!

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-----------------------------

تحلیل های هفتگی

روی آرشیو

فیسبوک قرارگرفت

آرشیو فیسبوک راه توده، با مجموعه ای از "تحلیل های هفتگی" که در دوران پس از توقیف ارگان مرکزی حزب توده ایران "نامه مردم" در ایران منتشر می شد، به روز شد. هیات تحریریه ثابت تحلیل های هفتگی عبارت بودند از ملکه محمدی، پرفسور آگاهی، بهرام دانش و امیر نیک آئین.

-----------------------------

کمونیست های ایران

و راه رشد اقتصادی

در آستانه جنگ دوم

سلطان زاده

حذف هاشمی، بحران را

حل نمی کند، بلکه تشدید می کند!

هنوز تا رسیدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید در انتظار حوادث و رویدادهای زیادی بود و در واقع راه درازی در پیش است. راهی که هموار نیست و ما همچنان بر این عقیده ایم که انتخابات پیش رو، مهم ترین انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی برگزار شده است. با این همه، نمی توان ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، که صحنه این انتخابات را در اخرین لحظات و ساعات ثبت نام کاندیداها دگرگون کرد را رویدادی کم اهمیت تلقی کرد.
به همان اندازه که این ورود در بخشی مهمی از جامعه ما و هواداران اصلاحات امید و خوشنودی برانگیخت، اردوی ادامه وضع موجود یا طرفداران حذف جنبش اصلاحی را دچار خشم و اضطراب و سردرگمی کرد. این اردو امروز خواستار حذف هاشمی به هر قیمت است. از جمله رد صلاحیت او، بی آنکه بتواند به این پرسش پاسخ دهد که با کناره گیری و بفرض رد صلاحیت هاشمی چه مشکلی قرار است حل گردد؟ حضور هاشمی در انتخابات خود بازتاب و نشانه بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و بن بست یک سیاست نظامی در جمهوری اسلامی است. به فرض که هاشمی وارد انتخابات نمی‌شد یا امروز کنار رود و یا کنار گذاشته شود، آیا بحران خاتمه یافته و سیاست نظامی حاکم از بن بست خارج می‌شود؟
هاشمی رفسنجانی از جمله شخصیت‌‌هایی است که در 35 سال گذشته نقش درجه اول در تحولات مثبت و منفی جمهوری اسلامی داشته است. تا جایی که بسیاری از مردم او را در حاکمیت فساد و تبعیض در جامعه پس از انقلاب و قدرت گیری نظامیان و سقوط جنبش اصلاحات بی تقصیر نمی‌دانستند و نمی‌دانند. چه شده که مردم امروز از حضور هاشمی در صحنه بیش از هر نیروی دیگر استقبال می‌کنند و به نتیجه انتخابات امید بسته اند؟
حکومت هشت ساله "احمدی نژاد - خامنه‌ای" در واقع همه رکوردهای دروغ و فساد و تبعیض و ریاکاری و دزدی و غارت و جنایت و بی خردی را پشت سرگذاشت. به شکلی که هر چه پیش از آن گذشته بود در برابر دوران قدرت بی رقیب احمدی نژاد و خامنه‌ای رنگ باخت.
این حکومت ضمنا یک سیاست نظامی نابخردانه را بر کشور تحمیل کرد که مبنای آن بر تحمیل یک حاکمیت نظامی و حذف مردم و عدم تکیه به آنان قرار داشت. این سیاست نظامی با بی خردی و خودمحور بینی و بی توجهی به منافع ملی کشور به دولت‌‌های غربی و امپریالیست امکان داد تا بتوانند تحریم‌‌های جهانی را از طریق شورای امنیت سازمان ملل بر کشور ما تحمیل کنند، تحریم‌‌هایی که از یکسو بخش بزرگی از درآمد مردم ایران صرف دور زدن و مقابله با آنها شده است و از سوی دیگر به دولت‌‌های غرب و بویژه امریکا امکان داده است تا بتوانند برای رفع تحریم‌‌ها امتیازات بزرگی از کشور ما طلب کنند. بدینسان سیاست‌‌های حکومت جامعه ما را در عرصه داخلی و خارجی با بحران‌‌های عمیقی روبرو کرده است.
حضور هاشمی رفسنجانی در این وضع و امیدی که در جامعه نسبت به آن برانگیخته شده بر بستر این بحران و این واقعیات قابل درک است. در این شرایط بیش از آنکه حکومت بخواهد بر سر راه هاشمی رفسنجانی مانع ایجاد کند، باید از این حضور استقبال کند تا بتوان از این بحران و این شرایط عبور کند؛ کاری که حتی با جمع و بسیج همه منابع به دشواری ممکن خواهد بود. آقای خامنه‌ای و دستگاه حکومتی بیش از انکه به فکر باصطلاح ... ادامه

--------------------------------------------------------------------------

متن نامه کیانوری در سال 1377

شورای سردبیری راه توده در دیدار فروردین ماه خود، تصمیم گرفت که از این پس و بتدریج برخی یادداشت ها، مقالات و نامه های زنده یاد کیانوری را که در اختیار دارد، بعنوان میراثی که باید همه توده‌ای‌ها از آن مطلع باشند، منتشر کند. به همین دلیل، دراین شماره راه توده یک مقاله بسیار کوتاه که در واقع نوعی پیشنهاد برای یک چهارچوب سیاسی و تدوین شعار حزبی است را منتشر کرده ایم که تقریبا بلافاصله پس از به ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی در سال 1376 به راه توده رسید. همچنین دراین شماره متن کامل یک نامه کوتاه کیانوری را بصورت عکس منتشر کرده ایم که در 3 اوت 1998 به راه توده رسید. این نامه پس از آن بدست ما رسید که از اینسو شماری از مقالات شادروان "مجید فیاض" را که در روزنامه نیمروز منتشر می شد، به آدرس "..." که کیانوری پیشنهاد کرده بود از آن استفاده کنیم ارسال کرده بودیم. این مقالات در دفاع از حزب توده ایران و کیانوری، در پاسخ به مقالات انتقادی مسعود بهنود در همین روزنامه بود.

کیانوری پس از مدتی، این نامه را به آدرسی که در خارج از کشور داشت ارسال داشت که می خوانید. قضاوت با خوانندگان این نامه، که آیا این نامه، می تواند نامه یک فرد دراختیار مقامات امنیتی باشد؟

---------------------------------------------------------

نظرات سیاسی کیانوری پس از بیرون آمدن از زندان

"آزادی" ها این بار با آزادی

"نهضت آزادی" آغاز می شود!

----------------------------------------------------

بیانیه حزب کمونیست روسیه در ارتباط با بمباران سوریه

با چنگ و دندان

باید از سوریه دفاع کرد!

ترجمه آزاده اسفندیاری

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
---

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است