هاشمی رفسنجانی

آقای خامنه ای

توطئه می کند، اما نظر ندارد!

آیت الله خامنه ای در هفته گذشته با نمایندگان مجلس دیدار کرد و درباره انتخابات سخن گفت. محتوای سخنان ایشان در واقع بر روی دو موضوع متمرکز بود. تایید رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، دوم عدم حمایت وی از هیچکدام از نامزدها.

این دو مسئله هر دو جایگاه متزلزل وی را در انتخابات و فضای سیاسی کشور نشان داد.

اقای خامنه ای برای توجیه عدم صلاحیت هاشمی رفسنجانی به "قانون" متوسل شد و چنین گفت:

راه توده

شماره 409   پنج شنبه 9 خرداد ماه 1392

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

فاطمه مدرسی


یادمانده های علی خدائی- 94

میدانستم

مردم چکسلواکی

پشیمان خواهند شد

-----------------------------

در نشریه نامه مردم

آنها که عزای

رد صلاحیت

هاشمی را گرفته اند

اتهامات خود را

به یاد دارند؟

-----------------------------

بخشی از مقاله تحلیلی کیانوری

"سخنی با همه توده ایها"

گردش به راست

از چه زمان در

ج. اسلامی آغازشد!

-----------------------------

توده ای

پیشگام تحریم

انتخابات نیست

-----------------------------

دو حرف "رمز"

در اسناد

کودتای 28 مرداد

امیر راهی

-----------------------------

نگاهی به تاریخ خونین

انگیزاسیون مذهبی

نقش آفرینان

همیشه در سایه

قدرت عمل کرده اند

فرهاد آذری

-----------------------------

مقابله مردم

با حاکمیت بانکها

در اسپانیا

ترجمه جعفر پویا

رئیس جمهور شدن احمدی نژاد، کودتای 88 و رد صلاحیت هاشمی

3 نشانه تاریخی نفوذ

انگلیس و اسرائیل در بیت خامنه ای

توطئه چهارم با پیش انداختن سعید جلیلی تدارک دیده شده است

"دن شوفتان"، رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی دانشگاه "حیفا" در اسراییل در گفتگویی با بی بی سی فارسی از رفتن احمدی نژاد اظهار تاسف کرده و می‌گوید:

"احمدی نژاد چهره زشت رژیم ایران است. بنابراین از نظر اسرائیل او برای نشان دادن ماهیت رژیم به افرادی که شاید ساده لوح باشند بسیار مفید بود."
او می‌افزاید: "اگر شخص باهوش تری جای او بود اما همچنان به ساخت بمب اتمی ادامه می‌داد، از تروریسم در دنیا حمایت و با مردمش وحشیانه برخورد می‌کرد، کار ما برای متقاعد کردن افکار عمومی جهان سخت تر می‌شد. اما احمدی نژاد کار ما را راحت کرد. بنابراین ما به نوعی از پایان دوره رئیس جمهوری او متاسفیم."

این نخستین بار نیست که مقامات اسراییلی از اینکه رفتار و حرکات احمدی نژاد در هشت سال گذشته بسود اسراییل تمام شد سخن می‌گویند. مقامات فلسطینی نیز بارها سخنان احمدی نژاد را به زیان فلسطینی‌‌ها اعلام کردند چنانکه به گزارش فارس محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از محمود احمدی نژاد خواست تا کمتر درباره نابودی اسرائیل صحبت کند زیرا این سخنان، ضمن تضعیف مواضع فلسطینیان موجب تقویت اسراییل می‌شود. (2/08/2013)
آیا مواضع احمدی نژاد در این هشت ساله همان مواضع آقای خامنه‌ای و دیپلماسی به اصطلاح "تهاجمی" وی نبود؟
آقای خامنه‌ای خود نگفت که نظراتش به احمدی نژاد نزدیکتر است؟

در واقع این مواضع و نظرات و سیاست‌‌های آیت الله خامنه‌ای بود و هست که بسود اسراییل و غرب تمام شده است. کودتا علیه میرحسین موسوی به همان اندازه که به زیان مردم و اقتصاد و استقلال و آینده ایران تمام شد ... ادامه

میوه تلخ
 
درخت تحریم انتخابات!

--------------------------------------------------------------------------

یک تاریخ در یک نمایشگاه

آذرفریتاش

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
---

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

---------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است