سلطان صاحبقران

7 جلد کتاب خاطرات نوشت

ناصرالدین‌شاه قاجار، فرزند محمد شاه قاجار بود و چهارمین پادشاه دوران سلطنت قاجاریه در ایران. 50 سال سلطنت کرد تا سرانجام در حرم شاه عبدالعظیم با شلیک "میرزا رضا کرمانی" ترور شد. جنازه اش را با کالسکه سلطنتی به کاخ پادشاهی بازگرداندند. چنان زیر بغل جنازه اش را گرفتند و از کالسکه چنان به کاخ گلستان منتقلش کردند که گوئی زنده است و جان به سلامت برده است. همه ترس آن بود که با مرگ سلطان صاحبقران که عمود خیمه نظام بود، همه چیز فرو ریزد!

راه توده

شماره 445     پنج شنبه 24  بهمن ماه 1392

محمود اعتماد زاده

صابر محمد زاده

رضا زین الدین

داوود نوروزی


35 سال پس از انقلاب

دو جبهه بیشتر

در برابر

توده ایها نیست!

------------------------------------

نهضت آزادی و مهندس بازرگان- 3

مهندس بازرگان

ببینیم این مُشک

چه بوئی داشت!

------------------------------------

به چه دلائلی

ژاپن جلو افتاد

و ایران عقب ماند

دکتر سروش سهرابی

----------------------------------

نرفت میخ آهنین

حزب توده ایران

برسنگ سیاست

غلط مجاهدین خلق

-----------------------------------

پیر پرنیان اندیش

"خاطرات سایه "

"تختی"

 افسانه نبود

واقعیت

 دورانش بود

---------------------------------

دهه دوم

حکومت رضاشاه

با تشدید استبداد

سیاسی شروع شد

---------------------------------

با این چهره

و قلم طبری

آشنا بودید؟

-----------------------------------

از میان
 
پیام‌های خوانندگان

و پاسخ‌های راه توده

-----------------------------------

شورش در بوسنی

با شعار

 زنده باد یوگسلاوی

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

-----------------------------------

ترکیه در سانسور

اینترنت رقیب

ایران و عربستان شد

اومانیته- الف. آذرفریتاش

-----------------------------------

تغییر ساختار اقتصادی

ج. اسلامی گام بلند اصلاحات است

جنبش اصلاحات در ایران نه متوقف می‌شود و نه پیروز می‌شود، مگر با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی حاكم بر کشور که بصورت طبیعی ساختار سیاسی حاکمیت را نیز تغییر خواهد داد. ساختار کنونی، در عین حال كه متكی به تجارت است، علیه تولید داخلی عمل کرده و مروج گسترش واسطه‌گری در جامعه ‌است و به روابط مافیائـی نیز عمیقا آلوده‌ است. از دل این مناسبات مافیائـی انواع جنایات و توطئه‌ها، چپاول ها، اختلاس‌‌ها و غارت‌‌ها بیرون آمده و اگر این ساختار دگرگون نشود، باز هم بیرون خواهد آمد. حتی ضد ملی‌تر و عظیم‌تر از آنچه بعنوان نتیجه 8 سال اجرای سیاست نظامی- اتمی اکنون روی دست مردم و دولت روحانی است.
آن بحران عظیم اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی، كه تعبیر دقیق "بحران همه جانبه" را بر پیشانی جمهوری اسلامی كنونی نشانده‌، حاصل این ساختار است. ساختاری كه ارتجاع مذهبی كه خود در این ساختار حضور موثر دارد نیز بر بغرنجی آن افزوده است.
اگر غفلت بزرگی را برای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و طرفدار تحولات بخواهیم بر شماریم، این غفلت همانا كم بها دادن به ضرورت افشای پایگاه اقتصادی- طبقاتی مخالفان تحولات و بسیج نیرو برای یورش به این پایگاه مافیائـی بود.
رویدادهای دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نشان داد كه علیرغم درآمدن دو قوه از قوای سه گانه كشور، یعنی قوای مجریه و مقننه از چنگ مخالفان تحولات، آنها با استفاده از رسوخ عمیق خود در ارگان‌های نظامی و امنیتی حاكمیت و بویژه با در اختیار داشتن اهرم‌های عمده اقتصادی، توانستند قوه سوم، یعنی قوه قضائیه را به دولتی علیه دولت قانونی تبدیل كرده و مقاومت خویش را از این طریق سازمان بدهند. مطبوعات را ببندند، تحول طلبان را به محاكمه بكشند و به زندان بیافكنند، تشكیلات اطلاعاتی- امنیتی در كنار قوه قضائیه برپا كنند، در خیابان‌ها چهره‌های فعال جنبش را بازداشت كنند، از مطبوعات توطئـه‌گری نظیر كیهان، رسالت و قدس ... و هفته ‌نامه‌های همسو با آنها حمایت همه جانبه كنند و زمینه به قدرت رساندن احمدی نژاد را فراهم کنند. دولتی تحت حمایت گروه بندی فرماندهان سپاه و بیت رهبری، با پشتوانه ارتجاعی ترین و درعین حال آلوده ترین روحانیون به قدرت و ثروت.

------------------------------------------------------------------------

جنایتکاران و
بازجوهای دهه 60
باید شناخته شوند

طبری. سال 1365. زندان اوین و در محاصره بازجوها و اعتراف گیرها

----------------------------------------------------------------------

800 هزار یورو

خرج روزانه تظاهرات اوکرائین

از کجا تامین می شود؟

روزنامه یونگه ولت - ترجمه عسگر داوودی

به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

با مقالات دو دهه
شرکت درانتخابات
به روز شد

-----

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

سایت ها

--------

  تماس با

 راه توده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

el:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است