سفر استالین، چرچیل و روزولت به ایران و تشکیل کنفرانس تهران

دستگیری نظامی های

طرفدار آلمان هیتلری در ایران

در ادامه مرور تاریخ ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن 57، رسیده ایم به سال 1322. دو رویداد مهم این سال موجب شد تا عنوان بالای صفحه این شماره راه توده را نیز اختصاص به آن بدهیم. بنظر ما این دو رویداد کاملا نشان میدهد که سقوط رضاشاه نتیجه نزدیکی او به المان هیتلری برای اتحاد با آن و کشاندن ایران به جنگ دوم جهانی، در کنار هیتلر بود. یکی از این دو رویداد موج دستگیری نظامی ها و دولتمردان طرفدار آلمان هیتلری در دوران رضا شاه است و دیگری تشکیل "کنفرانس تهران" که  رویدادی تاریخی بود.

راه توده

شماره 457     پنج شنبه 8 خرداد ماه 1393

فریبرز صالحی

ابوالحسن خاطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


متن کامل

مصاحبه مشروح

محمد علی عموئی

با ساسان آقائی

در روزنامه اعتماد

--------------------------------------

بوی تعفن

فساد اقتصادی

ازلاشه "خودی"ها

 بلند شده!

--------------------------------

رنگ باختن

تحلیل های طبقاتی

من در آوردی

در عرصه سیاسی!

--------------------------------

خاطرات "سایه"

پیر پرنیان اندیش

با تار لطفی،
 دوباره

گریه بی طاقتش

 بهانه گرفت!

-----------------------------------

از یک نامه وارده

برای خوزستان

دندان تیز کرده اند!

--------------------------------

پیام‌ها‌ی شما

 و پاسخ به آنها

---------------------------------

جدال

سرخ و زرد

در تایلند

به کودتا انجامید!

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

-----------------------------

مرور تاریخ ایران

از مشروطه تا انقلاب 57

ایران همچنان

در گیر نتایج

استبداد رضاشاهی

جنبش اصلاحات

با سه نام و در سه گام تاریخی!

محمد علی نجفی رییس سازمان میراث فرهنگی در گفتگویی با روزنامه اعتماد با اشاره به حصر موسوی و کروبی تاکید کرد: "آقای روحانی واقعا تلاش می‌کنند که مساله حصر حل شود. ایشان حل این مساله را به‌ راستی حل مشکلی از نظام می‌دانند نه تنها به خاطر خواست اصلاح‌طلبان یا چهره‌های خاصی که امروز در حصر هستند بلکه برای نفعی که حل این مشکل برای نظام ما دارد. تا جایی که آگاهی دارم، ایشان هم در این جهت تلاش‌هایی انجام داده‌اند و دارند انجام می‌دهند."
نجفی رفع حصر را بازی برد - برد بسود جامعه و حکومت و مردم ایران دانست. در اینکه دولت روحانی برای رفع حصر می کوشد تردید نیست، ضمن اینکه مسئله رفع حصر فقط تغییر شرایط موسوی و کروبی نیست، بلکه تغییر شرایط کل کشور است. رفع حصر تنها به چانه زنی پشت پرده و گفتگو و اقناع کردن مقاماتی که خود در تله حصر گرفتار شده اند محدود نمی شود. هر اقدامی که برای مهار کردن نیروهای نظامی، قانونمند و پاسخگو کردن دستگاه دولتی، مبارزه با فساد و اختلاس و غارت ثروت ملی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشابه آن انجام می شود اقدامی در جهت رفع حصر است. چرا که رفع حصر از موسوی و کروبی بنوعی به معنای آمادگی پذیرش تحول های بنیادین در نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و به همین دلیل بهره مندان از قدرت غیرپاسخگو و طرفداران اختلاس و غارت تا این اندازه دربرابر آن مقاومت می کنند. از این نظر دولت حسن روحانی ادامه جنبش اصلاحات و جنبش سبز در شرایط و به شکلی دیگر و متناسب با واقعیت امروز جامعه و حکومت ایران است و نه به تعبیری که عده ای کم آگاه از عمق تحولات داخل کشور، آن را جنبش "اعتدال" در برابر جنبش "سبز" و یا جنبش "اصلاحات" معرفی می کنند.
هدف جنبش های مردمی و اجتماعی اصولا باز کردن راه برای اصلاح و تحول در نظام های سیاسی و شرایط اقتصادی و اجتماعی است. این جنبش ها می تواند شکل های مختلف به خود بگیرد. در دو دهه اخیر سه جنبش نیرومند در ایران شکل گرفته که هر سه تحت تاثیر و برخاسته از شرایط انتخابات بودند. جنبش اصلاحات با انتخابات خرداد 76، جنبش سبز با انتخابات 88 و دولت حسن روحانی برخاسته از انتخابات 1392. همه این جنبش ها با وجود ویژگی ها، با وجود شکل های مختلفی که به خود گرفتند در نهایت می کوشند راه را برای اصلاح و تحول در نظام سیاسی و اجتماعی در ایران باز کنند. در عین حال شکل های مختلف این جنبش ها نشاندهنده شرایط مشخصی است که کل جامعه و نظام سیاسی در آن قرار دارد. در جریان خرداد 76 نیروهای حاکم غافلگیر شدند و تن به پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دادند، با این فکر که راه پیشرفت او را محدود خواهند کرد. در ابتدا سرنگونی خاتمی در عرض چند ماه پیش بینی می شد ولی دولت خاتمی هشت سال پابرجا ماند و این هشت سال همراه با تحولات و تجربه های مثبت و منفی برای جامعه ایران بود. به هر حال جامعه ایران پس از خاتمی دیگر از هیچ جهت با جامعه پیش از ان شباهت نداشت.
مخالفان اصلاحات که بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی در راس آنها قرار داشتند با شکست سیاسی که بر آنها وارد آمد کوشیدند قدرت اقتصادی را بدست بگیرند. با تبلیغ و تئوریزه کردن یک سلسله تخیلات و توهمات درباره اینکه گویا با ایجاد یک دولت ضعیف و با حذف قدرت اقتصادی دولت، دموکراسی ایجاد خواهد شد تمام قد به میدان آمدند. آنها توانستند در همه جا جایگزین دولت و نهادهای برخاسته از رای مردم شوند و قدرت اقتصادی دولت را به شکلی تماما غیرپاسخگو از آن خود کنند. حاصل این قدرت اقتصادی همراه با نفوذ سیاسی و بهره گیری از کم تجربگی طرفداران اصلاحات به تحمیل احمدی نژاد در انتخابات 84 انجامید.
جنبش سبز ادامه راه اصلاحات در شرایطی دیگر بود. این بار مخالفان اصلاحات کوشیدند غافلگیری انتخابات محمد خاتمی را جبران کنند و از همان ابتدا با پیروز اعلام کردن احمدی نژاد وارد کارزار انتخابات شدند. ولی این بار از جهتی دیگر غافلگیر شدند و آن هم برنامه ها و روش هایی بود که میرحسین موسوی در دوران کارزار انتخاباتی خود ابداع کرد  ... ادامه

----------------------------------------------------------------------------------------

یک نامه وارده

یک بحث سیاسی

در مسیر قطار تهران- زاهدان

-----------------------------------------------------------------------------------------

مصاحبه زوگانف با تلویزیون 24 روسیه

اوکرائین

لقمه بزرگی که در گلوی امریکا

گیر خواهد کرد!

سایت حزب کمونیست روسیه

آزاده اسفندیاری

فیلم مصاحبه تلویزیونی

رهبر حزب کمونیست روسیه فدراتیو

فیلم مصاحبه رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه درباره حوادث اوکرائین و رقابت های پنهان و آشکار اروپا و امریکا و خطرات یک جنگ اروپائی را می توانید به زبان اصلی در اینجا ببینید. ترجمه فشرده این مصاحبه در راه توده این شماره منتشر شده است.

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

 

Tel:+49-30-36759721

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است