سقوط اولین سلطنت اسلامی درایران- 4

 

بوسه چاپلوسان

بر زانوی

محمود افغان!

بزرگان کشور و قوم در برابر شاه جدید سر فرود آوردند و برابر رسوم دربار ایران بر زانوی محمود افغان بوسه دادند. همان روز، اصفهان به تصرف سربازان افغانی درآمد. هر کسی نسبت به دیگران سوء ظن داشت و حتی هر کسی به دیگری خیانت می کرد. شورشیان افغان چندان از اهالی اصفهان را کشتند که خانه های بسیاری خالی از سکنه ماند و از آن جا که جسدها را در باغچه خانه ها می انداختند، حتی در دوردست ترین محله های شهر نیز باغچه ای خالی پیدا نمی شد.

 

راه توده

شماره 466  پنج شنبه 9 مرداد ماه 1393

فریبرز صالحی

ابوالحسن خطیب

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


طرح ضد فعالیت احزاب

 در مجلس مسکوت ماند

از وعده های

 دوران انقلاب

تا واقعیات

امروز در ایران

---------------------------------------

ریشه های

اشتباه بیانیه

غزه در کجاست؟

---------------------------------------

خشت را کج نباید گذاشت

وظیفه دولت

اجتهاد نیست

اجرای قانون

و نظر مردم است

---------------------------------------

نگاهی به تاریخ

رشد سرمایه‌داری

در اروپا

دکتر سروش سهرابی

---------------------------------

بحثی درباره فلسفه- 4

پیشرفت علوم

پایه های

فلسفه تخیلی را

در هم می ریزد

ترجمه و تدوین "ع. خیرخواه"

----------------------------------------

حضور اقتصادی

چین

در جمهوریهای

سابق اتحاد شوروی

روزنامه پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

-------------------------------------

پیام های خوانندگان

و پاسخ‌های راه توده

------------------------------

نگاهی به لیبی

4 سال پس از

سقوط قذافی

لوموند- ترجمه جعفرپویا"

------------------------------

روسیه

با سقوط پوتین

به کدام سو میرود؟

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

-----------------------------

دلائل پرشمار سقوط اعتبار

مراجع تقلید در جامعه امروز ایران

جایگاه و نقش مراجع تقلید در جامعه ایران در چند دهه اخیر دچار دگرگونی بسیار شده است. این دگرگونی‌ها عمدتا در جهت کاهش تاثیر و نفوذ مراجع بر روی توده مردم مذهبی و در نتیجه در حوادث و روندهای سیاسی و اجتماعی بوده است. ترکیب یک سلسله عوامل درازمدت، همراه با وضعیت و حوادث سیاسی روز و یک سلسله برنامه‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت، به وضع کنونی انجامیده است.

درباره دلائل درازمدت این کاهش نقش و نفوذ جایگاه مراجع توضیحات مختلفی وجود دارد. روند عمومی کاهش نفوذ و محبوبیت روحانیت در میان مردم، حکومتی شدن مرجعیت و از بین رفتن استقلال آن، آلوده شدن بسیاری از مراجع به امور اقتصادی و فساد مالی، ناتوانی فقه سنتی در نوسازی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، آلت دست شدن برخی مراجع در بازی‌های سیاسی غیرمردمی و... همگی در این وضع تاثیرات ویژه خود را داشته اند. البته در این میان برخی نیز معتقدند که رفتار آیت‌الله خمینی با مراجع تقلید واپسگرا و مخالف انقلاب ضربه اصلی را به مرجعیت و روحانیت وارد آورد. این عده که بطور معکوس نام خود را "نواندیش دینی" گذاشته اند، تازه به یاد کرامات مراجع سنتی افتاده، خواهان عقبگرد از نوآوری‌های فقهی آیت‌الله خمینی و بازگشت به فقه سنتی هستند که آن را نماد "لیبرالیسم" و آزادیخواهی معرفی می کنند.

روند سیاسی کاهش نفوذ مراجع و روحانیان در دوران پیش از انقلاب با قرار گرفتن بخش بزرگی از روحانیان و بویژه آیت‌الله کاشانی در کنار شعبان بی مخ و کودتاچیان 28 مرداد و حمایت مرجع اعلم آن دوران، یعنی آیت الله بروجردی از کودتا و همکاری عده ای روحانیون سرشناس وقت از کودتا آغاز شد. آیت‌الله کاشانی که پیشتر در همکاری با دکتر مصدق و همراهی با جنبش ملی شدن نفت نفوذ و محبوبیتی در میان مردم بدست آورده بود، وجهه خود و روحانیت را در همراه شدن با سرلشگر زاهدی کودتاچی به باد داد. همچنان که نامه آیت الله بروجردی به شاه و حمایت از کودتای وی در 28 مرداد 32 حتی اعتبار مذهبی وی در میان مردم را از بین بُرد. بعدها روحانیان بزرگ و مراجع، این پشتیبانی از شاه را، تحت عنوان ضرورت سرکوب توده‌ای‌ها و باصطلاح جلوگیری از حکومت کمونیست ها توجیه کردند و بارها نیز به بهانه های مختلف به جان اعلیحضرت دعا کردند. این سیاست هر چند رضایت دربار، سرمایه‌داری وابسته و قشر بالای بازار و سرمایه‌داران مذهبی را از مراجع به همراه داشت ولی با نارضایتی و سرخوردگی و خشم روشنفکران و توده مردمی که بار سنگین آن رژیم را تحمل می کردند مواجه شد.در این میان ایستادگی و قیام و سرانجام تبعید آیت‌الله خمینی وضع تازه‌ای را بوجود آورد. روحانیان جوانتر و پیرو آقای خمینی محبوبیتی یافتند، در حالیکه مراجع تقلید که عملا در برابر تبعید آقای خمینی سکوت کرده و همچنان به جان اعلیحضرت دعا می کردند همه اعتبار خود را از دست دادند. ....ادامه

---------------------------------------------------------------------------------

روز شمار تاریخ از انقلاب

 مشروطه تا انقلاب 57

تزلزل مصدق

در کوبیدن سر "مار" با سنگ!

عکس: اسدالله رشیدیان جاسوس انگلیس و رابط اشرف و انگلستان با کودتاچیان 28 مرداد

---------------------------------------------------------------------------------

یکصدمین سالگرد جنگ اول جهانی

دلائل جنگ و کشتار

همیشه پشت

بهانه های آن پنهان است!

ترجمه و تدوین "م. الف. آذرفریتاش"

------------------------------

نقل از کتاب خاطرات وزیر دربار شاه

مراجع تقلید در زمان شاه

همان بودند

که در ج.اسلامی بودند و هستند!

-----------------------------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده

 از شماره 1 روی اینترنت

تا آخرین

شماره ای

که در برابر

خود دارید.

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس

با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است