خیانت به آزادی ها

از فاجعه "چپ کشی" آغاز شد

روزنامه "مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران در شماره 62 خود به تاریج چهارشنبه 18 مهرماه 1358 – صفحه 3، متن کامل مصاحبه دبیراول وقت حزب توده ایران دکتر نورالدین کیانوری را منتشر کرد. این مصاحبه در دفتر مرکزی حزب واقع در خیابان 16 آذر تهران انجام شد و انگیزه آن بازگشائی دوباره این دفتر و رفع توقیف از روزنامه "مردم" بود. سالهای بسیاری از این مصاحبه گذشته است و مصاحبه کننده نیز پس از سالها زندان و شکنجه درجمهوری اسلامی، اکنون در سینه خاک خفته است، اما بسیاری از نکاتی که او گفت و نظر رسمی حزب توده ایران در آن تاریخ بود، همچنان زنده و معتبر و مستند است. این مصاحبه یکی از اسناد مهم و تاریخی حزب توده ایران در دوران کوتاه فعالیت علنی در جمهوری اسلامی، پس از انقلاب 57 است. بازخوانی این مصاحبه را نه تنها به توده ایها، نه تنها به همه فعالان جنبش چپ ایران، بلکه به همه نیروهای مذهبی طرفدار آرمان های واقعی انقلاب بهمن توصیه می کنیم. نیروهائی که زیر چرخ دنده ارتجاع و قشریون مذهبی رفتند و در آن سالهای دور نمی دانستند حزب توده ایران خاکریز اول است و اگر جلوی آن گرفته نشود، تانک پرقدرت قشریون مذهبی به سنگر و خاکریز آنها نیز خواهد رسید. چنان که رسید. حتی به قیمت کودتای خونین و ننگین خرداد سال 1388. شمشیر "چپ کشی" که کیانوری در این مصاحبه به آن اشاره می کند، در سال 1358 کنُد شد اما دوباره آن را تیز کردند و در دهه 60 آن را برای قتل عام از نیام برکشیدند! ابتدا فرازهائی از این مصاحبه و سپس متن را در ادامه می خوانید:

راه توده

شماره 458 پنجشنبه 15 خرداد 1393

مریم فیروز

هما نصرزنجانی

گیتی مفدم

فاطمه مدرسی


روحانیت و سپاه

وحدت نا ممکن

برای قبضه قدرت

--------------------------------------

آمریکای لاتین امروز- 2

اروگوئه

حاکمیت مردم

بر سرنوشت خویش

ژاله  نیاکان

--------------------------------------

پیرپرنیان اندیش

خاطرات "سایه"

زاری و زبونی

بنام موسیقی

در صدای

جمهوری اسلامی

--------------------------------------

فرمانده کل سپاه

به نقش آینده

سپاه اعتراف کرد

--------------------------------------

سهمیه بندی

نظامی امریکا

برای غرب و شرق

اروپا، علیه روسیه

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

-----------------------------------

چرا چاپلوسان

دور سر آقای

خامنهای می‌چرخند؟

--------------------------------------

"اتحاد ارو- آسیا"

خواب امریکا

و اروپا را

آشفته تر کرده!بااستفاده ازمنابع روسیه

تدوین آزاده اسفندیاری

------------------------------------

راست های

افراطی اروپا

شعار چپ ها را

ربوده اند!

ترجمه و تدوین- الف. آذرفریتاش

هیچ ایرانی مخالف

قدرت دفاعی ایران نیست!

پس از تجدید انتخاب هیات رئیسه مجلس، روز 4 خرداد، یعنی کمتر از دو هفته پیش، اعضای مجلس به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفتند. وی دراین دیدار سخنرانی کوتاهی کرد که حاوی دو نکته بسیار مهم بود که نباید در میان انبوه اخبار و رویدادهای ایران ناپدید شود. او گفت: "
«علت تأکید بر ادامه مبارزه، جنگ طلبی نظام اسلامی نیست، بلکه عقل و خرد حکم می کند که انسان برای عبور از منطقه ای مملو از دزدان دریایی، خود را مجهز کند و توانایی و انگیزه دفاع از خود را داشته باشد. کسانی که نظام اسلامی را متهم به جنگ طلبی کنند، در واقع مرتکب خیانت می شوند.»
آقای خامنه ای دراین سخنرانی با لکنت زبان و دشواری بسیار کوشید ختم سیاست جنگی را اعلام کند و سیاست دفاعی را جانشین آن. او حتی کسانی را متهم به خیانت کرد که جمهوری اسلامی را متهم به جنگ طلبی می کنند.»
از نظر ما در این چند جمله کوتاه، درعین حال که پذیرش اشتباه بودن یک سیاست 8 ساله جنگی و تبری جوئی از آن مفید و قابل تائید است، بخش دوم استدلال نهفته در این سخنان نیز هم واقعیت است و هم انکار ناپذیر و همزمان "منطقی"!
ما با این شیوه که چون آقای خامنه ای اشتباهات مکرر و زیانباری در طول دوران رهبری خود مرتکب شده و از این طریق ضربات مهلکی به آرمان های واقعی انقلاب 57 زده، پس هیچ حرف و سخن او را نه تائید کنیم و منطقی بدانیم، موافق نیستیم. از جمله درهمین بخش دوم جمله بالا که وی روی سیاست تدافعی تاکید می کند و از خطرات نظامی که متوجه ایران است سخن می گوید.
با همین نگرش است که ما نه تنها منتقد پیشرفت های تکنولوژی نظامی در جمهوری اسلامی نیستیم، بلکه آن را تائید هم می کنیم، اما بحث گرهی در جای دیگر است. در این که این سیاست دفاعی، حداقل در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد تبدیل شد ... ادامه

-------------------------------------------------------------------

اولین دفتر مرکزی حزب توده ایران در خیابان فردوسی، روبروی بانک رهنی.

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

مرگ رضاشاه

عروج مصدق

قدرت نمائی حزب توده ایران

تشییع جنازه رضاشاه

----------------------------------------------------------------------------------

پادشاه اسپانیا استعفا داد

مردم اسپانیا

نه شاه می خواهند نه حکومت فردی!

اشپیگل چاپ آلمان

ترجمه  و تدوین عسگر داوودی

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

 

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است