راه توده

شماره472  پنجشنبه 20 شهریور ماه 1393

فرزاد جهاد

فاطمه مدرسی

سعيد اذرنگ

شاهرخ جهانگيری

خاطرات آیت الله زنجانی از دکتر فاطمی

تا استبداد هست

انگلستان سفارتخانه لازم ندارد

در اوج سرکوب های سیاسی پس از کودتای 28 مرداد، آیت الله سید رضا زنجانی موسس و از رهبران نهضت مقاومت ملی بازداشت و به لشکر 2 زرهی که سرتیپ بختیار آن را تبدیل به شکنجه گاهی خوفناک کرده بود منتقل کردند. بهانه این دستگیری صدور بیانیه ای بمناسبت سالگرد قیام 30 تیر سال 1330 بود که موجب عقب نشینی شاه و سقوط دولت چند روزه قوام و بازگشت دکتر مصدق به کاخ نخست وزیر شد. او در اعلامیه خود به بمناسبت سالگرد قیام 30 تیر اعلام تعطیل عمومی کرده بود.سلول دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق و آیت الله زنجانی در لشگر 2 زرهی در کنار هم قرار داشت. فاطمی در روزهای در انتظار محاکمه و تیرباران چند نامه، که بیشتر آنها روی کاغذ جلد سیگار نوشته شده بود برای آیت الله زنجانی فرستاد. آیت الله زنجانی در خاطرات خود درباره مضمون این نامه ها و اعدام دکتر فاطمی می نویسد:

 


5 احتمال

و پیش بینی

درباره

جراحی رهبر

--------------------

مقاله راه توده

و یادداشت

فرخ نگهدار

--------------------

"الگو سازی"

خارج از زمان

 و مکان

آقای نگهدار!

--------------------

 پیام های شما

و پاسخ های راه توده به آنها

--------------------

خروج ناممکن

آیت الله کنی

از بیمارستان

--------------------

تقسیم قدرت

پیش از

درگذشت رهبر!

--------------------

دولت فرانسه

سگ پیشتاز

پیمان ناتو شده

اومانیته دیمانش-

 ترجمه الف . آذرفریتاش

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

هنرمندان ایران

 تیشه به ریشه

خود می زنند

--------------------

اعلام نظرات فرماندهان سپاه

پدیده ای مثبت در ایران است!

پیرامون حضور فرماندهان سپاه در عرصه سیاسی و قانونگذاری بحث‌هائی جریان دارد که آگاهی از آنها اجتناب ناپذیر می‌نماید. آگاهی از این بحث‌ها، نه تنها مفید است، بلکه برای خود فرماندهان نظامی نیز خالی از فایده نیست. پرداختن به نظرات فرمانده کل سپاه در سرمقاله شماره 471 راه توده به دلائلی بود که در زیر می خوانید:

نگاهی به چارچوب دولت‌ها، مطابق دو قانون اساسی پیش از انقلاب 57 و پس از انقلاب 57 نشان می‌دهد كه نیروهای نظامی یک رابط مستقیم در ترکیب کابینه‌ها داشته و دارند. اتفاقا این رابط نه تنها در گذشته، بلکه در طول 30 سال گذشته از میان دارندگان بالاترین درجات نظامی و با تجربه ترین و مطلع ترین نظامیان به امور نظامی و سیاسی و آگاه از قانون اساسی انتخاب می‌شده اند. در گذشته پیش از انقلاب بنام وزیر جنگ و در سالهای پس از انقلاب بنام وزیر دفاع و سپس ریاست ستاد نیروها. نفس همین حضور در کابینه و شرکت در جلسات کابینه و حتی حضور در مجلس برای پاسخگوئی به سئوالات نمایندگان به نمایندگی از طرف نیروهای چندگانه و مسلح کشور، یعنی قبول شرکت نظامی‌ها در قوه مجریه. چه در گذشته پس از انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس و چه  دوران دو پهلوی و چه درجمهوری اسلامی. در طول این دوران اتفاق دیگری را هم شاهد بوده‌‌ایم و هستیم و آن این که بنا بر ضرورت گاه وزیری در کابینه‌ها حضور داشته که از فرماندهان نظامی بوده است. حتی در راس مهم ترین وزارتخانه، یعنی وزارت کشور. این حضور حتی در کابینه دکتر مصدق نیز ثبت است و در یک دوره سرلشکر زاهدی وقت که بعدها سپهبد زاهدی کودتاچی شد بعنوان وزیر کشور در کابینه حضور داشته است. گرچه با تمایل شاه و دربار و گاه با تحمیل شاه. پس از کودتای 28 مرداد هم که دیگر ریش و قیچی افتاد دست شاه بعنوان بزرگ ارتشتاران و جاسازی کردن نظامی ها در تمام ارکان رژیم متداول شد... ادامه 

-------------------------------------------------

دبیر شورای نگهبان

چرا روز به روز نگران تر میشود ؟

-------------------------------------------------

کودتاها - 3

عراق

سرزمینی کودتا خیز

در همسایگی ایران

بازی ائتلافی

با دست پرورده هائی

بنام تروریست اسلامی

گرد آوری و تنظیم از سایت های روسی

آزاده اسفندیاری

-------------------------------------------------

 

هندوستان
جبهه تازه ای برای اسلام افراطی

روزنامه اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

آرشیو جدید
19 سال 
راه توده

--------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

--------

 تماس با

 راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است