سید ضیاء طباطبائی- 4

کودتای ناتمام علیه شاه

4 سال بعد از کودتای 28 مرداد

این شاید از نادرترین گزارش های مخفی مانده درباره شاه و نخستین سالهای پس از کودتای 28 مرداد باشد که منتشر شده است. ماجرا مربوط به کودتائی است که در سال 1336 علیه شاه تدارک دیده می شود و تنها 2 تا 3 ساعت پیش از حرکت واحدهای نظامی و تمام شدن کار شاه و سلطنت او، توسط انگلیس ها که از کودتا با خبر شده بودند به سید ضیاء ماموریت داده می شود تا نیمه شب به کاخ سلطنتی رفته و شاه را بیدار کند تا ترتیب ضد کودتا را با کمک گارد شاهنشاهی بدهد.

سید ضیاء نام افسران کودتاچی را نمی گوید، اما دکتر بهزادی حدس می زند که این همان کودتای سرلشکر قره نی است که بدستور شاه دستگیر و زندانی شد و از ارتش اخراج، اما پس از انقلاب بدستور آقای خمینی به خدمت فراخوانده شد و رئیس ستاد ارتش شد و البته، بعد هم "ترور". پس از ترور به او درجه سپهبدی داده شد.

راه توده

شماره 482  پنجشنبه 6 آذرماه  1393

سرهنگ عطاریان

داوود نوروزی

سرهنگ آذرفر

مهرداد فرجاد


راه حل مخالفان

توافق اتمی

در ایران چیست؟

--------------------------------------

تازه ترین آمار جنگ 8 ساله

900 هزار

کشته و معلول

در جنگ با عراق

--------------------------------------

حرکت زیگزاکی

فرماندهان سپاه

از روی سر رهبر

--------------------------------------

روزشمار تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

سال مرگ تختی

سال جنگ 6 روزه

--------------------------------------

پرسش پاسخ کیانوری

 با روزنامه جوان امروز- 5

اقلیت و اکثریت

در درون

حزب توده ایران

---------------------------------------

پای صحبت سایه (پیر پرنیان اندیش)

یاد یار مهربانم

شهریار شاعر

--------------------------------------

انتقادهای چه گوارا

به گوش رهبران

اتحاد شوروی نرفت!

ساویتسکایا راسیا

 ترجمه آزاده اسفندیاری

 

-----------------------------------

 

سرمقاله راه توده 482- نامه تحلیلی از داخل کشور

اصلاحات را ناگزیر ببینید

و سپاه را هرگز یکدست نبینید!

حتما در جریان هستید که این روزها اخباری منتشر شده در باره خانه های امن سپاه برای کودتای سرد علیه دولت روحانی. از نظر ما "پیاز داغ" این گزارش ها زیادتر از محتوای آنست. با افشاگری و هشدار مخالف نیستیم، اما نباید پیازداغ یک مسئله ای را آنقدر زیاد کرد که اصل مسئله در سایه آن قرار بگیرد و به جای افزودن بر آگاهی مردم، بر شک و تردید مردم نسبت به هشدارها افزود.

از طرف دیگر و صرف نظر از زیاد بودن پیازداغ این نوع گزارش ها، این نوع اطلاعات می تواند تأثیری کلی‌ بر افکار عمومی‌ و تا حدی در افکار دولتمردان بگذارد و از این نظر بسیار مثبت است. زیرا برای اولین بار، کسانی که خود را کّل نظام میدانند و به اسم مصالح نظام حرف میزنند، بعنوان یک گروه  آدرس دار معرفی‌ می شوند. تا این جای کار به نظرما (محتاطانه) افشای خانه های تیمی کودتای سرد سپاه علیه دولت روحانی مفید است. در ضمن این نوع گزارش ها نباید بگونه ای منتشر شوند که برائت خامنه‌ای از این تحرکات برایش کم هزینه باشد و بیت رهبری به کلی‌ در حاشیه قرار داده شود.

از طرف دیگر، اختلاف بین فرماندهان سپاه و به طور کلی‌ نیرو‌های نظامی خیلی‌ مهم است و نباید از آن غافل بود. به نظر ما "اصطکاک" شدید در آینده میان آنها بسیار محتمل است: یا نظامیان طرف مصباح و جنتی (و البته سرمایه داران سپاهی) اول به میدان خواهند آمد تا به بهانه نجات نظام کار را یکسره کنند و یا سرداران سپاه و ارتش که هوادار اعتدال و اصلاحات هستند به بهانه نجات نظام از دست ارتجاع و افراطیون کاری خواهند کرد شبیه انقلاب پرتقال در ۱۹۷۴. احتمالا پس از درگذشت خامنه‌ای این دو احتمال پر رنگ تر خواهد شد و نباید از آن غافل بود. همینجا اضافه کنیم که بنظر ما با تغییرات نسلی و جمعیتی ایران، رویدادهای آینده نمیتواند به سود و درجهت منافع فکری و مالی افراطیون باشد. نه تنها در جامعه نسل دیگری متفاوت با نسل انقلاب در اکثریت است و خواست ها و تمایلات دیگری دارد و در چارچوب معیارهای حکومت، حتی با زور و زندان و سانسور و دیگر فشارهای اجتماعی نمی رود، بلکه

رهبران نسل اول و حتی دوم حزب الله و نیروهای موازی و مزاحم اصلاحات نیز کم کم دارند پیر میشوند و به نظر نمیرسد برای نقش‌های کلیدی بتوانند نیروی تازه نفسی پیدا کنند. سیاهی لشکرشان هم که به طور قطع در حال پیر شدن و تقلیل و تحلیل و حتی دگردیسی و همسوئی با نسل جدیدی است که به آن اشاره کردیم. سرانشان هم که مانند مصباح و جنتی و بقیه، در آستانه پیوستن به آیت الله کنی اند... ادامه

-----------------------------------

مردم لیبی

دیر از

خواب غفلت برخاستند!

گلوبال ریسرچ- ترجمه جعفر پویا

-----------------------------------

خوش خیالی های برباد رفته گورباچف

ترجمه و تدوین – آذرنگ

-----------------------------------

تشدید کارزار جهانی

برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین

اومانیته- ترجمه الف. آذرفریتاش

-----------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-----

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است