مهندس عاشورپور

آن بلبل قفس دیده گیلان

ساعت 11 صبح جمعه 20 شهریور کشتی «ترکمنستان» که 48 ساعت قبل از باکو حرکت کرده بود، بعد از یک توقف اجباری در دریا به منظور از سرگذراندن طوفان، در اسکله بندر پهلوی (انزلی فعلی) پهلو گرفت و یکصد و چند مسافر کشتی که در تیر ماه برای شرکت در فستیوال جوانان به بخارست پایتخت رومانی رفته بودند را پیاده کرد. مسافران زمانی به سفر رفته بودند که دکتر مصدق بر سر کار بود و اکنون 22 روز از یک کودتای نظامی گذشته و سرلشکر زاهدی بر سر کار بود. سرلشکر زاهدی نخست وزیر بود، که از مخفیگاه خود تا کاخ نخست وزیری را سوار بر تانک پیموده بود. یکی از ناویان که با قایق موتوری «مرجان» خود را به کشتی رسانده و وارد آن شده بود تا گذرنامه را کنترل کند، آهسته به مسافران گفت: اگر روزنامه یا مجله خارجی دارید حتما بریزید به دریا. خبر کودتا در روزهای آخر فستیوال بخارست به سراسر جهان مخابره شده بود. اخبار بگیر و ببندها، حبس و شکنجه و کشتار اخباری بودند که در باره ایران پخش می شد. در تابستان سال 1332 (1953 میلادی) بمناسبت تشکیل فستیوال جوانان در بخارست، عده زیادی از تمام نقاط جهان به رومانی رفته و حالا به کشورشان باز می گشتند، اما در ایران مهمانان این فستیوال باید به زندان می رفتند.

 

راه توده

شماره 478 پنجشنبه اول آبانماه  1393

آصف رزم دیده

صابرمحمد زاده

م.ا. به آذین

سیاوش کسرایی


استقبال کنیم

از مصاحبه ها

و سخنرانی ها

------------------------------------

بحران بزرگ

بی اعتمادی

مردم و حکومت

به یکدیگر!

---------------------------------------

از کتاب "گفتگو با تاریخ"

نورالدین کیانوری

روحانیت

با 28 مرداد

همراهی کرد!

---------------------------------------

گفتگو با نماینده حزب

دمکراتیک کردستان سوریه

کردستان سوریه

با 3 میلیون جمعیت3 برابر لبنان است!

اومانیته دیمانش- ترجمه آذرنگ

------------------------------------

مرور تاریخ ایران

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

 15 خرداد

منهای بزرگ نمائی ها!

------------------------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

مردان بزرگ

خانه نشین اند

مردار خواران

میدان دار!

------------------------------------

میز گرد احزاب چپ اسپانیا
فاشیسم خبری
گام نخست
فاشیسم نظامی

سایت حزب کمونیست روسیه
ترجمه آزاده اسفندیاری

------------------------------

دبیرکل حزب کمونیست فرانسه:

برای صلح

در جهان باید گریبان جنگ طلبان را گرفت

اومانیته- جعفرپویا

----------------------------------------

سرمقاله راه توده 478

بحران سازهای حاکمیت

16 سال از کاروان مردم عقب اند

خطر، دوباره بر طبل سیاست جنگی کوبیدن بازندگان انتخابات 93 و سردارانی که بیم دارند به حاشیه قوه مجریه رانده شده و کم کم به پادگان ها باز گردند - البته این بار به بهانه حوادث جنگی منطقه- کم نیست. همچنان که خطر تکرار بحران سازی های دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که حمله به کوی دانشگاه و قتل های زنجیره ای برجسته ترین نمونه های آن بود. کارشکنی ها و لایحه نویسی های مجلس کنونی به شیوه مجلس پنجم در برابر دولت خاتمی و همچنین ماجرای نفرت انگیز اخیر در اصفهان، یعنی اسیدپاشی به صورت زنان و دختران مردم، نشانه های این تکرار است. تمام بیم و هراس بحران سازان، سینه چاکان حجاب کامل و آنها که خود را نگران مذاکرات اتمی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی از آنست که مصالحه اتمی صورت بگیرد، تحریم ها خاتمه یابد و بزرگترین جشن ملی در کشور برگزار شود. رویدادی که موقعیت دولت روحانی را چنان تقویت خواهد کرد که بازتاب آن شکست بازندگان انتخابات 93 در انتخابات سال آینده مجلسین شورا و خبرگان خواهد بود.

ریشه دستگیری های سیاسی، دفاع از ادامه حصر، اعدام های بی مقدمه و تهدیدهای کاربدستان قوه قضائیه، تلاش برای جلوگیری از انتخاب شهرداران شهرهای بزرگ با رای مردم و بی اختیار کردن شوراها و... همه و همه از همین انگیزه آب می خورد.

آنها که خواب آشفته می بینند و دست به تکرار بحران سازی های دوران خاتمی زده اند نه میان دو سنگ آسیاب بلکه میان سه سنگ جامعه گیر کرده اند:

1- بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی جامعه که به انفجار نزدیک می شود.

2- فاجعه 8 سال حاکمیت مطلق آنها و نتایج ویرانگر آن، درکنار آگاهی بسیار عمیق و وسیع مردم از حاکمیت در مقایسه با دوران خاتمی.

3- حمایتی که شخص روحانی دارد و تا شکاف نظری در میان بلند پایگان نظامی حکومت و حتی بیت رهبری پیش رفته، در کنار تجربه ای که او از دوران ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی برای تغییرات و درعین حال پرهیز از اشتباهات دوران احمدی نژاد دارد.

برای هر یک از این سه دلیل می توان نشانه هائی را ذکر کرده که برای اذهان همگان آشناست. اما، شاید اشاره به آخرین نمونه، یعنی اسیدپاشی های اخیر نزدیک ترین مثال و نمونه باشد. این نمونه و واکنش عمومی و ملی مردم را مقایسه کنید با قتل های پیاپی زنجیره ای که حتی مطبوعات وقت نیز در باره آن می نوشتند اما شاهد واکنش هائی از جانب مردم به شیوه ای که اکنون در باره اسیدپاشی شاهدیم نبودیم. و یا کارشکنی های اکثریت نمایندگان مجلس که مانند برف زیر آفتاب خونسردی و تجربه دولت و شخص روحانی آب می شود. و یا به تلویزیون آوردن دبیر شورای نگهبان برای دفاع از خویش، حتی چسبیدن به طناب پوسیده "ادامه حصر" نیز خود دلیل ضعف قطعی راست ترین جناح حاکمیت و آگاهی و ترسش از مردم است، چرا که اگر چنین نبود، با همه عوارض و عواقب حصر، آن را ادامه نمی دادند. اگر میدانستند شادی بزرگ در استقبال از پایان حصر سراپای جامعه را فرا نمی گرفت، بی سر و صدا به حصر خاتمه می دادند، اما میدانند که چنین نیست. همچنان که میدانند خاتمه تحریم ها و توافق اتمی بازتابی همینگونه در جامعه خواهد داشت و نگران آن هستند.

به همین دلیل است که ما می گوئیم: عمیقا بابت برخی رویدادها و نتایج بحران سازی ها متاسفیم و با دهها میلیون مردم ایران همراه و همفکر وهمگام هستیم؛ اما درعین حال می گوئیم: به عمق رویدادها باید رفت، چرائی آنها را باید یافت و ممکن ترین راه حل ها را یافت و با مردم در میان گذاشت.

آنچه که ما می بینیم و در کوتاه ترین جملات، در این سرمقاله به آنها اشاره کردیم، بیانگر تغییر شرایط در مقایسه با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، عقب ماندن عمیق مخالفان و بحران سازان از شناخت عمق بحران و دوران، تغییرات وسیع در منطقه و جهان، پایگاه وسیع تر دولت درحاکمیت در مقایسه با دوران خاتمی، آگاهی وسیع مردم، باز هم درمقایسه با دوران خاتمی و هوشیاری رئیس دولتی است که نه مانند خاتمی از حاشیه کانون مرکزی حاکمیت، بلکه از بطن این کانون بیرون آمده و بسیار میداند، همچنان که در مناظره انتخاباتی، خطاب به سردار قالیباف، با دست به سینه خود کوبید و به "در" گفت که "دیوار" بشنود: سینه من مملو از اطلاعات است!

---------------------------------------------------------

انقلاب تونس

می رود پای صندوق های رای

اومانیته دیمانش- ترجمه جعفر پویا

----------------------------------------------------------------------

ویرانه ای که

از سوریه آباد باقی مانده!

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

----------------------------------------------------------------------

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

به روز شد
حسن قزلچی
مریم فیروز
 ابراهیمی
---

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است