چهره‌های درخشان – مریم فیروز – 4

قصه پر رنج

مادران صلح و رنج در ایران

 

موهای مشکین داشت و نامش مشکین بود. زنی بود که نمی شد او را پیر خواند. موهای مشکین پرچین و شکنش دور و بر چهره بازش را گرفته بودند. چشمان سیاه گیرائی داشت. در جوانی نمکین و خوشگل بوده و اکنون خانمی بس خوشرو و با نمک بود. تنها یک پسر داشت. از زندگی زناشوئی نه تنها خوشی ندیده بود بلکه با درد فراوان این دوران را گذرانده بود و تنها خوشی و تنها امیدش همین پسر بود. او هم از گروه مادرانی بود که در دوران رضاشاه زندان قصر برایش کعبه آرزوها شده بود. پس از برکنار شدن دکتر مصدق و کودتای زاهدی او را دیدم. چه پژمرده و چه شکسته شده بود. گمان کردم که بیمار است.

راه توده

شماره 531  پنجشنبه 12 آذرماه 1394

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


بخش 23

یادمانده هائی

از پیوند

حزب توده ایران

با انقلاب 57

علی خدائی

--------------------------

با چه انگیزه ای

توصیه می کنند

درباره

 آقای خمینی

چیزی ننویسیم؟

--------------------

هزینه عظیم مالی

دولت "داعش"

چگونه تامین میشود!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

یادی از

روح الله خالقی و

باز هم "گوگوش"

--------------------

نه لیبی

و نه قذافی

سزاوار این

سرنوشت نبودند!

--------------------

پیشنهادهای

حزب کمونیست روسیه

در ارتباط با ترکیه

سایت حزب کمونیست روسیه

آزاده اسفندیاری

--------------------

"گرگ های خاکستری"چه نقش و وظیفه ای

در ترکیه دارند!

ترجمه عسگر داوودی

--------------------

روسیه

رهبری امریکا

را در جنگ سوریه نخواهد پذیرفت!

روسیه امروز (آلمانی)

گزینش و ترجمه رضا نافعی

--------------------

سرمقاله راه توده 531
نه تنها می توان
بلکه باید از روسیه آموخت!

 

بسیاری از کسانی که رویدادهای 10 روز گذشته در سوریه و ترکیه را دنبال می کنند، فارغ از این که از دولت و حکومت روسیه خوششان بیآید و یا خوششان نیآید، نسبت به رابطه جمهوری اسلامی با آن بد بین باشند و یا خوش بین، بر یک نکته اعتراف دارند و آن ظهور قدرتمند نظامی روسیه نه تنها در ماجرای سوریه، بلکه درجهان است. کشوری که با فروپاشی نظام شوراها در آن، به ویرانه ای تبدیل شده بود که مانند گوشت قربانی تکه تکه گوشتش را کنده بودند. کشوری که طی دو دهه مافیا در پس مافیا در آن به حکومت رسیده بود. اعتیاد و تن فروشی درکنار فقر و تنگدستی در آن بیداد می کرد و تمام مواهب خدمات اجتماعی چندین دهه پس از انقلاب اکتبر در آن نابود شده بود. طبیعی است که برای هر ایرانی پیگیر رویدادهای جهانی، این سئوال مطرح باشد که چگونه چنین ویرانه ای بار دیگر به یک قدرت نظامی تبدیل شد و به میدان در آمد؟
بحث در اینجا، نه بر سر رویدادهای سوریه و نه حتی بر سر قدرت نظامی روسیه، بلکه بر سر آن روش و منش سیاسی است که در داخل روسیه جایگزین حکومت مافیاها شد، که اگر نشده بود، نا ممکن بود برآمد نظامی امروز روسیه با مدرن ترین سلاح های نظامی حیرت انگیز!
آنچه که دراین سرمقاله می خواهیم به آن اشاره کنیم، همین روش و منش در داخل روسیه است نه آنچه در روزهای اخیر در سوریه و ترکیه و منطقه روی داده و نه سفر پوتین به تهران و نتایج آن....ادامه

-----------------------------------------------------------

نتایج ناگزیز بنا نهادن

خشت اول، با فرض غلط

-----------------------------------------------------------

 

نقشه صف آرائی نیروها در سوریه

 

مجله آلمانی اشپیگل چاپ آلمان، نموداری از موقعیت کنونی اسقرار نیروها مختلف در سوریه را منتشر کرده است .

1- بخش نشان داده شده با رنگ های قرمز و قرمز کم‌ رنگ، محل استقرار نیروهای حکومتی سوریه است 2- بخش نشان داده شده با رنگ نارنجی، محل استقرار نیروهای حزب الله لبنان است

3- بخش نشان داده شده با رنگ‌های خاکستری پررنگ و خاکستری کم‌ رنگ محل استقرار نیروهای نظامی  داعش است.

4- بخش نشان داده شده با رنگ‌های سبز و سبز زیتونی محل استقرار نیروهای نظامی شورشیان غیر داعش است.

5- بخش نشان داده شده با رنگ زرد منطقه استقرار کردها است

6- بخش نشان داده شده با رنگ سبز خط دار، محل استقرار اپوزیسیون دولت است

7- بخش نشان داده شده با رنگ آبی، منطقه اشغال شده سوریه توسط اسرائیل است

 

اشپیگل توضیح نداده است که تفاوت رنگ‌های قرمز و قرمز کم رنگ،  در بخش استقرار نیروهای دولتی به چه معنی است و همچنین مشخص نکرده است که منظور از دیگر مخالفان دولتی در بخش سبز رنگ خط دار به چه معنی است.

--------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است