جدال دیپلماتیک

 استالین و چرچیل

خاطرات والنتین برژکوف(مترجم استالین در کنفرانس) - 5

تمام امید امریکا و انگلیس، در جریان جنگ دوم جهانی آن بود که آلمان و اتحاد شوروی آنقدر با یکدیگر بجنگند که هر دو تضعیف شده و آنها آقائی بر جهان را آغاز کنند. به همین دلیل، نه امریکا و نه انگلستان مایل به گشوده شدن جبهه تازه ای علیه ارتش آلمان که در خاک شوروی مشغول جنگ بود نداشتند و برای رسیدن به اهداف خود دست به دست می کردند. استالین که رهبری ارتش اتحاد شوروی و فرماندهی جنگ را درکشورش برعهده داشت، با تسلط کامل نظامی و دیپلماتیک پشت میز مذاکره با چرچیل و روزولت در تهران نشست و حریف هر دو شد.

راه توده

شماره  507  پنجشنبه 21 خرداد ماه 1394

محمدعلی افراشته

رحیم نامور

مرتضی کیوان

دکتر تیزابی


رمز بی اعتبار

سخنان تکراری

آقای خامنه ای

در کجا نهفته؟

--------------------------

"کدام کشورها"

متحدان اقتصادی

ایران هستند؟

--------------------

مدعیان حکومتی

انقلاب

دست در دست

روشنفکران

مخالف انقلاب

دکتر سروش سهرابی

---------------------

طرفداری از

لغو تحریم ها

یعنی دفاع

 از حکومت؟

فروغ طیاری

---------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

وقتی کسی نیست 

تو را دوست

داشته باشد

بدان من مرده ام!

---------------------

نتایج  نظر سنجی

 موسسه پژوهشی آمریکا

نظر مردم

خلاف تبلیغات

رسانه هاست!

اشپیگل آنلاین – گزینش و ترجمه رضا نافعی

---------------------

داعش را

به سلاح اتمی

مسلح می کنند؟

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

---------------------

سرمقاله راه توده 507

مذاکرات اتمی، در شرایط کنونی

مقابله با امپریالیسم جهانی است!

مذاکرات اتمی برای دستیابی به تفاهم و پایان دادن به تحریم ها همچنان زیر فشارهای مختلف ادامه دارد. جمهوری اسلامی در سی سال گذشته در عرصه سیاست خارجی سخنان یاوه زیاد گفته و شعار مبارزه با امپریالیسم و "استکبار" زیاد داده است. اگر در سال های نخست انقلاب در پشت این شعارها بهره فراوانی از حسن نیت و بهره فراوانتری از کم تجربگی وجود داشت، اکنون این وضع معکوس شده و این شعارها دربست در خدمت اهداف سیاسی و جناحی کم بهاء و غیرملی قرار گرفته است. ضمن اینکه در تمام این دوران رسانه های کشور ما دربست در اختیار خبرگزاری های کشورهای غربی که قرار بوده با آنها مبارزه شود قرار داشته است. تا آنجا که افکار عمومی و حتی سیاست خارجی ایران را در جهت مورد نظر خود سوق می دادند. نمونه آن مخالفت ایران با سیاست آشتی ملی در افعانستان توسط دکتر نجیب بود که سرانجام آن به قدرت رسیدن طالبان و کشتار دیپلمات های ایرانی و بالاخره استقرار امریکا در مرزهای شرقی ایران شد. در جنگ با عراق نیز به کمک امریکا به ایران در صورت فاصله گرفتن از "خطر کمونیسم" و سرکوب توده ای ها امید بسته شد. توده ای ها سرکوب شدند ولی امریکا کمکی به ایران نکرد و جنگ سرانجام با خونریزی و تضعیف هر دو کشور ایران و عراق و بالاخره استقرار امریکا در مرزهای غربی ایران تمام شد. سیاست خارجی بعدی ایران در عراق هم کمکی به استقرار صلح و ثبات در این کشور نکرد و از درون "دیپلماسی تهاجمی" آقای خامنه‌ای و ماجرای سنی ستیزی دوران احمدی نژاد سرانجام جنگ شیعه و سنی و امثال داعش بیرون آمدند که هم اکنون تهدیدی برای منافع و امنیت کشور ما شده اند...ادامه

-------------------------------------------------------------------

"به یاد کیوان" در شب پوری سلطانی

ساحتِ گور تو سروستان شد

ای عزیز دلِ من،تو کدامین سروی!

-----------------------------------------------------------------------

"مرزهای منافع ملی"

و مخالف با ج. اسلامی

کجا یکدیگر را قطع می کنند؟

دکتر گلزار مختاری

-----------------------------------------------------------------------

فاشیسم

 در اوکرائین

جنایت می کند،غرب سکوت!

ترجمه - آزاده اسفندیاری

 

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است

آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است