راه توده

شماره 509  پنجشنبه 4 تیرماه ماه 1394

ابوتراب باقرزاده

عزیز یوسفی

آصف رزمدیده

احسان طبری

کنفرانس تهران-  مترجم استالین-6

نقشه جدید اروپا

در تهران تهیه شد!

این ششمین بخش از خاطرات مترجم استالین در کنفرانس مهم تهران است. این مستقیم ترین گزارش از آن کنفرانس است. کنفرانسی که نشان میدهد چگونه نقشه اروپا برای پس از پیروزی بر آلمان هیتلری تهیه شد. دراین بخش، با نقش لهستان و پایگاه گسترده فاشیسم هیتلری در آن آشنا می شوید. اهمیت مسئله در آنست که دراین بخش به همان نکاتی اشاره می شود که در سالهای اخیر با نقشی که لهستان در اوکرائین سرگرم ایفای آنست آشنا می شوید و این که استالین چرا نگران همین آینده در آن کنفرانس بود.


انتشار

بازبینی شده

"یادمانده ها"ی

سردبیر راه توده

--------------------

یادمانده هائی

از پیوند حزب توده ایران

با انقلاب 57

علی خدائی

--------------------

فرماندهان

و امام جمعه ها

هنوز خواب طلائی آن 8 سال معروف را

می بینند!

--------------------

خاطرات سایه

"پیر پرنیان اندیش "

سایه در زندان

دهه مخوف 60

-------------------

ریشه های علمی

انحطاط

در کجاست؟

دکتر سروش سهرابی

-------------------

مذاکرات دولت چپ یونان

اروپا فشار

می آورد یونان

ایستادگی می کند

ترجمه از اومانیته- الف. آذرفریتاش

--------------------

اوکرائین

6 سال پس از

بیانیه تاریخی

حزب کمونیست

این کشور

ترجمه و تدوین – شیرین مرادی

--------------------

فاجعه از کجا آغاز شد که به اینجا رسید؟

رهبر پا به زمین می کوبد

و لغو تحریم ها را می خواهد!

این ادعا که القاعده و طالبان محصول دوران جنگ سرد و مقابله با حضور ارتش اتحاد شوروی در افغانستان بود، با ظهور داعش و فجایعی که در لیبی و سوریه و عراق طی این سالها روی داده، دیگر سخنی است به تاریخ پیوسته. تعبیرهای گوناگونی اکنون پیرامون استفاده از اسلام برای ایجاد یک جنگ نیابتی و نوعی جنگ مذهبی در منطقه وجود دارد. جنگی که اسرائیل و امریکا و برخی کشورهای اروپائی پشت آن سنگر گرفته اند برای تقسیم منافع و حتی تقسیم جغرافیائی منطقه .

این خیز با بهره گیری از نفاق های موجود میان شاخه های اسلام، از پیش از جنگ اول جهانی، برای تقسیم منطقه چند بار برداشته شده بود و حالا بصورت فاجعه بار و خونینش در جریان است و این خطر که به ایران نیز کشیده شود جدی است.

مرور تاریخ و بررسی نقش اخوان المسلمین در جریان تقابل با سوسیالیسم ملی در کشورهای عرب خاورمیانه- در برابر دولت های وابسته منطقه و نگاهی دوباره به نقش استعمار کهنه کار انگلستان در بنیانگذاری اخوان المسلمین نیز اعتبار دوباره یافته است. بویژه اگر اخبار مربوط به همکاری "مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر برای تقسیم این کشور به سه منطقه و سپردن منطقه "سینا" به داعش و متحدانش را جدی تلقیی کنیم.

باید از سرزمین هائی که داعش تصرف کرده نقب زد به گذشته ها و سابقه ها، تا رسید به "اخوان المسلمین" و فراموش نکنیم طرح قدیمی غرب برای جمع آوری گروه های اسلامی از سراسر جهان با پرچم اسلام در پاکستان برای جنگیدن با دولت دمکراتیک افغانستان و ارتش اتحاد شوروی در این کشور.

سخن از تاریخ و گذشته نیست، بلکه از امروز و خطری است که تمام منطقه را تهدید می کند. سخن از اندیشه ای داعشی است که در بطن جمهوری اسلامی لانه دارد و همین اندیشه در دوران احمدی نژاد 8 سال فرصت پیدا کرد تا آنها را در بوق و کرنای صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ کند. سخن از همراهی و همسوئی امام جمعه ها با احمدی نژاد و همین اندیشه است که در نوع خود در شکل گیری "داعش" نقش داشت، همچنان که حکومت انحصار طلب شیعه در عراق پس از صدام حسین و با مشورت آلوده به تحکم جمهوری اسلامی نقش داشت و یاور استراتژی آمریکا و اسرائیل شد. علاوه بر آن خدمت، فاجعه جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را نیز برای ایران و مردم به همراه آورد. ما، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بارها در سرمقاله های راه توده نوشتیم که دولت احمدی نژاد و حامیان نظامی و معمم آن متکی به یک سیاست نظامی بر سر کار آمد و مسائل مربوط به انرژی اتمی و کشاکش هائی که پیرامون آن جریان یافت و عواقب آن که همچنان گریبانگیر ایران است نیز در خدمت همین سیاست بود... ادامه

-------------------------------------------------

"چپ آلمان"

 نوزادی

که جوان

برومندی شده!

عسگر داوودی

------------------------------------------------------------

"اردوغان"

در انتخابات

به تله مردم افتاد!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

تهاجم افیونی

افغانستان به روسیه!

سایت حزب کمونیت روسیه- ترجمه آزاده اسفندیاری

-----------------------------------------------------

"بمباران کشتی پناهجویان"

و تشکیل ارتش واحد اتحادیه اروپا

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

------------------------------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است