راه توده

شماره 505  پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394

سلطان زاده

سلیمان میرزا

ابوالقاسم لاهوتی

بهرام سیروس

یادداشت های مترجم استالین "والنتین برژکوف" در کنفرانس تهران- 2

دیدار روزولت

و استالین

در سفارت شوروی

پیشخدمت فیلیپینی چرخ دستی را که روزولت با تمام سنگینی خود روی دسته های آن تکیه داده و تبسمی نیز بر لب داشت وارد اتاق کرد. با لحنی مهربان و در حالیکه دستش را دراز کرده بود گفت:

- هلَو. مارشال استالین، ببخشید، فکر می کنم کمی دیر کردم. استالین با اشاره به محل ملاقات که در داخل سفارت ما بود گفت:نخیر، بموقع آمدید.


قدرت طلبی

در آقای خامنه ای

تبلور یافته!

--------------------

وحدت ملی را

 تقویت کنید

حوادث مهمی

در پیش است!

--------------------

گزارش دریافتی از ایران

ابعاد فساد مالی

در ج. اسلامی

--------------------

چرا فرانسه

می خواهد "پژو"

لوکس به ایران

صادر کند؟

--------------------

انحطاط حکومتی

به انحطاط

در ایران انجامید

دکتر سروش سهرابی

--------------------

کنفرانس مشترک مارکسیست ها

 و کشیش ها در آلمان

سقوط خدایان

از آسمان ها

و ظهور

خدای سرمایه

در روی زمین

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

(با استفاده از گزارش روزنامه یونگه ولت)

--------------------

چشم و گوش

مردم اوکرائین

به روی واقعیات

بتدریج باز می شود

ترجمه و تدوین - آزاده اسفندیاری

--------------------
 

سرمقاله راه توده 505
فاش شدن فساد گسترده مالی
در نیروی انتظامی غافلگیر کننده نبود!

اخباری که در روزهای اخیر، درباره بازداشت شماری از افراد و فرماندهان نیروی انتظامی باتهام فساد و اختلاس مالی - حتی بازداشت موقت فرمانده سابق این نیرو "احمدی مقدم"- منتشر شده، همگی در تائید آن گزارش مهمی است که در اولین شماره راه توده در سال 1394 منتشر شد. گزارشی که از ایران دراختیار شورای سردبیری راه توده قرار گرفته و در جلسه و دیدار نوروز این شورا مورد بررسی قرار گرفته و انتشار بخش هائی از آن مورد تائید قرار گرفت. فصل مهمی از آن گزارش که در شماره 499 راه توده منتشر شد اختصاص به فساد گسترده مالی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی داشت و در آن تاکید شده بود که فاسد ترین ارگان نظامی کشور که در پیوند است با سپاه و شهرداری تهران، نیروی انتظامی است. بخوانید این بخش از آن گزارش را:
«... فساد سنگين و گسترده در تمام رگ و ریشه های حکومت رخنه کرده است. آن اصطلاح "سرطان خون" که در راه توده از آن برای گستردگی این فساد استفاده می شود بسیار اصطلاح دقیقی است. به محض آنکه برای انجام كاری – حتی نه چندان مهم- به كسانی مراجعه می کنید بی پروا ارتباطشان با بيت رهبری را بيان می كنند و اين را بعنوان قدرت مانور و توان اجرای کار و تعهد مطرح می کنند.
نکته بسیار مهم دیگری که بسیاری از آن غافل اند و حتی در راه توده نیز تاکنون انعکاسی نداشته فسادی است که در نیروی انتظامی و شهرداری وجود دارد. نيروی انتظامی به جرات آلوده ترين ارگان نظامی و غیر نظامی کشور است و شاید تغییرات جدید در فرماندهی آن زیر فشار روحانی برای جلوگیری از این فساد صورت گرفته باشد...» (راه توده شماره 499- 20 فروردین 1394)
ما آن گزارش را، بار دیگر و به نقل از راه توده 499 در همین شماره راه توده منتشر می کنیم و به خوانندگان خود توصیه می کنیم آن را بدقت مطالعه کنند. انتشار پر آب و تاب خبر بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی کار ما نیست. کار ما تحلیل اوضاع سیاسی کشور و بهره گیری از اطلاعاتی که بدست می آوریم برای تدقیق این تحلیل هاست. تحلیل ها و اطلاعاتی که گاه درک و پذیرش آنها برای برخی خوانندگان راه توده شاید دشوار باشد و یا حتی با دیده تردید به آن ها نگاه کنند، اما گذشت زمان و انتشار اخبار و یا موضع گیری برخی فعالان سیاسی داخل کشور (از جمله از میان زندانیان سیاسی) صحت و حقانیت آن را تائید می کند. ما، از جمله دلائل افزون شدن پیاپی شمار خوانندگان راه توده، اشتراک گذاری مطالب آن در فیسبوک هائی که نه صاحبان و نه گردانندگان آنها را می شناسیم و افزایش تقاضاهای عضویت در فیسبوک راه توده، ریشه در این واقعیات دارد.

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2015/march/499/gozaresh.html

----------------------------------

نگاهی به باصطلاح سرمقاله روزنامه "جوان"

ناصرالدین شاه

مطلوب نظر رهبر ج. اسلامی

----------------------------------

خاطرات "سایه" (پیر پرنیان اندیش)

سایه- لطفی- شجریان

مثلثی که در موسیقی ایران

تکرار نخواهد شد!

-----------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است