راهپیمائی زنان توده ای

با شعار"حق رای" در "انتخابات"

جرم توده ایها چیست: دفاع از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم، دفاع از فرهنگ مترقی، دفاع از حقوق زحمتکشان، دفاع از تمامیت ارضی کشور، مخالفت با جنگ و دفاع از صلح، دفاع از قانون در برابر بی قانونی های حکومت ها، دفاع از آزادی های سیاسی، دفاع از آزادی های مدنی مردم، دفاع از تحولات و تغییرات با کم هزینه برای مردم، دفاع از حکومت مردم بر مردم، دفاع از انتخابات و مردمی ترین نهاد، یعنی مجلس، دفاع از انتخابات آزاد. اینهاست جرم نا بخشودنی حزب توده ایران .(عکس دهه 1330)

راه توده

شماره 542  پنجشنبه  6 اسفند 1394

ف. م. جوانشیر

به آذین

سیاوش کسرایی

حسن قزلچی


انتخابات 7 اسفند

گوشت از تن

استبداد جدا میکند

--------------------

تغییر و تحول

مسیری دشوار

را در ایران

طی می کند!

--------------------

مذهب ریسمان

پیوند ملت نیست!

امیرنیک آئین

--------------------

پیشنهادهای حزب کمونیست روسیه

به دولت این کشور

گردآوری و ترجمه -  آزاده اسفندیاری

--------------------

خاطرات سایه

(پیر پرنیان اندیش)

مردان بزرگ

خانه نشین اند

مردار خواران

میدان دار!

-------------------

برپائی مراسم

با شکوه سالگرد

تاسیس

ارتش روسیه

ترجمه نعمت بوستانی

--------------------

گفتگو با وزیر دارائی معترض

کابینه اول نخست وزیر یونان

وضع کنونی

 در یونان

 قابل تحمل نیست

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

با همه توان باید بسیج شد

و در انتخابات 7 اسفند شرکت کرد

-------------------------------------------------------------------

سرمقاله راه توده 542

انتخابات روز جمعه (7 اسفند)

تبدیل به رفراندومی مردمی شده

 

تا دو روز دیگر، کارزاری که از دو سال پیش و بلافاصله پس از انتخاب حسن روحانی آغاز شد در این مرحله به پایان می رسد و نتایج قطعی خود را پیدا می کند. سرنوشت دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی که دو سال دیگر برگزار خواهد شد به میزان زیادی به نتایج این انتخابات بستگی خواهد داشت.  

مبارزه و تبلیغات انتخاباتی در ایران تنها به حوادث یکی دو ماه یا یکی دو هفته اخیر، به رد و تایید صلاحیت ها، به لجن پراکنی های لجام گسیخته تلویزیونی علیه طرفداران اصلاحات، به تبلیغ برای انگلستان تحت پوشش مبارزه با آن، به حمله به سبک گروه های فاشیستی به گرده همایی های طرفداران اصلاحات و اعتدال و ... محدود نمی شود. کارشکنی هایی که در دو سال گذشته دربرابر دولت حسن روحانی انجام گرفت، شدید کردن فشارهای معیشتی به مردم و مانع گذاشتن در برابر گشایش وضع اقتصادی، جنجال آفرینی در سیاست خارجی و کوشش برای به فرجام نرسیدن برجام در مجلس، حمله به  سفارت عربستان و خراب کردن مناسبات منطقه ای ایران و افزودن بر خطرها و تهدیدها در مناسبات ایران با همسایگان خود و مشابه آنها نیز همه جزئی از کارزار انتخاباتی جناح راست بود. نتیجه همه اینها وضعی شده است که اکنون در برابر ماست و ما توده ای ها می توانیم بگوییم به سهم خود و در حد توانایی های خود در این کارزار بیطرف و تماشاچی نبودیم یا در روزها و هفته های آخر با یک بیانیه و اعلامیه وارد این میدان نشده ایم. دو سال است که ما نیز همراه با همه مردم برای پیشبرد امر تغییر مطابق خواست مردم و ایجاد شرایط برگزاری یک انتخابات که امکان اصلاحات و ادامه راهی را که از ۱۳۹۲ آغاز شده فراهم آورد مبارزه کرده ایم. شکست ها و پیروزی ها و دستاوردها و محدودیت‌های آنچه امروز بدست آورده ایم نتیجه تلاش‌ها یا کمبودهای همه ماست و ما هم سهم خود را در همه آنها می پذیریم و هم از آن خرسندیم...ادامه

-------------------------------------------------------------------

دهه خونین 1360 در زندان اوین

توصیه کیانوری

به توده ای ها

در زندان اوین:

به هر قیمتی

بروید بیرون!

 

-------------------------------------------------------------------

کتاب گفتگو با ابراهیم گلستان-4

نگاه گلستان به

آیت الله کاشانی

دکتر مصدق

سپهبد زاهدی

 

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

 

-------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است