خاطرات رفیقدوست وزیر سپاه
نقش کینه های قدیمی
در حصر مهندس موسوی

امام به من فرمودند: "مردم را برادر بزرگتر خودتان بدانید. دقت داشته باشید وقتی که سپاهی با لباس سپاه در کوچه و خیابان راه می رود مردم از او احساس امنیت بکنند. مبادا مردم از شما بترسند"

امام به جهات سیاسی در سپاه دقت داشتند. نباید توجیه المسائل داشته باشند، مثلا اینکه کسی بگوید من می دانم رهبر از این حمایت می کند، من حمایت می کنم، نه، این کار، کار سپاه نیست. از وقتی سردار جعفری فرمانده سپاه شده من چندین بار درخواست ملاقات کرده ام تا بروم همین حرف ها را بزنم. شما بدانید ایشان به من وقت ملاقات ندادند. من نگرانم. بزودی در مملکت ما اتفاقاتی خواهد افتاد.

راه توده

شماره 538  پنجشنبه 8 بهمن ماه 1394

فریدون ابراهیمی

انوشیروان ابراهیمی

عزیز یوسفی

حسن قزلچی


علیرغم رد صلاحیت ها

از جبهه مشترک

مردم ایران

و طرفداران تغییرات

با چنگ و دندان

باید دفاع کرد!

--------------------

رد صلاحیت

حسن خمینی

به بزرگترین تبلیغ

برای او تبدیل شد! 

--------------------

اقتدار در

هیچ حکومتی

به موشک هایش

نبوده و نیست!

--------------------

مارکسیسم

اندیشه ای برای

جبران عقب ماندگی

دکتر سروش سهرابی

--------------------

خاطرات مریم فیروز

آذربایجان

روزهای خونین

پس از سقوط

حکومت دمکرات

--------------------

"خاطرات سایه" (پیر پرنیان اندیش)

عارف و ایرج

شهریار و عشقی

--------------------

ترکیه در دام

استراتژی امریکا

برای خاورمیانه

تدوین و ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------

 

سرمقاله راه توده 538

دور نیست که سپاه، بساط

مجلس و شورای نگهبان را جمع کند

رد صلاحیت نامزدهای جبهه اصلاح طلب و اعتدال برای مجلس شورا توسط شورای نگهبان به بحث روز مردم تبدیل شده است و باید این بحث را هر چه وسیعتر کرد تا بتوان در درازمدت پرونده دخالت شورای نگهبان در‌ امر انتخابات را برای همیشه بست. شورای نگهبان با موضعگیری جناحی خود که بقول حسن روحانی انتخابات را با "خم رنگرزی" اشتباه کرده و می خواهد از آن یک جناح بیرون بکشد بر سر شاخ نشسته و بن خود می برد. در این میان توجیهاتی که شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها می کند از خود ماجرای رد صلاحیت ناگوارتر و در عین حال مضحک تر است. مثلا نزدیک به سی درصد داوطلبان به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌اند که در میان آنان روحانیان نیز وجود دارند. سخنگوی شورای نگهبان در توضیح دلایل این رد یا عدم احراز صلاحیت عذری آورده بدتر از گناه، بدین مضمون که التزام افراد به اسلام باید احراز شود. بعبارت دیگر اصل برای شورای نگهبان آن است که مردم ایران مسلمان نیستند و باید مسلمانی خود را اثبات کنند! ادعای "ام القرای جهان اسلام" کجا و اصل را بر نامسلمانی همه مردم ایران گذاشتن کجا؟ حتی حکام عربستان و مرتجع ترین شیوخ منطقه آنقدر کم عقل و بی تدبیر نیستند که بگویند اصلشان بر این است که مردم کشورشان مسلمان نیستند. برای توجیه تبدیل کردن مجلس به خم رنگرزی جناح راست و شکست خوردگان انتخابات به هر توجیهی باید متوسل شد؟

یکی دیگر از عذرهای شورای نگهبان آن است که شمار داوطلبان زیاد بوده و وقت بررسی نداشته‌اند. یعنی چون اعضای شورای نگهبان وقت ندارند باید مردم از حقوق شهروندی و نامزد شدن برای انتخابات که در زمره نخستین این حقوق است محروم شوند....  ادامه

-------------------------------------------------

 

بشنوید!

کتاب نویسی سپاه برای تحریف واقعیات جنگ

ایران و عراق

خواب ها

در اتحادیه اروپا

شب به شب

آشفته تر می شود!

اشپیگل آنلاین – ترجمه رضا نافعی

-------------------------------------------------

خطر اسلامگرایان

برای جمهوریهای

مسلمان نشین

شوروی سابق

سایت حزب کمونیست روسیه

ميخاييل اُوودوف - ترجمه کيوان خسروی

5 سال پس از

بهار عربی

در مصر و لیبی

چه می گذرد!

ترجمه و تدوین- آذرنگ

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است