برخی بررسی ها...- طبری ( 19)

جنبش های برابری خواهی

در ایران با مذاهب پیوند دارند

جنبش های اجتماعی برای برابری و مساوات، در طول تاریخ ایران یا شکل مذهبی به خود گرفته اند و یا از دل مذاهب برخاسته اند. از جمله در اوج سلطه آئین زرتشتی بر ایران و یا در دوران طولانی سلطه اعراب و اسلام بر ایران. فصل مهمی از کتاب زنده یاد طبری با عنوان "جنبش های اجتماعی درایران" اختصاص به ریشه یابی همین مسئله دارد. از جمله نکات مهمی که درباره دو جنبش "مانی" و "مزدک" از متون تاریخی استخراج کرده است. مزدک جهان شناسی خود را بر مسایل معیشت روزانه انطباق می دهد تا نشان دهد ریشه های نابرابری در جامعه و راه حصول به عدالت و مساوات در همینجاست. طبری این جنبش را "کمونیستم دهقانی" نامگذاری می کند.

راه توده

شماره 562  پنجشنبه 14 مرداد 1395

انوشیروان ابراهیمی

امیر نیک آیین

مرتضی کیوان

ایراندخت ابراهیمی


حرف های توخالی رهبر

برای مذاکره

با امریکا باید به آن اعتماد کرد؟

--------------------

سازمان

خصوصی سازی

به  این پرسش ها

پاسخ بدهد

--------------------

4 احتمال درباره ابراهیم رئیسی

مانور سیاسی

برای تعیین

رهبر آینده!

--------------------

ریشه

بهانه گیری های

رهبر ج. اسلامی

--------------------

آقای کاتوزیان

شما هم "تقیه"

می فرمائید؟

--------------------

جنبش "تنباکو"

جرقه ای بود

به انبار خشم

مردم ایران

دکتر سروش سهرابی

--------------------

علی گلاویژ- 12

کردستان را

باید بازشناخت

و سپس "دم" از

خودمختاری زد

--------------------

پیآمدهای

شکست داعش

در سوریه و عراق

برای اروپائی ها

اومانیته دیمانش - ترجمه آذرنگ

--------------------

از یک پیام دریافتی

در جستجوی

کدام اهداف

پیش می رویم؟

امیر پویا

--------------------

علیه اروپا و روسیه

اوکرائین

تبدیل به لانه

داعش شده!

گرد آوری و ترجمه از سایت ریا نوستی

آزاده اسفندیاری

--------------------

 

از همه خوانندگان راه توده انتظار داریم، اگر کمک مالی نمی کنند حداقل آبونمان خود را برای مطالعه این نشریه به حساب بانکی راه توده که در پایان همین صفحه اعلام شده پرداخت کنند.

سرمقاله 562

از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57

دو انقلابی، که نمی توانند

سرنوشتی یکسان داشته باشند!

 14 مرداد سالگرد امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار است. او که بیمار و ناتوان شده بود، زیر فشار یک جنبش انقلابی سرانجام این قانون را با اکراه امضاء کرد. پس از امضای این فرمان، قانون اساسي تدوين شد و نخستين جلسه مجلس شورا در كاخ گلستان با حضور مظفرالدين شاه تشكيل شد و بر سردر ورودي عمارت مجلس در ميدان تاريخي بهارستان تابلوي «عدل مظفر» قرار گرفت. پس از انقلاب 1357 اين تابلو كه از آنجا برداشته شد و درباره سرنوشت آن كه از آثار تاريخي ایران است هیچ گزارشی به مردم داده نشد.

مظفرالدين شاه به بيماري سل مبتلا بود و اندک زمانی پس از امضای فرمان مشروطه و تشکیل اولین جلسه مجلس در کاخ گلستان درگذشت.

سابقه تشکیل مجلس در ایران که بی ارتباط با مجلس مشروطه است، باید گفت که پیش از حمله اعراب به ایران و آوردن اسلام، در دوران اشكانيان نیز دو مجلس وجود داشت که شاه برای تصمیمات مهم و حتی برخی برگماری ها با آنها مشورت می کرد. هویتی که حتی با انقلاب 57 نیز درایران زنده نشد و نه تنها آقای خمینی که رهبری این انقلاب را برعهده داشت، بلکه آقای خامنه ای که رهبری جمهوری اسلامی را پس از وی عهده دار شد نه مجلس و نه مجمع مصلحت و نه حتی مجلس خبرگان رهبری را در تصمیم گیری های خود برای امور مهم و انتصابات به حساب نیآوردند. بویژه آقای خامنه ای که از این نظر کارنامه ای خود محورانه از خود باقی گذاشته است. در تصمیم به ادامه جنگ با عراق پس از بازپس گیری خرمشهر از ارتش عراق، در قبول قطعنامه آتش بس در آن جنگ، در زمینه تجدید نظر در قانون اساسی در آخرین ماه های عمر آیت الله خمینی، در باره برگماری آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی، درباره سیاست اتمی که تماما توسط آقای خامنه ای رهبری شد و فاجعه تحریم ها و دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد را روی دست مردم گذاشت، درباره حصر خانگی آیت الله منتظری و ادامه آن با حصر خانگی مهندس میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی نخست وزیر و دو دوره رئیس مجلس، در باره انتصاب های نظامی و درجات نظامی و دهها نمونه شاخص دیگر که ضرورتی به بازگوئی آن نیست... ادامه

--------------------------------------------

"اوجالان" کلید صلح

میان کردها و دولت ترکیه

ترجمه و تدوین - ژاله نیاکان

(دیدار دمیرتاش و یک نمانیده زن پارلمان ترکیه با اوجلان در حصر)

--------------------------------------------------

پوتین عازم چین است

چین و روسیه

در مسیر پیوند استراتژیک

ترجمه و تدوین - عسگر داوودی

----------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیوجدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است