راه توده

شماره557 پنجشنبه 3 تیرماه 1395

مرتضی کیوان

وارطان سالاخانیان

سرگرد جعفر وکیلی

سرهنگ مبشری

برخی بررسی ها...- احسان طبری ( 14)

موبدان زرتشتی

همانگونه عوامفریب بودند

که روحانیون اسلام

طبری در تحقیق کم نظیر خود که می کوشد به زبانی ساده و با باره گیری از واژه سازی های ناب خود آن را بیان کند، ادیان و مناسبات روحانیون (موبدان) با پادشاه را چنان در برابر ما قرار میدهد که بتوان به آسانی به این واقعیت رسید: در تمام ادیان، پیروان اولیه و سپس روحانیونی که با دربار شاهان چسبندگی داشته اند، پیرایه هائی بر مذاهب افزوده اند که پاسخگوی نیاز خود و شاهان برای سلطه بر مردم عادی بوده است. دستور العمل (فقه) ساخته اند و مردم را با اوهام به بند کشیده اند. چنان که در اسلام. ادعای رفتن به معراج کرده اند، چنان که در اسلام. کافی است گام به گام و با دقت کامل کتاب "برخی بررسی ها..."ی طبری را که ما درحال انتشار آن هستیم با دقت بخوانید و با دوران کنونی مقایسه کنید تا به همان نتیجه ای برسید که در باره اشاره شد.


در انتظار

هر آینده ای

قدرت تحلیل

خود را قوی کنیم

--------------------

پاسخ به یک سئوال

فرصت هائی که

پیش از یورش

رهبری حزب

از دست داد!

--------------------

کتاب تحقیقی علی گلاویژ- 7

کردستان

سرزمین عشایر

و قبیله های متحد

--------------------

به یاد "محمود درویش"

و ادبیات مقاومت فلسطین

همدردی ایرانی ها

با فلسطینی ها را

حکومت برباد داد

--------------------

بحثی پیرامون

علل عقب ماندگی ایران

پیشرفت جهانی

بدون پیشرفت

همه کشورها

ممکن نیست!

دکتر سروش سهرابی

--------------------

جنبش "سندرز"

و کمونیست ها

در انتخابات امریکا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

150 میلیون

کودک

استثمار می شوند!

سایت ریا نووستی- آزاده اسفندیاری

--------------------

عکس های قسمت بالای صفحه از جمله قربانیان کودتای 28 مرداد اند

--------------------------------------------------

سرمقاله راه توده 557

انگشت اتهام، کدام نهاد را

کانون نابودی مملکت نشان میدهد؟

ابعاد فاجعه دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد تنها این نیست که دهها میلیارد دلار پول نفت ایران غارت شد و حساب و کتابش در جائی اعلام نشده، این نیست که دروغ و ریا نهادینه شد، این  نیست که حالا او می خواهد نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری بشود و یا نشود، این هم نیست که نیمه دوم این دوران با یک کودتای خونین و سرکوب تاریخی مردم ایران که به این کودتا اعتراض داشتند آغاز شد. درعین حال که همه اینها هست، اما هنوز ابعاد و نتایج تاریخی این دوران بازشناسی اطلاعاتی و تحلیلی نشده است. امری که سرانجام تحقق پیدا خواهد کرد، گرچه به نسل کنونی و حتی به عمر جمهوری اسلامی قد ندهد.

تاریخ تحلیلی این دوران خواهد گفت که در آن هشت سال تمام آرمان ها و آرزوها و امیدهای یک ملت برباد رفت. تمام معیارهای یک انقلاب لگد مال شد، آنچنان که مردم از نام "انقلاب" جز دروغ و نفرت و سرکوب و دزدی و غارت نمی فهمند، زیرا آن دوران، دوران "شعارهای انقلاب" نام گرفت. اگر دگر اندیشان انقلاب 57 در دهه 60 زندانی و جمع زیادی از آنها در زندانها اعدام شدند و آزادی آنها بنام مذهب و اسلام گرفته شد، در آن دوران هشت ساله، این سرکوب و باز پس گیری آزادی هائی که ره آورد سقوط رژیم شاه بود، تقریبا تمام نیروهای آرمانخواه مذهبی را نیز شامل شد و آزادی احزاب و مطبوعات مهر "باطل" خورد. تفاوت و اختلاف طبقاتی در ایران بنیان گذاشته شد که در تاریخ ایران بی نظیر است. ارتجاع مذهبی در هاله ای از نور پیچیده شد. این سیاهه را میتوان با ذکر دهها نتیجه دیگر ادامه داد، اما کانون مرکزی و مورد توجه و اشاره این سرمقاله این سیاهه نیست.

ما می خواهیم بنویسیم که آنچه که امپریالیسم جهانی علیه انقلاب 57 در سر داشت در آن دوران 8 ساله تحقق کامل یافت. به شکلی که امروز اکثریت مردم ایران آشکار و نیمه آشکار می گوید: سه سه بار غلط کردیم که انقلاب کردیم! ....ادامه

--------------------------------------------------------------

فیلم را اینجا ببینید!

متن را اینجا

آن که صلح و آشتی ملی را

برای افغانستان می خواست!

------------------------------------------------------------

نیروی نظامی فرانسه

خود را به کوبانی رسانده

ترجمه و تدوین – جعفر پویا

--------------------------------------------------------------------

 

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است