راه توده

شماره 630  پنجشنبه 14دیماه 1396

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

ابوالفضل بهرامی نژاد

محمد بهرامی نژاد

روزشمار تاریخ انقلاب مشروطه تا انقلاب 57-  بخش 7

شاه کودتاچی سقوط کرد

و به روسیه تزاری گریخت!

 

محمدعلیشاه اندک زمانی پس از کودتا علیه مشروطه و به توپ بستن مجلس و اعدام شماری از آزادیخواهان و روزنامه نگاران زیر فشار جنبش انقلابی مردم ایران سقوط کرد و به روسیه تزاری گریخت. او به محض رسیدن به روسیه سرگرم جمع آوری قوای نظامی شد تا با کمک تزار روس به ایران بازگشته و جنگ را برای تصاحب دوباره تاج و تختش آغاز کند. در این دوران و پس از شکست کودتا در چهار گوشه ایران قتل وغارت و بی نظمی حاکم است و در تهران، توطئه ها علیه رهبران انقلاب مشروطه یکی پس از دیگری جریان دارد. از جمله محاصره ستارخان در باغ اتابک از سوی نظمیه تهران که حالا فرمانده آن یکی از مجاهدان و یاران گذشته ستارخان؛ یعنی یپرم خان ارمنی است. در این محاصره و تیراندازی ستارخان مجروح می شود و یک پای او بشدت صدمه دیده و تا پایان عمر کوتاهی که برایش باقی مانده بود می لنگید. خبرها را بخوانید:

 

3 دیدگاه متفاوت

در باره

جنبش کنونی مردم ایران

--------------------

مردم ایران

با نظام قهرند

با خود قهر نیستند

--------------------

شعار علیه رهبر

حق طبیعی

مردم است

--------------------

موج سواران

جنبش مردم

طرحی برای

ارائه دارند؟

ژاله نیاکان

--------------------

گزارش

یک بازداشت

در جنبش اعتراضی

--------------------

برخی بررسی ها...

 احسان طبری( 86)

حافظ

شاعری برای

همه دوران ها

--------------------

با عربستان

دوباره باید

آشنا شد!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

پاکستان

از امریکا دور

و به چین

نزدیک می شود

ریا نووستی- آزاده اسفندیاری

--------------------

سرمقاله راه توده 630

جنبش اعتراضی مردم

سیاسی است با زیر بنای اقتصادی

 

این ادعا که جنبش و نارضایتی امروز مردم ایران جنبشی اقتصادی است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی است به کلی پوچ و بی‌محتواست. هیچکس در خیابان‌ها نیست به این عنوان که حقوق من را زیاد کنید یا به من کار بدهید یا یارانه مرا بیشتر کنید! آنها که در خیابان هستند برای خواست‌های عمومی و جمعی سیاسی در خیابانند هر چند که در شمار قربانیان اصلی نظام اقتصادی نابرابر و عدالت ستیز سه دهه اخیر باشند و همین به شکل بیان خواست هایشان رنگ ویژه‌ای بزند. نارضایتی و جنبش مردم دارای پایه‌های اقتصادی و اجتماعی ولی خواهان و حامل راه حل‌های سیاسی است و این راه حل سیاسی جز عقب نشینی رهبر و حکومت در برابر مردم چیز دیگری نمی‌تواند باشد. قریب یک هفته پس از شنیدن شعارهای مردم در خیابانها، هنوز مخالفان دولت روحانی دستها را روی گوشها گذاشته و همچنان مدعی هستند که مردم از وضع اقتصادی کشور ناراضی هستند و برای همین به خیابان‌ها آمده‌اند. در حالیکه این سطح از مسئله همان روز پنجشنبه گذشته پایان یافت. جنبش مردم در خیابان‌ها برای خواست‌های سیاسی است که راه را برای حل مشکلات اقتصادی هموار می کند. اینکه ریشه نارضایتی‌ها چیست یک مسئله است، اینکه راه حل آن را مردم چه می‌دانند مسله‌ای دیگر. اگر کارگران یک کارخانه برای افزایش دستمزد خود اعتصاب کنند، این یک جنبش اقتصادی است. ولی اگر کارگران همان کارخانه برای عوض شدن استاندار یا برکناری رهبر اعتصاب کنند این دیگر یک اعتراض اقتصادی نیست، اعتراضی سیاسی است ولو آنکه ریشه اش در زندگی اقتصادی کارگران باشد...ادامه

-------------------------------------------------

 

گفتگوی مجله چلچراغ

با سایه
درد باید
مرد سوز
و مرد باید

گام زن!
 

چه باک اگر نرسیدیم ما

به کوی رسیدن

هزار گام جوان هست

 و آرزوی رسیدن

 ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری

هنوز می‌بَردم روز و شب به سوی رسیدن

 

--------------------------------------------------

آغاز انتشار تحلیل گرایشهای سیاسی در آمریکای لاتین
اقتصاد سیاسی چپ نو

 در آمریکای لاتین
ترجمه و تدوین- فروزنده فرزاد

--------------------------------------------------

خواست های

سیاسی مردم ایران

بر خواست های

اقتصادی افزوده شده!

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

سرانجام نامعلومِ

تظاهرات

بدون رهبری

در ایران

یونگه ولت - الناز گرجی

--------------------------------------------------

 فیسبوک راه توده

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

--------

 

--------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است