راه توده

شماره 598 - پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396

بهرام دانش

هوشنگ قربانی نژاد

رفعت محمدزاده

احمد رصدی

برخی بررسی ها... احسان طبری ( 54)

رباعیات خیام، پرچم مقاومت

در برابر ارتجاع خلفای بغداد

اسلام سلطنتی و سرکوبگر، 5 قرن طول کشید تا توانست بر جنبش های اجتماعی ایران علیه سلطه اشغالگران عرب که اغلب آنها روبنای مذهبی داشتند غلبه کند. این غلبه نیز بدان صورت نبود که همه مقاومت ها محو و نابود شود، بلکه مقاومتی که اغلب بصورت قیام های مردمی بود، در قالب شعر و فلسفه و ادبیات عارفانه و سیاست ورزی های مدبرانه تا کنار و بطن دربار خلفا ادامه پیدا کرد. خیام محصول این دوران است. دوران قیام علیه ارتجاع مذهبی خلفای بغداد و حنفی ها و حنبلی ها. دوران امیران متعصب حنفی و حنبلی و متشرعان قشری خم شکن که همگی در نبرد با آزاداندیشی ایرانیان بودند. خیام که از غزالی و عطار در جاده آزاداندیشی جلوتر بود، خطر سهمگین تر ارتجاع عصر را متوجه خود می دید. ارتجاع نتوانست بند بر دست و پای اندیشه خیام گذارد. او افکار خود را به زبان شعر و نثر، به تازی و پارسی ثبت کرد.


6 دلیل سپاه

برای قبضه

ریاست جمهوری

--------------------

حساب ناراضی ها

در داخل کشور

از تحریمی های

در خارج کشور جداست!

--------------------

معتبرترین سنجش

چه می گوید:

پیش بینی

سونامی رای

در روز جمعه

--------------------

چرا دو مرحله ای

کردن انتخابات

به یک مرحله ای

کردن آن انجامید!

--------------------

دلارهای

تریلیونی امریکا

به این کشور

باز خواهد گشت؟

سیاوش آشوری

--------------------

مکیدن خون

دهقانان کرُد

در قرن 20

علی گلاویژ – 48

--------------------

کره شمالی

هر لحظه میتواند

گاز بگیرد!

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

 

--------------------

پیوند استراتژیک

چین و ازبکستان

روزنامه پرواودا

آزاده اسفندیاری

--------------------

 

بدلیل اهمیت انتخابات 29 اردیبهشت و فرصت برای آگاهی از نظرات و مقالات منتشر شده تا پیش از روز جمعه، راه توده یک روز زودتر اما با تاریخ 5 شنبه منتشر شد

سرمقاله راه توده 598

پیش به سوی صندوق ها

برای رای به روحانی!

راه پر پیچ و خم انتخاباتی که به آستانه رای گیری آن در روز جمعه (29 اردیبهشت) رسیده ایم، خود به تنهائی یک سرگذشت است. سرگذشتی که در حقیقت با خروج شاه از ایران، بازگشت آیت الله خمینی به ایران و بالاخره سقوط نظام شاهنشاهی آغاز شد و اکنون قریب 39 سال از این سرگذشت میگذرد. در تمام این 39 سال نبرد میان مردمی که در انقلاب شرکت کردند و حاکمیتی که دل در گرو احیای مناسبات سلطنتی اما تحت نام "ولایت فقیه" دارد جریان داشته و در هر رویدادی، از جمله برگزاری هر انتخاباتی خود را نشان داده است. در این 39 سال ایران شاهد حوادثی شگفت انگیز بوده است. از ترور و اعدامهای سیاسی و حکومتی و جنگ منطقه ای (کردستان) تا جنگ خارجی (با عراق). از خیانت به قانون اساسی تا حصر و تبعید و خنجر به پهلوی هم فرو کردن روحانیون و مذهبیون حکومتی. از نابخردی های بحران ساز تا شکل گیری جنبش اصلاحات و سپس جنبش تغییرات. تاریخ معاصر ایران چنین تلاطم و دگرگونی پرحادثه ای را به یاد ندارد. در این تنگنای وقت، بحث نه بر سر رویدادهای گذشته، بلکه بر سر رویدادی است که در همین لحظات و ساعات و روزها شاهد آن هستیم و فراتر از شاهد، خود نقش آفرین آن نیز هستیم. یعنی انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم. همانگونه که اشاره شد، این انتخابات نیز مانند دیگر رویدادهای 39 سال گذشته در چارچوب دو جبهه در یک نبرد برگزار می شود. جبهه مردم برای دفاع از انتخاب و جبهه قدرت برای تحکیم انتصاب. به تعبیری دیگر: جبهه جمهوریت و جبهه سلطنت یا ولایت!

آینده ایران و سرانجام انقلاب 57 از دل همین نبرد میان دو جبهه بیرون خواهد آمد و آنها که در بیرون این گود ایستاده و نقش ناظر را می خواهند بازی کنند، خام خیال هائی هستند که خود را فریب میدهند! دو راه بیشتر وجود ندارد: یا در کنار مردم و دفاع از "حق رای" در همان چارچوب تنگ و محدودی که "قدرت" هنوز نتوانسته آن را از چنگ مردم در آورد، و یا پشت به مردم و در جبهه ولایت و سلطنت!

طبیعی است که در هر دو جبهه دلائل و تفسیرهای سیاسی و انگیزه های اقتصادی متنوعی وجود داشته و همچنان دارد. اما مشق سیاسی برای آگاهی از این دلائل و تفسیرها و انگیزه ها را پیشتر باید می کردند و می کردیم، چرا که امروز فرصت مشق نویسی نیست، بلکه زمان دیکته نویسی است. زمان درک شرایط و اقدام و عمل است نه مقاله نویسی و یا گنُده گوئی های محفلی. آن که تفاوت میان رئیسی و روحانی را نمیداند چوب دوران احمدی نژاد بر گرُده ملت را از یاد برده  و خطر بازگشت دوباره سیاست جنگی - امنیتی بر کشور و رفتن به سمت ماجراجوئی هائی که این بار آوار یک جنگ ویرانگر و نابودی ایران را بدنبال دارد درک نمی کند. . آنها که مردم را تشویق به انفعال و گذشت از حق خود (حتی بسیار محدود) برای رای دادن می کنند را بگذارید به حال خویش و یکسان بینی دوغ و دوشاب بمانند. آنهائی را باید هوشیار کرد و به میدان انتخابات فراخواند که در عین نارضائی از وضع، هنوز عمق نتایج انتخابات را درک نکرده اند. آنهائی را باید به انتخابات فراخواند که هنوز در ساده بینی خویش اسیرند و تصور می کنند "قدرت" به همین سادگی عقب نشینی می کند. آنهائی که نمی دانند یگانه راه به عقب راندن قدرت از سر راه ملت، دراین مرحله و در این گذرگاه شرکت انبوه در انتخابات و ایجاد چنان تفاوت آرائی است که نتوانند خلاف آن را اعلام کنند. .. ادامه

-----------------------------------------------------------

انتخابات امریکا ازجنجال ها

تا عمق ماجرای پیروزی ترامپ

دیلن رایلی، استاد علوم سیاسی و جامعه شناسی

 دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در برکلی آمریکا

ترجمه سودابه آشوری

--------------------------------------------------------

حزب توده ایران!

این عکس را یکی از خوانندگان راه توده برای ما ارسال کرده و از قول بسیاری از توده ایهای داخل کشور خواهان باز انتشار آن در راه توده شده است. ما با کمال میل به این خواست احترام گذشته و عکس ارسالی را بعنوان نمادی از خرد و سیاست، مبارزه و واقعیت بینی تاریخ حزب توده ایران که خمیرمایه  زندگی در کنار مردم و برای مردم ایران است  منتشر می کنیم.

--------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

از طریق ای میل زیر می تواند با راه توده تماس بگیرید

Piruz. Pey@gmail.com

و یا با پیام نویس فیسبوک راه توده

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است