روزشمار تاریخ انقلاب مشروطه- تا انقلاب 57- بخش 8

شورش زنان اصفهان

علیه استبداد و فقر

به روزها و هفته های ترورهای سیاسی، اعدام روحانیونی که طرفدار مشروطه بودند و روحانیونی که به مشروطه خیانت کرده و با روس های تزاری و محمدعلیشاه مخلوع همکاری کرده بودند، سقوط کابینه ها یکی پس از دیگری در پایتخت، لشگرکشی دوباره محمدعلیشاه برای بازپس گیری تخت و تاجی که از دست داده بود، اختلاف در صفوف مجاهدان مشروطه خواهان، نقش استعماری روس و انگلیس و ... رسیده ایم. در همین ایام است که در اصفهان زنان علیه فقر و قحطی و استبداد (همه محجبه و زیر پوشه و نقاب) به شهرداری اصفهان حمله کردند. رئیس بلدیه را کشته، به خیابان کشیده و در میدان شاه اصفهان به دار آویختند و بلدیه را آتش زدند. حادثه ای که در کتب تاریخ مشروطه بندرت به آن اشاره ای شده است. (سال 1290 شمسی )

راه توده

شماره 631 پنجشنبه 21 دیماه  1396

شاهرخ جهانگیری

فاطمه مدرسی

ابوتراب باقرزاده

گیتی مقدم


در انتظار

تغییرات مهم

در ج. اسلامی

--------------------

درس بزرگی

که اصلاح طلبان

از شورش مردم

باید بگیرند

--------------------

شور حسینی

نامه مردم

و آقای امیدوار

------------------------------

نهادهای امنیتی

در ج. اسلامی

چگونه شکل گرفتند؟

------------------------------

اقتصاد سیاسی چپ نو

در آمریکای لاتین (2)

بحران اقتصادی

لیبرالیسم

گریبان دولت های

چپ را هم گرفت

ترجمه - فروزنده فرزاد

------------------------------

برخی بررسی ها...( 87)

احسان طبری

حافظ و خیام

دو رند

تعصب ستیز

شعر ایران

------------------------------

اشک تمساح

 امریکا برای

 اعتراضات

مردم ایران!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

------------------------------

سرمقاله راه توده 631

طرح کودتا علیه روحانی

به شورش علیه نظام انجامید!

با گذشت زمان به‌ تدریج ابعاد حرکتی که قرار بود به کودتا علیه دولت روحانی بیانجامد بیش از پیش آشکار می‌شود و معنای حوادث هفته‌های گذشته روشن‌تر می‌شود.

امروز می‌دانیم که مخالفان روحانی در هفته‌های اخیر برنامه سرنگونی و سقوط او را ریخته بودند. چنانکه روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از گزارش وزیر اطلاعات در مجلس درباره اعتراضات اخیر خبر ‌داد: "تردیدی باقی نمانده است که یک جریان سیاسی رقیب دولت آغازگر این غائله بود که از مشهد آغاز شد." جمهوری اسلامی در توضیح نوشت : "موج سازان، یعنی همان جریان سیاسی رقیب دولت، در عین حال که متعلق به یک جریان هستند، از دو بخش تشکیل شده‌اند. بخش اول رقبای سیاسی هستند و بخش دوم ثروتمندان مزاحمی که از دولت یازدهم ناراضی هستند و برای آنکه دولت دوازدهم جرات نکند با آن‌ها برخورد کند، درصدد انتقام گرفتن از آن برآمدند. این مجموعه «سیاسی - اقتصادی» درصدد بودند اگر بتوانند با شعار «مرگ بر روحانی» رئیس‌جمهور روحانی را وادار به استعفا کنند و عناصر دلخواه خود را بر سر کار بیاورند". این دو بخش در واقع یکی هستند. سرمایه‌داران حکومتی همان سردمداران و حامیان باندهای سیاسی هستند که دستشان در دست یکدیگر است. این وحشتی که از پایان رهبری آقای خامنه‌ای در آنها بوجود آمده ناشی از احتمال از دست دادن موقعیت‌های سیاسی است که امکان غارت کشور را برای آنها فراهم کرده است.

تردید نیست که حسن روحانی نیز از این تلاشها آگاه بوده است. سخنرانی وی هنگام ارائه بودجه که در آن بر چند کارتل بنام "تعاونی" که 25 درصد ارز کشور را در اختیار داشتند و نقش آنها در برهم زدن بازار و سودهای کلان ناشی از آن تاکید کرد و بر پیامدهای برخورد دولت با آنها هشدار داد، نشانه‌ای از آگاهی وی از تلاشهایی بود که گردانندگان باندهای مالی و سیاسی حکومتی برای کودتا علیه وی به راه انداختند. وی در همان سخنرانی این جمله مهم را به زبان آورد که در صورت عدم برخورد با این باندها "حتی اگر به فرض محال این دولت به پایان برسد، دولت بعدی به پایان نخواهد رسید." بعبارت دیگر هشدار داد که سرنگونی وی در دستور کار است ... ادامه

--------------------------------------------

خاطرات کیانوری

5 گلوله ای

که اگر به شاه خورده بود

تاریخ طور دیگری ورق می خورد

--------------------------------------------

حاکمیت

کمونیست ها

در کشور 30 میلیونی نپال

سرگیی کاژمیاکین، روزنامه پراودا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

--------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

برای تماس با راه توده می توانید از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
برای تماس مستقیم با سردبیر راه توده از میل زیر استفاده کنید

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است