راه توده

شماره 634  پنجشنبه 12 بهمن 1396

سرهنگ کبیری

سرهنگ آذرفر

ناخدا افضلی

سرهنگ عطاریان

روز شمار تاریخ - 11

زمینه های ظهور رضاخان

و حکومت نظامی ها فراهم شد!

 

تمام طول سال 1294 که همزمان است با جنگ اول جهانی، ایران دستخوش بی ثباتی و سر بر آوردن حکومت های محلی، رقابت سه نیروی نظامی انگلیس و روسیه و عثمانی در ایران و متزلزل بودن کامل دستگاه دولتی است. هر سه دولت خارجی برای خود صدراعظم معرفی می کردند و بخش هائی از ایران را تحت اشغال خود در می آوردند. دست آوردهای انقلاب مشروطه یکی پس از دیگر در آتش این بحران می سوخت و رهبران آن انقلاب یکی یکی از صحنه حذف شده و یا درگذشته بودند. قتل و ترور و جنگ های محلی بر ایران حاکم بود. حتی قتل و اعدام خارجی ها. مقدمات ظهور یک دیکتاتور نظامی بتدریج فراهم می آمد.

 


اصلاح طلبان

خود را خلع

سلاح کرده اند

--------------------

نیم نگاهی به

سخنان تاسف آور

آقای عربسرخی

--------------------

گزارش

کرُدهای سوریه

از حمله ارتش

ترکیه به عفرینه

روزنامه یونگه ولت

ترجمه - الناز گرجی

--------------------

پیروزی پایگاههای

نظامی امریکا

در انتخابات هندوراس

اومانیته - ترجمه آذرنگ

--------------------

برخی بررسی ها...

 احسان طبری( 90)

زندگی

بدون عشق

مرگ حقیقی

--------------------

حمله ترکیه

 به "عفرین"

و دلائل آن

یونگه ولت - ترجمه رضا نافعی

--------------------

انتخابات بی رقیب

ریاست جمهوری

در مصر

اومانیته - جعفر پویا

--------------------

ریشه های

یکصد ساله

فدرالیسم

در روسیه

پراودا. اُلگ چرکووتس

ترجمه - کیوان خسروی

--------------------

سرمقاله راه توده 634
طرح فاشیست های حکومتی
برای کنترل نارضائی مردم


همزمان با گسترش نارضایتی و اعتراض و شورش قشرهای مختلف مردم و به ویژه فرودستان جامعه، شماری از فرصت طلب ترین و منفورترین اندیشمندان جناح راست حکومتی مانند شهریاررزشنا یا شکنجه گر سابق رحیم پور ازغدی (معروف به برادر رحیم بازجوی نورالدین کیانوری و محمد علی عمویی) به یاد محرومان جامعه افتاده و شعارهای "سوسیالیستی" می‌دهند. همان کسانی که تا دیروز شکاف اصلی جامعه را میان مذهب و سکولاریسم تبلیغ می‌کردند و سوسیالیست‌ها و چپ‌ها را به عنوان "سکولار" دشمن کارگران و محرومان مذهبی جامعه معرفی می‌کردند؛ آنها که در کینه حیوانی خود نسبت به چپ حد و مرزی نمی‌شناختند و آنها را مبتکر "جنگ طبقاتی" و اختلاف بین "برادران مسلمان" کارگر و تاجر وانمود می‌کردند، اکنون طرفدار محرومین شده‌اند و با بهره گیری از امکانات وسیع سیستم نابرابر و فاسد و دزدپروری که مدعی مخالفت با آن هستند نظریات دگرگونه ای را تبلیغ می‌کنند.
کسانی که امثال ازغدی یا زرشناس را می‌شناسند و با نظریات آنها آشنایی دارند می‌دانند که آنها مقلد نظریه پردازان احزاب نازی و فاشيست اروپایی هستند. آنها نیز مانند نظریه پردازان فاشيست، دموکراسی را بزرگترین خطر برای نظم موجود و نظام سرمایه‌داری می‌دانند. نظریه پردازان فاشيست اصولا بر روی ابهام مفهوم "لیبرالیسم" سوار می‌شوند که از یکسو به معنای آزادی‌های سیاسی است که جامعه به آن نیاز دارد و ابزار مبارزه با محرومیت و استثمار است و از سوی دیگر به معنای آزادی اقتصادی یعنی رها کردن زحمتکشان جامعه زیر فشارهای اقتصادی و محرومیت هاست. این تناقض و ابهام در مفهوم آزادی‌های لیبرالی است که به فاشيست‌ها امکان مانور می‌دهد. نظریه پردازان نازی و فاشيست با سوار شدن بر روی این ابهام، خود را مخالف سرمایه‌داری معرفی می‌کنند ولی سرمایه‌داری را نه به معنای یک سیستم استثمار کارگران و زحمتکشان توسط کارفرمایان و تاجران و دولت بلکه به معنای "لیبرال دموکراسی" می‌گیرند. به ادعای آنها دلیل فقر و محرومیت نظام "لیبرال دموکراسی" است که مردم را دربرابر فشار اجبارهای اقتصادی بی‌پناه گذاشته است. بنابراین نیاز به یک نظام دیکتاتوری وجود دارد که از مردم در برابر "لیبرال دموکراسی" و اجبارهای اجتماعی ناشی از آن محافظت کند. بنابراین طرفداری اینان از محرومین همراه است با حمله به دموکراسی، یعنی مقابله و نفی مهمترین وسیله‌ای که محرومین برای مبارزه با محرومیت خود در اختیار دارند. بدینسان سرمایه‌داری درون ابهام ایدئولوژی خود راه فراری را از دموکراسی به شکل فاشيسم باز گذاشته است، راه فراری که اکنون سیستم دزد و شیاد کنونی ایران بدان برای نجات خود متوسل شده است... ادامه

--------------------------------------------------------------

بی حاصلی زبان

اعدام و ترور در کردستان!

--------------------------------------------------------------

اقتصاد سیاسی چپ نو آمریکای لاتین

"امریکای لاتین"

نه آنگونه که رسانه های غربی می گویند!

ترجمه - فروزنده فرزاد

---------------------------

راه حل کمونیست ها

در برابر گلوبالیستها و ناسیونالیستها

روزنامه پراودا- آزاده اسفندیاری

---------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای تماس با راه توده می توانید از این پس از ایمیل زیر استفاده کنید :
payam@rahetudeh.com
برای تماس مستقیم با سردبیر راه توده از میل زیر استفاده کنید

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است